Věřící člověk a nová smlouva

Seminář v Daejeonu s tématem „Skutečnost všech kapitol Zjevení“ je druhý v pořadí z úspěšné série seminářů pořádaných Shincheonji v druhé polovině roku 2023. První seminář se konal 7. září v Soulu a jeho záznam má aktuálně přes 4,3 milionu zhlédnutí na oficiálním YouTube kanálu Shincheonji. Předseda Shincheonji během semináře zdůraznil to, že pro věřícího člověka je důležité poznat a dodržet novou smlouvu. Co je jejím obsahem a co bylo pro pastory překvapující?

Předseda Shincheonji, pan Lee Man Hee

Velký zájem zúčastnit se i ve středu

Dalšímu semináři církve Shincheonji, který se konal ve středu 11. října v Daejeonu, věnovaly církve mimořádnou pozornost. Zájem byl takový, že nebylo prázdných míst, přestože byl všední den. Semináře se zúčastnilo více než 2 000 lidí, včetně asi 200 pastorů. Seminář byl vysílaný současně v devíti jazycích, včetně angličtiny, čínštiny, japonštiny, francouzštiny, mongolštiny, španělštiny, ruštiny a korejštiny na oficiálním kanálu YouTube církve Shincheonji.

S rostoucím počtem pastorů, kteří podepisují memorandum o porozumění (MOU) s církví Shincheonji, tak roste zájem pastorů o tyto akce. Semináře v Daejeonu se zúčastnili pastoři a věřící všech věkových kategorií od 20 do 80 let. Místa se zaplnila už hodinu před začátkem přednášky a mnozí hosté si zapisovali poznámky.

Velký ohlas pastorů na konferenci Shincheonji lze přičíst upřímnosti představitelů a předsedy církve, pana Lee Man Hee, který seminář vedl i ve svém vysokém věku 93 let.

Co musí znát věřící člověk

Předseda Lee se podělil o radosti a strasti, které cítil, když svědčil o realitě naplnění knihy Zjevení. Zároveň podrobně popsal bolest korejské války, kterou zažil ve svých 20 letech. Řekl: „Vždy jsem věřil, že v nebi je Bůh, ale nikdy jsem nechodil do semináře nebo do kostela. Byl jsem vojákem v první linii během korejské války a byl jsem vděčný, že jsem přežil a nezemřel, a tak jsem se modlil Bohu každé ráno a večer.“

Seminář v Daejeonu

Velmi důležité poselství

Předseda pokračoval: „Jen svědčím o tom, co jsem viděl a slyšel,“ a dodal: „Musíme jasně vědět, co říká Nová smlouva (Nový zákon). Smlouva je slib, který se naplní, a tím slibem je Zjevení. O knize Zjevení však dodnes nikdo nevěděl. V 22. kapitole Zjevení se píše, že pokud přidáte ke Zjevení nebo z něj uberete, nebudete moci vstoupit do nebe a budete prokleti. Existuje někdo, kdo po 2000 letech ze Zjevení nepřidal nebo neubral až do dnešního dne? Všichni přidávali nebo ubírali,“ a zdůraznil, „v této pozici nemůžete vstoupit do nebe.“

Předseda zdůraznil, že „zjevení“ lze poznat pouze prostřednictvím pastýře, kterého si Bůh vybral. Poukázal zejména na skutečnost, že proroctví v Bibli obsahují Boží vůli, ale dnešní věřící tato proroctví neznají. Zdůraznil, že stejně jako Izraelité ve Starém zákoně považovali Ježíše, který přišel podle zaslíbení v Bibli, za „kacíře“ a zabili ho, není realita v Novém zákoně jiná.

Uvěřili byste?

„I dnes, kdyby Nový zákon sliboval jednoho pastýře, uvěřili byste?“ řekl předseda a upozornil, že „stejně jako při prvním příchodu Ježíše, pokud neuvěříte, nebudete spaseni“. „Ten, koho poslal Bůh, je ten, kdo vede cestu do nebe. Pokud to neznáte a nevěříte v zaslíbeného pastýře a nevěříte v Boha, budete žít jen podle vlastních pocitů,“ řekl a zdůraznil, že „musíme si uvědomit toto neměnné slovo a věřit v něj“.

Až 2000 lidí si přišlo vyslechnout svědectví o proroctví a naplnění Zjevení

Důležitost zaslíbení

„Ježíš ve čtyřech evangeliích řekl: ‚i když mi nevěříte, věřte aspoň těm skutkům‘,“ zmínil předseda Lee a dodal, že „až přijde zaslíbený pastýř, udělá to, co Ježíš slíbil“.

Předseda Lee zdůraznil, že proroctví je něco, co bylo předem řečeno a rozhodně se naplní, aniž by se k němu něco přidávalo nebo ubíralo. Zároveň opakovaně zdůrazňoval, že člověk musí znát Boží slovo, aby věděl, kdy se proroctví naplní, a citoval z Jana 14,29: „Řekl jsem vám to nyní, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane,“ a zopakoval, že je třeba znát Boží slovo, abychom věděli, kdy se proroctví naplní.

