Studium Bible zkušenost studentky Dominiky

Zeptali jsme se studentů Křesťanského misijního centra Sión v České republice, jakou jim přináší studium Bible zkušenost. Jaké je pro ně studium a co jim přináší do života?

Pohled zezadu na třídu. Lektorka stojí u tabule a usmívá se na studenty. Studenti sedí na židlích a dívají se na lektorku. Studenti jsou ženy i muži. Na pravé straně je obrazovka, za lektorkou je zelená tabule, na které jsou napsané poznámky k lekci. Studentům přináší studium Bible zkušenost, kterou často aplikují v běžném životě.

Křesťanské misijní centrum Sión

Křesťanské misijní centrum Sión je teologický vzdělávací institut církve Nové nebe nová země, Shincheonji. Během 5 let misijní centrum pořádalo tři promoce s více jak 100 000 studenty z celého světa a v letošním roce se očekává další.

Náplní studia je porozumění celé Bibli, a hlavně její poslední knize Zjevení. Předseda Shincheonji na svých seminářích pro pastory zdůrazňuje důležitost znalosti této poslední knihy Bible. Jedná se o prorockou knihu, která ukazuje skrze verše Zjevení 22:18-19, že ten, kdo přidává nebo ubírá z knihy Zjevení, nemůže vstoupit do nebe. Nejen proto přichází studovat křesťané včetně pastorů, ale i nevěřící a lidé z jiných náboženství.

Nyní vám přinášíme odpovědi od Dominiky, na odpovědi od dalších studentů se můžete těšit v nejbližší době.

Rozhovor se studentkou Dominikou

Redakce: Jaké je pro tebe studium?

Dominika: Pre mňa aj keď troška neskôr začalo štúdium patriť medzi najdôležitejší čas v mojom živote. Našla som tu toho pravého Boha a stretnutia s ním. Treba tomu nechať čas a nevzdávať to. Zo začiatku som to brala povrchne, ale verím, že práve toto je to miesto, kde sa Boh navráti.

Redakce: Co konkrétně ti studium přináší do života? 

Dominika: Celé štúdium mi duch vždy niečo vyjavoval. Vždy som brala samu seba ako normálneho človeka, ktorý robí zlé, ale aj dobré veci. No štúdium ma naučilo a ukázalo mi, že táto domnienka je len na základe nášho štandardu. Boh nás vidí ako niekoho, kto sa musí zmeniť na základe Jeho Slova, aby sme sa stali dokonalými. A verte mi, že je to možné. Je to náročná cesta, na ktorej poznáme skvelých ľudí, zistíme, aké je v skutočnosti Božie srdce a na konci tejto cesty nás čakajú neskutočné požehnania. Ešte nikdy v živote mi nestálo nič viac „za to“ ako práve toto.

Redakce: Doporučila bys tento biblický kurz ostatním lidem a proč?

Dominika: Tento kurz je nutnosť a povinnosť každého človeka na tejto planéte, ktorý chce spoznať svojho Stvoriteľa. Môžeme si myslieť, že môžeme byť šťastní aj bez Boha. No nemôžeme, aj keď si to niekedy nahovárame. Ja som začala študovať práve s tou myšlienkou, že som vedela, že všetko mám a predsa som sa cítila tak prázdna. Nenaplnilo ma štúdium, diplomy, skvelá práca, milujúci partner a dokonca ani moja dieťa nie… Treba si uvedomiť, že človek môže byť až vtedy šťastný, keď skutočne spozná kto ho stvoril. Takže tento kurz musíte študovať, ak sa aspoň trosku zaujímate o svojho Stvořiteľa.

Přejít nahoru