Evropská konference pastorů 2024: napříč národy a denominacemi

Ve středu 1. května proběhla po celé Evropě, včetně Prahy, Evropská konference pastorů 2024. Mezinárodní událost, na které se sešlo přes 200 pastorů, se věnovala tématu současnosti a budoucnosti křesťanství v Evropě. Celá událost se nesla v duchu jednoty a spolupráce, upřímného sdílení a touhy pastorů po budování Božího díla.

Publikum se dívá na dva moderátory, kteří zahajují událost. Za moderátory je obrazovka s nápisem události: Evropská konference pastorů 2024.

Napříč národy a denominacemi

Konference, která se konala v mnoha evropských městech, se zúčastnilo celkem 211 pastorů a 2673 lidí. V Praze navštívilo událost 34 pastorů z různých denominací z Česka i ze zahraničí (Slovensko, Ukrajina, Velká Británie a další).

Událost pořádala Křesťanská misijní skupina Sión (Zion Christian Mission Group), která má pobočky například ve Francii, Německu, Švýcarsku a dalších státech včetně Česka. Skupina organizuje biblické vzdělávací programy, které poskytuje zdarma vedoucím církví a běžným věřícím.

Taneční vystoupení, čtyři ženy, které mají barevné sukně a žluté stuhy, v záběru mají zvednuté ruce.

Co je výzvou pro církve?

Křesťanská misijní skupina Sión připravila tuto událost, aby upozornila na úpadek křesťanství, jeho velké rozdělení a skrze jednotu hledala cestu pro jeho oživení.

Během programu se díky chválám celý sál rozezněl zpěvem a modlitbami a společně s tanečním vystoupením mohli hosté přijmout lásku a povzbuzení. Program pokračoval záznamem ze semináře na téma naplnění knihy Zjevení, který proběhl na konci dubna tohoto roku na Filipínách.

Po projevu jednotlivých pastorů následoval společný čas diskuze. Pastoři hledali řešení pro výzvy, kterým čelí církve v dnešní Evropě. Co mohou ve své pozici prakticky udělat? Všichni pastoři sdíleli jak těžkosti, tak i silná svědectví o tom, jak Bůh pracuje a pomáhá skrze Jeho Slovo.

Evropská konference pastorů 2024 ukázala odhodlání a úsilí pastorů pro nalezení cesty k obnově podoby církve a života víry skrze Boží slovo.

Publikum se dívá a poslouchá záznam semináře na téma Zjevení, který proběhl v dubnu 2024 na Filipínách. Hlavní řečník byl předseda církve Nové nebe nová země.

Nejen slova, ale i skutky

Závěrem všichni pastoři, kteří se zúčastnili diskuze, učinili praktický krok. Každý z nich sepsal rozhodnutí a společně se zapojili do 40denní výzvy společné modlitby a pokání.

„Jednota je od Boha, rozdělení je od satana. Musíme mít jednotu, musíme se modlit, musíme být spolu. Milovat se, podporovat se a pomáhat si, musíme zůstat pokorní,“ sdílel pastor S v návaznosti na rozhodnutí a 40denní výzvu.

Muži sedí za stolky s bílými ubrusy, všichni pozorně naslouchají řeči prvního muže, který má mikrofon. V pozadí je obrazovka s nápisem Evropská konference pastorů 2024.

Evropská konference pastorů 2024: výjimečná událost

Celá událost probíhala v pozitivní atmosféře a očekávání. Hosté ocenili precizní organizaci celé akce a účast mnoha mladých lidí.

Jaká pro vás byla konference?

„Rozhodl jsem se přijet, protože jsem cítil, že to je něco, co Bůh chce, abych přišel a zúčastnil se této konference. Organizace události byla velmi profesionální. Konference byla úžasná, vše bylo skvělé. Pro mě byl dnešek něčím výjimečný. Jsem šťastný a děkuji Bohu, že mě přivedl. Nejvíce mě zaujalo kázání, protože církev dnes čelí mnoha problémům a já věřím, že Bůh nám dal slovo, řešení, jak problém překonat. Takže to slovo pro mě bylo něco úžasného,“ sdílel pastor S.

