Výročí založení církve Nové nebe nová země, Shincheonji, ukazuje 40 let práce pro lepší svět

Čtvrtek 14. března se nesl v duchu oslavy 40. výročí církve Nové nebe nová země, Shincheonji. Uplynulých 40 let od svého založení církev slavila v Mírovém vzdělávacím institutu církve v Cheongpyeong v Jižní Koreji.

Slavnost se konala s cílem zamyslet se nad růstem církve od jejího založení 14. března 1984 a sdílet plány a vize pro nadcházející rok. Součástí programu bylo kromě bohoslužby také vzpomínkové video a představení historie Shincheonji.

Letecký snímek na oslavu výročí církve Shincheonji. Událost se koná v parku v Cheongpyeong v Jižní Koreji. Park u pobřeží je zcela zaplněný lidmi, kteří vzdávají bohoslužbu.

Setkání členů z celého světa

Událost navštívilo kvůli omezenému prostoru asi 30 000 lidí z celého světa včetně členů církve z České republiky.Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit osobně, byla událost vysílána živě a přenášena do církví v Koreji a dalších 66 zemí světa.

Vzhledem k velkému počtu lidí shromážděných na místě konání akce bylo pro církev prioritou udržení pořádku a bezpečnosti účastníků. Organizátoři vytvořili podrobný plán řízení bezpečnosti, který vychází ze zkušeností z bezpečného a hladkého pořádání tří 100 000 promocí.

Korejský pracovník z církve Shincheonji sdílel: „Když jsme akci připravovali s důrazem na bezpečnost a pořádek, cítíme se odměněni hladkým průběhem akce. Rád bych poděkoval věřícím, kteří se aktivně zapojili do vedení. Vzdáváme slávu Bohu, který nás vedl k dosažení veškerého růstu a rozvoje a k poskytování služeb, které jsou užitečné pro společnost. Doufáme, že se každý můžeme sjednotit prostřednictvím Zjevení a hrát roli světla a soli ve společnosti,“ a dodal: „Budeme se snažit být zdravým církevním společenstvím a zároveň mít pozitivní vliv na naši společnost jako děti Boží.“

Skromné začátky

Během kázání předseda Shincheonji, pan Lee Man Hee, řekl: „Bůh jednoho dne přijde na tuto zemi a bude vládnout, jak je zaslíbeno v Bibli. Už nezbývá mnoho času. Musíme přemýšlet o tom, kdo jsme podle Bible a zda jsme byli stvořeni podle Zjevení.“

Pohled na předsedu církve, pana Lee Man Hee, který má slovo na oslavě výročí církve Shincheonji. Má na sobě bílý oblek a žlutou kravatu, usmívá se a mluví do mikrofonu.

Pokračoval: „Vše, co je v Bibli, se splní podle proroctví Nového zákona. Dnes se naplňují proroctví Zjevení. Ať už tomu věříte nebo ne, měli byste se jednou podívat do knihy Zjevení.“

„Shincheonji měla velmi skromné ​​začátky.“ Přiblížil dobu založení církve, kdy neměli ani společnou místnost pro vzdání bohoslužby, které se proto konaly venku v horách, na polích a v domech věřících. Dále vysvětlil příčinu stálého růstu slovy: „Důvodem, proč dnes přišlo tolik lidí, je to, že Bůh poslal anděly z nebe, jak říká Bible.“

„Ježíš také vydal celé své tělo a plnil Boží vůli. Dnes bychom neměli mít slepou víru, ale měli bychom znát Boha a svou naději a plnit Jeho vůli,“ řekl a dodal: „Musíme následovat Boží vůli a milovat své bližní jako sami sebe.“

„Počet lidí, kteří se učí knihu Zjevení, což je Boží záměr zaznamenaný v Bibli, roste. Jsem vděčný, pojďme zajistit, aby bylo skrze slovo zachráněno více lidí. Pojďme společně vytvořit lepší svět,“ vyzval nakonec.

Pohled zezadu na členy církve, kteří jdou po asfaltové cestě a jsou teple oblečeni. Okolo cesty je příroda, elektrické sloupy a pár domů. Členové jdou spořádaně na událost výročí církve Shincheonji. Na cestě je doprovázejí průvodci v reflexních vestách.

Členové z Česka na oslavě výročí církve Shincheonji

Slavnostní události v Jižní Koreji se osobně zúčastnili také někteří členové církve z České republiky.

