Seminář odhaluje pravdu o Shincheonji: Co by křesťané měli vědět

Ve středu 6. března v Praze pořádala církev Nové nebe nová země, Shincheonji, historicky první seminář pro studenty religionistiky po domluvě s Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. Společně s 15 studenty se semináře účastnil i religionista doc. Zdeněk Vojtíšek, který je vedoucím katedry religionistiky. Církev Shincheonji dosvědčuje o tom, co Ježíš udělal v dnešním čase, o událostech ze Zjevení, které se naplnily. Což je dle Bible něco, co by křesťané měli vědět.  

Co by křesťané měli vědět o novém nebi a nové zemi?

Seminář se konal v 17 hodin odpoledne a jejím moderátorem byl Rastislav Čižmár, bývalý šéfredaktor novin Křesťan dnes. V roce 2013 se osobně setkal s předsedou církve Shincheonji, panem Lee Man Hee, který v té době pořádal seminář v České republice. Následně vystudoval biblickou školu církve Shincheonji v Soulu v Jižní Koreji a stal se jedním z prvních členů církve na území Česka a Slovenska. Semináře se účastnilo celkem 26 lidí. Z toho 10 členů církve Shincheonji a 16 hostů, kteří přišli se zájmem se o církvi dozvědět více a získat odpovědi na své otázky přímo od členů církve. 

Představení církve

Církev Shincheonji zde představil hlavní řečník Jonatan Hejzlar, který je lektorem Shincheonji, a také vyučuje pastory na mezinárodní úrovni. Vysvětlil, že název, organizace i činnost církve je něco, co bylo dopředu prorokováno ve Zjevení, že se objeví. 

„Název naší církve je podle našeho zakladatele, což je Ježíš. Věříme, že Ježíš je jediná cesta ke spáse. Proto dáváme tak veliký důraz na to, aby všichni věřící poznali Písmo neboli to, co Ježíš řekl. Když člověk nemá poznání toho, co vlastně Ježíš řekl, tak mu nezbývá nic jiného než věřit tomu, co lidé říkají, ať už pastor nebo další lidé. Naopak my věříme, že je opravdu důležité, aby člověk znal to, co Ježíš řekl, tj. Bibli. Protože následování člověka je něco, co by se nemělo dít. Člověk, který má poznání, se může svobodně rozhodovat a posuzovat, co je a co není dobré, je samostatný a není závislý na druhých lidech,“ zmínil lektor Jonatan.  

Co by křesťané měli vědět o novém nebi a nové zemi

Nové nebe a nová země je místo, které Bůh zaslíbil, že se objeví ve Zjevení, a kam se upíná naděje všech křesťanů. Je to místo, kam přicházejí všechny národy, jak je napsáno v kapitole Zj 15. Přichází, aby se učily, co Bůh přislíbil, že se stane v prorocké knize Zjevení, a jak se to potom skutečně naplnilo. A církev Shincheonji dosvědčuje o tom, co Ježíš udělal v dnešním čase, o událostech ze Zjevení, které se naplnily.  

Bůh shromažďuje věřící ze všech národů

Lektor Jonatan dále prezentoval trend posledních let, kdy stále více pastorů z různých denominací přichází, aby se učili slovo v církvi Shincheonji. Aktuálně je 1382 církví v 38 zemích, které změnily své názvy na Shincheonji a další církve žádají, aby se slovo Shincheonji mohlo u nich vyučovat. Proto bylo doposud uzavřeno 9 462 memorand o porozumění (MOU) mezi církvemi a Shincheonji. Uzavření MOU umožňuje to, aby lektor církve Shincheonji chodil do spřátelených církví vyučovat slovo Zjevení. Podle lektora Jonatana, skutečné srdce Boží je shromáždit k sobě pastory a věřící ze všech národů. 

Kromě historie, organizace a fungování církve lektor Jonatan posluchačům přiblížil život a poslání předsedy Shincheonji, který i přes svůj vysoký věk neustále pracuje, aby všem přinesl svědectví o tom, co viděl a slyšel na základě Bible.  
 
Nakonec lektor Jonatan upřímně vyzval posluchače, aby mu dali vědět, pokud najdou člověka, který viděl a slyšel události ze Zjevení a dokáže je také vysvětlit.  