„Bylo to krásné, úžasné setkávat se v Pánovi. Je to Boží vůle, abychom se potkávali a sjednocovali podle jeho vůle. Bylo úžasné poznat nové bratry a sestry,“ sdílel pastor B.

„Jako starší člověk velice oceňuji, že tu bylo hodně mladých lidí. Také jsem rád, že tu jsou lidé veselí a že se všechno začíná a končí modlitbou, to je základ. Viděl jsem, že tu byl zájem o názor druhého, říct svůj názor. To je důležité, když si lidé navzájem sdílí názory. Tak se obohacují,“ sdílel pastor J.

„Konference byla pro mne požehnaná. Byli jsme obohaceni, povzbuzeni svědectvím a slovem. Odnáším si velké požehnání a povzbuzení proto, abychom pracovali více pro Pána Ježíše. Díky konferenci jsem si více uvědomil, že jsme tělo Kristovo a máme nést břemena jedni druhých. Bez lásky Kristovy není možné se sjednotit, být v jednotě Ducha. Křesťanství v Evropě potřebuje jednotu, milovat Kristovou láskou a nést břemena jedni druhých, a hlavně zapřít sám sebe a nést svůj kříž,“ řekl pastor R.

Dva muži v oblecích, pózují na fotku, drží se a usmívají se, mají zvednuté palce nahoru. V pozadí je obrazovka s nápisem Evropská konference pastorů 2024

Je něco na co jste díky konferenci změnil pohled?

„Myslel jsem si, že je daleko méně mladých lidí, kteří stojí o Písmo svaté. V dnešní době, když se snažím něco někde mezi lidmi říct, tak většinou o to moc zájem nenají. Tak jsem rád, že taková spousta lidí stojí o Písmo,“ řekl pastor J.

Je něco, co si odnášíte ze semináře o Zjevení?

„Důraz na Zjevení. Zjevení je těžká kniha a je tam hodně obrazů, myslím, že bychom měli pochopit, že to jsou obrazy a je třeba mít pojem o celém Písmu svatém, abychom ty obrazy dokázali definovat v naší době a pro naši dobu, a co si z ní vzít, abychom nebyli překvapeni, protože Zjevení je prorocká kniha,“ dodal pastor J.

„Kázání (od předsedy církve Nové nebe nová země) mne velmi zaujalo, protože mnoho pastorů káže Zjevení. Je to velmi obtížná kniha, protože vše je psáno pro budoucnost. Ale když máte Zjevení, pak je zajímavé slyšet, co je uvnitř Zjevení. Všechno se mi líbilo od začátku až do konce, bylo to velmi radostné,“ sdílel pastor S.

Publikum, které sedí a tleská. Všichni jsou formálně oblečení a s úsměvem se dívají na pódium, kde probíhá hlavní program.

Křesťanská misijní skupina Sión

Křesťanská misijní skupina Sión, založená v roce 1990, je křesťanská vzdělávací organizace s pobočkami po celém světě včetně Evropy. Jejím cílem je rozvíjet svět života víry a praktikovat mír a harmonii v Bohu, Ježíši a Bibli. Její hlavní činností je vedení bezplatného biblického vzdělávacího programu pro pastory a širokou veřejnost, aby mohli zlepšit svůj život víry skrze Boží slovo a stát se solí a světlem ve světě s neochvějnou vírou.  

Snahou Křesťanské misijní skupiny Sión je zajištění míru a stability ve světě včetně Evropy skrze vkládání lásky do skutků, dobrovolnictví pro národ a společnost s láskou a obětí Boha a Ježíše. 

Evropská konference pastorů 2024 se konala po celém kontinentu včetně Prahy. Na závěr se hlavní hosté vyfotili, každý rukama dělá malé srdce a usmívá se.

Pokračování v červnu

Evropská konference pastorů 2024 není poslední významnou událostí první poloviny roku. V polovině června je plánovaná další konference mnohem větších rozměrů, na kterou byli všichni hosté také pozváni. Nadcházející konference, kde se očekává účast pastorů z celé Evropy, je proto dobrou příležitostí pro sjednocení se a oživení křesťanského světa.

Zajímá vás více? Napište nám: [email protected]

Více aktualit a videí najdete na našich sociálních sítích a YouTube.

Přejít nahoru