Jak daleko je naplněna kniha Zjevení

Vše jsem viděl a slyšel

Dále řekl, že viděl všechny události, které se staly, když se naplnila proroctví knihy Zjevení, a že zná tváře a jména bytostí, které se objevují v knize Zjevení, a že realita knihy Zjevení musí být ověřena prostřednictvím Bible.

Řekl také, že kniha Zjevení byla nyní naplněna až do kapitoly 17, a vysvětlil, proč tuto skutečnost oznamuje: „Ve Zjevení 22:8 je pastýř, který viděl a slyšel, a v 16. verši je mu řečeno, aby šel k církvím a řekl jim, co viděl.“

„Bez ohledu na to, co nyní pastoři učí, věřím, že když se objeví skutečnost, je správné o ní vydat svědectví,“ řekl.

Kdo je heretik

Předseda Lee označil ty, kteří ke knize Zjevení přidávají a ubírají, za „heretiky“ a řekl pastorům, aby „přestali předstírat, že správně věří, a řídili se Božím slovem“. Řekl: „Pokud se slovem neřídíte,jste heretikem, a ať už jím jste, nebo ne, do nebe se nedostanete a budete prokleti.“ Pokračoval: „Je to frustrující, protože nevíte, jestli půjdete do nebe, když přidáte nebo uberete z knihy Zjevení. Pokud budou mít pastoři absolutní víru v Boží slovo, mnoho lidí si uvědomí Boží vůli a přijdou.“

Důvod, proč Shincheonji roste

Lee Seung-ju, vedoucí pobočky Šimonova kmene v Shincheonji, který byl toho dne moderátorem, přivítal pastory a řekl: „Důvod, proč Shincheonji roste, je ten, že je to církev vytvořená podle slov Nové smlouvy. Název církve, proces založení a veškerá organizace 12 kmenů Shincheonji byly vytvořeny podle knihy Zjevení v Nové smlouvě. Jsme jedno v Bohu, Ježíši a Bibli,“ a dodal: „Doufám, že pastoři se nejprve naučí a ovládnou knihu Zjevení, aby mohli učit členy, které vedou.“

Zájem pastorů o vzdělávání a spolupráci stále roste

Vděčnost pastorů za porozumění knize Zjevení

Pan Kim, místní pastor v Soulu, který si přišel přednášku poslechnout, řekl: „Dříve jsem si udržoval odstup až do bodu, kdy jsem si dokonce u vchodu dal ceduli ‚zákaz vstupu‘, protože říkali, že je to hereze. Když jsem slyšel učení Shincheonji osobně, byl jsem velmi překvapen, že je to tak věrné Bibli.“ Dodal: „Jsem předsedovi Lee vděčný, slyšel jsem cenná slova, která jsem neznal. Každé slovo se mi hluboce vrylo do srdce.“

„S přednáškou o Zjevení jsem se poprvé setkal prostřednictvím YouTube, ale náhodou jsem se akce zúčastnil díky známému,“ řekl pan Choi, pastor, který působí ve službě již 19 let. „Navštívil jsem mnoho presbyteriánských a baptistických církví, ale když jsem slyšel předsedu Shincheonji plynule přednášet ze Zjevení 1 až 22, cítil jsem, že toto je jediné místo, kde mohu poznat Bibli.“

„Opustil jsem církev, protože jsem se už nemohl dívat na zkaženost presbyteriánské církve,“ řekl Kim Ji-won, který se účastní kurzu Shincheonji v Křesťanském misijním centru Sion. „Kdybych neviděl a neslyšel skutečnost naplnění Zjevení, nebyl bych schopen mluvit s takovou silou a důvěrou.“

Pastor Park z presbyteriánské církve řekl: „Skutečnost je taková, že ani děkani seminářů neznají Boží slovo a nezřídka se prodávají certifikáty pro pastory za desítky milionů wonů, takže bylo dobré vyslechnout si přesnou přednášku založenou na Bibli.“ A dodal: „Myslím, že to bude velmi užitečné pro budoucí kázání.“

Pastor Seung sdílel: „Bylo pro mě velkým požehnáním a hluboce dojemné slyšet staršího muže mluvit s odvahou a přesvědčením mladého člověka,“ pokračoval, „zejména poselství o tom, že bez ohledu na to, jakou víru jste měli předtím, byla to příprava, a že musíte být součástí království, které se vytváří v naplnění Zjevení.“

„Můj sen, který se týkal zahraničních misií, se drasticky změnil. Nyní se budu s důvěrou a neochvějnou vírou v Boží slovo věnovat službě a jako standard budu používat slovo Shincheonji,“ sdílel pastor, který působí ve službě již 30 let, poté, co se zúčastnil semináře v Daejeonu.

„Rozdělení a konflikty mezi denominacemi jsou v korejském křesťanství realitou,“ řekl jeden z pastorů.Byl jsem dojat snahou církve Shincheonji informovat všechny věřící o knize Zjevení prostřednictvím seminářů a setkání.“

Další bývalý pastor, který sloužil 10 let, řekl: „Po vyslechnutí dnešní přednášky jsem se utvrdil v tom, že slova Shincheonji jsou ta nejbibličtější, a chci sloužit jako most mezi těmi, kteří mají nepochopení vůči církvi Shincheonji.“

Přejít nahoru