Otázky studentů

Otázky, které studenti pokládali, byly například na zázemí církve, spolupráci s dalšími církvemi, reakci rodin na členství v Shincheonji. Jaký je to pocit, když někdo církev označí za sektu, jak může člověk dojít spasení nebo co členové životem v církvi získali. Záznam ze semináře včetně diskuze je možné shlédnout na YouTube kanálu církve.  

Záchrana nebo ohnivé jezero

Do diskuze se také zapojil doc. Vojtíšek, který se snaží dlouhodobě informovat o církvi Shincheonji. Také v rámci jeho studia církve došlo k nedorozuměním, které mu byly během semináře vysvětleny. Poznámku doc. Vojtíška a vysvětlení k tomuto tématu si můžete přečíst ve zkrácené verzi níže.  

 „Jsem moc rád, že vás slyšíme a že máme takovou osobní zkušenost. Ale toto není pravda, čtu Man Hee Leeho a mám jeho výklady, a tam je tisíckrát řečeno, že lidé v jiných církvích přijdou do ohnivého jezera. To není milosrdný Bůh, který přivede jen do nového nebe nové země. Jestli má Shincheonji 400 000 lidí, je to setina promile obyvatelstva, ostatní zahynou v ohnivém jezeře. To prostě v tom Man Hee Leeovi je a jestli je to zaslíbený pastor, tak by se neměl mýlit,“ řekl doc. Vojtíšek.  

Děkuji za otázku, já jsem to takhle v této formě neslyšel. Zní to dost hrozivě. Bůh potřebuje lidi zachránit. Od doby Adama žijeme v hříchu, v bolesti a ve smrti, ale ta záchrana přichází až ve Zjevení. Záchrana se objevuje až na konci, jak jsme viděli to místo, kde už není smrt a bolest, a to místo, kam chce Bůh všechny přivést, a to je to Boží veliké srdce. Je napsané, že všechny národy přicházejí, takže je tam opravdu mnoho lidí, kteří přichází. Musíme pochopit, že to není tak, že teďka je 400 000 lidí zachráněno a ostatní skončí v pekle, to je neporozumění toho, co je napsané v Bibli. Tam je napsáno, že je tam nějaký moment, kdy Bůh přichází a pak je tam nějaký moment, kdy jsou po 1000 let léčeny všechny národy. Takže Bůh si dává opravdu práci, aby všem lidem dal šanci, aby všechny lidi vyléčil a přivedl je k sobě. Takže je tam nějaká Boží postupná práce, která se naplňuje. Je mnoho lidí, kteří poslouchají to slovo a nejsou v Shincheonji. Důležité nakonec je, aby člověk přijal to slovo, tu zvěst. Protože pokud je to od Boha, pokud je to Boží slovo, tak je to Bůh. Když já přijmu Boží slovo, Boha, tak jsem s Bohem. Když odmítnu, tak nejsem. V tomto je to trochu černobílé, Bible je trochu černobílá. Ježíš také říká, kdo přijme mé slovo, tak to je ta pravda, to je ta cesta. Takže proto jen Ježíšovo slovo je záchrana a v tomto to vnímáme také takto černobíle, že jen Ježíšovo slovo, včetně knihy Zjevení, je ta záchrana. Takže takovou formulaci bych nikdy neřekl, to vrhá jiné světlo, jiný dojem, než jak o tom mluví náš předseda. Ale děkuji, chápu, že tam může být nějaké nedorozumění. Tak jsem rád, že to můžeme vyjasnit,“ odpověděl lektor Jonatan. 

Spolupráce napříč zeměmi

Celý seminář se nesl v duchu snahy porozumění a otevřené diskuze. Každá otázka, která vyšla z publika byla členy církve odpovězena. Církev Shincheonji v České republice se před 3 lety více otevřela veřejnosti a tento seminář to také dokazuje. Účastníci semináře mohli vidět pravou tvář Shincheonji, na rozdíl od falešného obrazu, který vytvářejí některá media. 

Tisíce církví a pastorů z celého světa přichází, aby se učili a spolupracovali se Shincheonji. Díky práci Boha, Ježíše a andělů v dnešní době, tak věřící nachází jednotu skrze naplnění proroctví ve Zjevení. 

Na webových stránkách Shincheonji se lidé mohou na cokoliv zeptat a získat potřebné informace. 

Přejít nahoru