Co prorokuje kniha Zjevení? Filipíny už znají odpověď

Předseda církve Nové nebe nová země, Shincheonji, pan Lee Man Hee, zahájil 20. dubna 2024 na Filipínách sérii seminářů Slova, které se budou konat po celém světě včetně Evropy. Mnoho pastorů a věřících zajímá co prorokuje kniha Zjevení a žádají o semináře. Semináře začnou v Asii, poté bude následovat Evropa, Afrika, Amerika a Oceánie, poslední seminář se vrátí zpátky na asijský kontinent.  

Přednáškový sál filipínského mezinárodního kongresového centra. Je zcela zaplněný, na podiu stojí předseda církve Shincheonji. Pastoři a další hosté se zájmem poslouchají co prorokuje kniha Zjevení.

Pastoři a věřící žádají o semináře 

Na základě mnoha žádostí pastorů a věřících z celého světa zorganizovala církev sérii seminářů Slova. V sobotu 20. dubna navštívil předseda církve Shincheonji Filipíny, kde vedl seminář ve filipínském mezinárodním kongresovém centru v přeplněném přednáškovém sále pro 4000 lidí. 

Pastoři, novináři a lidé ze všech společenských vrstev se zájmem poslouchali, co prorokuje kniha Zjevení a její naplnění. Více než 90 000 lidí vidělo seminář prostřednictvím živého přenosu na YouTube.  

„Viděla jsem a slyšela jsem, jak se v dnešním projevu předsedy naplnila skutečnost Zjevení. Na tento den nikdy nezapomenu,“ sdílela filipínská pastorka, která se zúčastnila semináře Slova s názvem „Svědectví o naplněných skutečnostech knihy Zjevení“. 

Předseda místním obyvatelům řekl: „Mám k Filipínám hluboký vztah, Filipíny byly prvním místem, kam jsem přijel, a kde jsem svědčil po obdržení poselství. V srdci jsem se cítil šťastný, stejně jako naše země je jedna rodina.“   

Příjezd předsedy Shincheonji na seminář Slova. Pohled na motorky a auta na silnici, v pozadí je na stožáru vlajka Filipín. Je slunečný den.

Naplnil Bůh své sliby?  

Snahou předsedy Shincheonji je zprostředkovat to, co viděl a slyšel o událostech Zjevení z kapitol 1 až 22. „Předávám vám to, co jsem viděl, slyšel, čeho jsem se dotkl a co je realita. Toto je jiná doba, kdy člověk nemůže jen tak něco pronést a prostě říkat ‚Amen‘. Opravdu, musíte znát dobu. Toto je éra, ve které se Boží sliby naplnily,“ řekl. 

Válka, kde nemohlo přežít ani stéblo trávy 

V úvodu předseda církve přiblížil posluchačům svůj život. Narodil se v Cheongdo-gun, Gyeongsangbuk-do v roce 1931. Kvůli dopadům druhé světové války se Korea dostala pod japonskou koloniální nadvládu, protože následovala korejská válka, zažil tragédii občanské války jako voják na frontě. Každý večer se modlil k Bohu z vděčnosti za to, že přežil na místě, kde ani jediné stéblo trávy nemohlo přežít, neboť tam dopadaly bomby z obou stran fronty. 

Poté pod vedením hvězdy (velkého světla) složil slib Bohu a vstoupil na cestu víry. Pod vedením hvězdy začal žít život víry v církvi 7 poslů, ale poté, co byl svědkem korupce, se vrátil do svého rodného města a sedm let se účastnil hnutí Nová vesnice (Saemaul). 

Po setkání s duchovní bytostí z nebe začal svou cestu víry znovu. Od doby skromných bohoslužeb, které se konaly v přírodě na hoře, se po doručování svědectví o naplnění Zjevení, které předseda přijal a kterého byl svědkem, shromáždili věřící do církve Shincheonji. 

Předseda církve Shincheonji, který stojí na podiu a je oblečený do bílého obleku se žlutou kravatou. Obsahem semináře je co prorokuje kniha Zjevení a jaké je její naplnění.

Je Zjevení kniha, o které se v církvích nemluví?  

