Šinčchondži nebo Sinčchondži? Jak se církev opravdu jmenuje?

Znak církve Nové nebe nová země, Shincheonji. Znak je ve tvaru kruhu, kde uprostřed je čtverec s dalším kruhem v jeho středu. Okraje znaku tvoří dvě soustředné kružnice v modré a červené barvě. V jejím středu je otevřená Bible, která je v menším zeleném kruhu. Ze středu vychází 4 prameny řeky na 4 světové strany, dále mezi rameny řeky jsou 4 stromy, které nesou ovoce. To vše je ve čtverci, který je symbolem Svatého města nového Jeruzaléma, který ve Zjeven 21 sestupuje na nové nebe novou zemi. Anglický přepis z korejského názvu nové nebe nová země je Shincheonji. Všechny země ve světě, ačkoli mluví různými jazyky, používají stejný fonetický anglický přepis Shincheonji, jako výraz jednoty. Proto v České republice neužívá církev český přepis jako Šinčchondži nebo Sinčchondži, ale pouze ten anglický.

Pro Čechy může být oříšek správně napsat a vyslovit název církve Shincheonji. Existují tak různé varianty jejího názvu jako například: Šinčchodži, Šinčchondži nebo Sinčchondži. Jaký je tedy název církve, jak se správně vyslovuje a co znamená?   

Název církve 

Celý název církve je Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví. Slovo Shincheonji („šinčondži“) pochází původně z čínštiny zkrácením slov Shincheon Shinji („šinčon šindži“), což v překladu znamená nové nebe nová země. Pod novým nebem novou zemí pak rozumíme nový svatostánek a nový lid (2 Pt 3:13; Mt 13:31-32; Zj 14:1-5; Zj 15:2-5). O novém nebi nové zemi je psáno v Bibli jako o místě, kam sestoupí Bůh a bude zde přebývat společně s lidmi.  

Název v čínštině:  

新天 + 新地 = 新天地 

新 nové    天 nebe   地 země 

Církev Ježíšova 

Jak je patrné z názvu, církev Ježíšova znamená, že zakladatelem Shincheonji je Ježíš. 

Svatyně stánku svědectví 

„Stánek svědectví“ znamená, že se jedná o svatostánek, který svědčí o fyzickém naplnění Zjevení, které člověk viděl a slyšel. „Svatyně“ znamená, že je to svatý dům, kde svatí vzdávají Bohu bohoslužbu. Nejedná se ale o budovu. Místo, které tvoří Bůh, jsou především lidé. Svatyně stánku svědectví je zaslíbená svatyně, kam přicházejí uctívat Boha všechny národy, které byly uzdraveny. 

Jednotný název 

Všechny země ve světě, ačkoli mluví různými jazyky, používají stejný fonetický anglický přepis Shincheonji, jako výraz jednoty. Předseda Shincheonji používá výraz „We are one“ ve smyslu sjednocení se v Bohu, v Ježíši Kristu a v Bibli.  

„Toto Boží slovo, slovo věčného života, pojďme mu porozumět, abychom všichni mohli vejít do Božího království, stát se Božím lidem a vzdávat veškeré díky a slávu našemu Otci Bohu. Staňme se jedno v tomto záměru. Nyní jsme si zvykli vždy říkat „We are one“, jakože jsme jedno. Všichni jsme v Ježíši Kristu jedno. Bez Boha, bez Ježíše nebo bez Bible nejsme vůbec nic, takže jsme jedno.“ 

Předseda Shincheonji

Z tohoto důvodu církev v České republice neužívá český přepis jako Šinčchondži nebo Sinčchondži, ale ten anglický. Jakékoliv jiné varianty názvu církve nebyly nikdy považovány a používány v České republice jako oficiální název. Podrobnější informace o církvi, její historii a aktivitách, se můžete dočíst v brožuře

Přejít nahoru