Studium Bible zkušenosti studentů

Pohled zezadu na třídu. Lektorka stojí u tabule a usmívá se na studenty a tleská. Studenti sedí na židlích, dívají se na lektorku a také tleskají. Studenti jsou ženy i muži. Za lektorkou je zelená tabule, na které jsou napsané poznámky k lekci. Studentům přináší studium Bible zkušenosti, které často aplikují v běžném životě.

Pokračování rozhovoru se studenty Křesťanského misijního centra Sión v České republice. Jaké jim přináší studium Bible zkušenosti?

Křesťanské misijní centrum Sión

Křesťanské misijní centrum Sión je teologický vzdělávací institut církve Nové nebe nová země, Shincheonji. Během 5 let misijní centrum pořádalo tři promoce s více jak 100 000 studenty z celého světa a v letošním roce se očekává další. Studiu se věnují kromě křesťanů a pastorů i lidé jiného vyznání a nevěřící.

Rozhovor se studenty

Redakce: Jaké je pro vás studium?

Vojtěch: Studium je pro mě obrovským požehnáním, a jelikož studuji podruhé, byl jsem pevně rozhodnut, že dojdu do konce, ať se děje cokoli. Popravdě mám ze studia opravdu radost, a hlavně ze Zjevení, je to úžasné, že se můžu vidět v Bibli a že můžu všemu porozumět a znát Boží vůli. Jsem moc vděčný, že mě Bůh přivedl na správnou cestu.
Zbyněk: Studium je namáhavé, ale nelituji jediné minuty.
Tereza: Je to velmi duchovní pro mé srdce, za to jsem Bohu vděčná. Za veškerou jeho milost a že mohu být Boží svatyní.

Redakce: Co konkrétně vám studium přináší do života? 

Vojtěch: Studium mi přináší stabilitu v životě, uvědomění si skutečné hodnoty. Porozumění Bohu, sobě samému a taky druhým lidem. Získávám soucit s druhými, a také duchovní inteligenci, schopnost chápat Bibli jako celek.
Zbyněk: Naději věčného života, o kterém jsem ani netušil, že je možný.
Tereza: Studium mi přináší radost, světlo a lásku, vidím to jako dar od Boha.
Jaroslav: Záchranu ducha a premenu srdca, zároveň poznanie Božieho srdca. Možnosť stať sa jedno so Stvoriteľom.
Jana: Přináší mi především poznání Boha, jeho vůle. Teď už se nebojím, že by nás sežehlo slunce a byl by z nás „škvarek“.
Markéta: Přináší mi víru založenou na Božím slově, duchovní podporu, kterou jsem nikdy předtím nezažila a lásku v její plnosti. Vím, že mé srdce potřebuje ještě mnoho změn, a lidé kolem mě to se mnou nemají lehké, Bůh to nemá lehké, ale jsem vděčná, že se nevzdává a nenechává mě ve tmě. Vidím světlo a sílu Slova, které zní. Vidím, že je od Boha, ale někdy je pro mě těžké tuto skutečnost přijmout a uvést ji do svého života. Chci žít život víry a nechci se vzdát.

Redakce: Doporučili byste tento biblický kurz ostatním lidem a proč?

Vojtěch: Určitě bych tento kurz doporučil dalším lidem, především těm, kteří pociťují, že jim v životě chybí něco strašně důležitého, co možná ani sami nedokáží popsat. Věřím, že skrze tento kurz mohou lidé dostat odpovědi na všechny otázky, které jim nikdy v životě nebyly zodpovězeny.
Jaroslav: Určite všetkým! Možnosť byť na mieste, kde je Otec a Ježiš a duchovná rodina, zároveň je to možnosť získať Božie prisľúbenia, poznanie úžasných ľudí naozaj vykonávajúcich Božiu prácu.
Jana: Proč bych ho doporučila? Hlavně je to pro ty, kdo opravdu Bibli a Boha chtějí poznat. Já byla věřící před kurzem a každopádně obdivuji ty, kdo se jimi stanou během studia a vytrvají. Určitě bych doporučila všem, kdo opravdu chtějí poznat Boha.
Markéta: Doporučila bych tento kurz ostatním, aby zažili pravou lásku, aby se naučili vítězit a milovat, aby se Bůh brzy vrátil a my se změnili.

Přejít nahoru