Filipínský novinář, který se zúčastnil semináře, řekl: „Povědomí o druhém příchodu Ježíše je v mnoha církvích (na Filipínách) tabu. Každou neděli mluví pouze o Novém zákoně a nezmiňují knihu Zjevení. Nyní je čas, aby ostatní náboženství hovořila o knize Zjevení. Poselství předsedy je velmi aktuální.“ 

Co prorokuje kniha Zjevení a co se naplnilo 

„Když dnes Ježíš naplňuje Zjevení, ukáže a řekne jednomu člověku (co se naplnilo) a řekne tomuto člověku, aby šel a svědčil církvím o tom, co viděl a slyšel. Když se mě zeptáte (na skutečnost proroctví), mohu vám to říct tisíckrát a desetitisíckrát na základě biblických veršů. Mohu svědčit, protože jsem viděl všechno, co se objevilo,“ řekl. 

Předseda zejména několikrát vysvětlil pasáž, která říká, že pokud přidáte nebo uberete z knihy Zjevení, nevstoupíte do nebe, a zdůraznil, že knihu Zjevení musíte znát a učit se. 

„V 6000leté historii Boha nikdy nenastala situace, kdy by se to, co slíbil, nenaplnilo. V současné době se kniha Zjevení naplnila až do 17. kapitoly. Potřebujeme vědět, co se naplnilo a co se nenaplnilo, abychom dosáhli cíle víry, kterým je nebe a věčný život,“ řekl. 

Poté znovu zdůraznil, že „jedna osoba viděla Zjevení od kapitoly 1 až po 22“ a dodal: „To, co Ježíš prorokoval, se dnes naplnilo, a když se to naplnilo, nebyl to Ježíš, kdo svědčil. Ježíš řekl tomu, kdo to viděl, aby svědčil církvím,“ vysvětlil a citoval verše Zjevení 22:16 a 8. 

Ve Zjevení 22:16 Ježíš posílá ‚svého posla‘ do církví, a ve verši 8 je osoba, která viděla a slyšela události Zjevení, označována jako ‚já, Jan‘. 

Podle čeho poznáte, až se to stane? 

Že je důležité znát, co prorokuje kniha Zjevení vyplývá i z Ježíšových slov, která předseda připomenul skrze verše evangelia Jana 14:29: „Je čas, kdy jsou proroctví dána a je čas, kdy se naplní. Když se to naplní, musíte to vidět a věřit tomu, a proto bylo proroctví dáno předem.“ 

„Cestoval jsem po celém světě a kázal Boží slovo s myšlenkou: ‚Měl bych o tom všem říct, ne si to nechat pro sebe.‘ Procestoval jsem 32krát celý svět, abych svědčil o tom, co jsem viděl a slyšel. Svět je v hlubokém spánku a neví, zda se Boží kniha Zjevení naplňuje nebo ne. Více než polovina knihy Zjevení se naplnila,“ dodal. 

Ověřit a rozhodnout se 

Předseda řekl, že pokud někdo touží po nebi a věčném životě, musí se v případě potřeby vydat až na konec světa, aby zjistil, zda je to podle Bible skutečnost. „Víra není pro vydělávání peněz. Není čas na víru se starou mentalitou. Člověk si to musí ověřit. Po ověření se člověk musí rozhodnout, zda věřit, nebo ne,“ řekl. 

Zdůraznil, že musíme Boží slovo vrýt do našich srdcí a stát se ‚chodící Biblí‘ a ‚živým slovem‘, a řekl, že tito lidé se stávají těmi, kteří jsou označeni dle 7. kapitoly Zjevení.  

Náboženští představitelé se sjednocují pro mír a zastavení mezináboženských konfliktů 

Po semináři podepsala církev Nové nebe nová země, Shincheonji a přítomní náboženští představitelé dohodu o solidaritě. Cílem dohody je zastavit mezináboženské konflikty a pronásledování a usilovat o mír na základě Písma. Do dohody se zapojilo společně s předsedou církve Shincheonji pět náboženských vůdců z křesťanství, islámu, hinduismu a dalších náboženství. 

Přednáškový sál filipínského mezinárodního kongresového centra. Je zcela zaplněný, na podiu stojí předseda církve Shincheonji.

Zjevení: rychlý vítr, který silně fouká do křesťanského světa

Doposud bylo podepsáno MOU (memorandum o porozumění) se 443 církvemi v Koreji a 9 462 církvemi v 77 zemích ve světě. Uzavření MOU umožňuje to, aby lektor Shincheonji chodil do daných církví vyučovat co prorokuje kniha Zjevení a její naplnění. Aktuálně je 1382 církví v 38 zemích, které změnili svůj název na Shincheonji, dané církve mají 1 572 pastorů a 90 793 členů. 

Plánované semináře budou vysílány skrze živý přenos v několika jazycích na YouTube, kde je také ke zhlédnutí záznam ze semináře.  

Přejít nahoru