Eliška (31 let) sdílela: „Bylo úžasné vidět tolik lidí z různých národů sjednocené pro jeden záměr, a to oslavit výročí založení Shincheonji. Přestože jsme často nemluvili stejnou řečí, cítili jsme přijetí a lásku. A také celá akce byla velmi dobře organizovaná. Během události jsme seděli uprostřed parku, vedle mladých stromků a všichni kolem chodili tak opatrně, aby se jim něco nestalo. To jsem ještě nezažila.“

Jan (pseudonym, 40 let) řekl: „Velice jsem se těšil, že se potkám s bratry a sestrami z církve. A skutečně, naše setkání byla vždy zářivá. V komunikaci nám nezabránilo ani to, že jsme se nemohli pořádně dorozumět kvůli jinému jazyku. Mohl jsem skutečně vnímat, že v rámci církve Shincheonji jsme všichni sjednoceni Božím slovem. Na události panovala zvláštní jednota, kdy jsme si navzájem pomáhali a byla perfektně zajištěna organizace se záměrem na řád a bezpečí. Celá událost probíhala v mírovém parku v Goseongu a všichni se starali, aby nebyli žádné rostliny poškozeny. Jsem opravdu moc hrdý na všechny členy církve, že skutečně považují jeden druhého za přednějšího. Díky tomu celá událost proběhla bez jakýchkoliv zdržení a zcela v pořádku,“ a pokračoval: „Při slyšení slova předsedy církve jsem si více uvědomil, že skutečně Bůh pracuje, aby naplnil svůj záměr stvoření nebeského království tady na zemi. Je to 40 let co bylo Shincheonji založeno a na začátku byl předseda úplně sám a nyní je vidět obrovské množství členů všude po světě. Opravdu je to sláva Bohu.“

Karolína (pseudonym, 27 let) řekla: „Událost 40. výročí založení církve Shincheonji byla velikou a významnou událostí v mém životě a jsem opravdu velmi vděčná, že jsem vše mohla vidět na vlastní oči a účastnit se této velké oslavy. Bylo krásné se vidět se členy, kteří žijí na druhé straně světa, jak moc jsou šťastní, že nás vidí a jak moc nám vždy pomáhali a vítali nás s otevřenou náručí. Cítila jsem se jako doma, díky vřelému přijetí členů z Koreji. Mohla jsem si uvědomit, že i přesto, že žijeme každý na jiném místě, máme jiné zvyky, jinou kulturu a tradice, jsme jedno v Bohu.“

„Návštěva Koreje pro mě byla velice radostná, jelikož jsem mohla vidět, jak velkou práci Bůh až do dnešní doby naplnil. Dostávala jsem spoustu lásky od všech členů. Na vlastní oči jsem viděla, kolik práce dalo uspořádat tak velikou akci a zároveň vše proběhlo podle řádu a v klidu,“ sdílela Martina (25 let).

Dominik (27 let) řekl: „Tento zážitek navždy zůstane v mém srdci. Sám jsem chtěl jet do Koreje, ověřit si, že vše je skutečně tak spořádané, jak jsem četl a slyšel. Nechtěl jsem tomu jen tak věřit. Na jednom místě se sjelo obrovské množství lidí z různých národností a kultur. I předtím jsem se účastnil podobně velkých akcí jako například běžeckých závodů, ale na tomto místě bylo vše v pokoji a byli jsme jako jedna velká rodina plná lásky. Všichni znali hodnotu, kterou společně tvoříme, každý usiloval o to, aby nepřišel k újmě ani jediný strom v mírovém parku. Jsem rád, že jsem toho mohl být svědkem.“

Událost církve ocenili i někteří z místních obyvatel včetně obchodníků, kteří si všimli laskavosti a slušného chování členů během akce. Ve svém sdílení vyjádřili naději ve vzájemnou pomoc do budoucna.

Slovo Zjevení přináší růst, jednotu a spolupráci

Církev od svého založení kontinuálně roste, a to i uprostřed celosvětového poklesu křesťanství. Od založení Křesťanského misijního centra Sion (biblické školy Shincheonji) v Sadangu v Soulu v červnu 1990 se počet absolventů neustále zvyšuje. Při promoci v roce 2019 dosáhl počet absolventů 103 764. Poté v roce 2022 a 2023 biblický kurz dokončilo 106 186 a 108 084 studentů.

Shincheonji také zdůrazňuje hodnotu jednoty a spolupráce s ostatními církvemi. Doposud bylo podepsáno MOU (memorandum o porozumění) se 443 církvemi v Koreji a 9 462 církvemi v 77 zemích ve světě. Uzavření MOU umožňuje to, aby lektor Shincheonji chodil do daných církví vyučovat slovo Zjevení. Aktuálně je 1382 církví v 38 zemích, které změnili svůj název na Shincheonji, což ukazuje na výjimečnost jejího učení.

Přejít nahoru