Společný výlet členů církve Nové nebe nová země, Shincheonji

Co dělají a jak žijí členové Shincheonji?

Zajímá vás, jaký je život členů Shincheonji? Život v Shincheonji média často vykreslují jako záhadu či tajemství. Kdo jsou tedy lidé, kteří se hlásí k víře v této církvi?

Mezi členy Shincheonji naleznete lidi všech věkových kategorií, od rodin s malými dětmi, studenty, po ženy i muže v pokročilém věku. Každý z nich je v jiné životní fázi, má konkrétní starosti nebo plány, které určují náplň jejich dne. Jako běžní lidé se ve svém osobním životě věnují například škole, kariéře, rodině a tomu, co je baví.

Společný výlet členů církve Nové nebe nová země, Shincheonji

Jako správní věřící se snaží žít na základě Božího slova, proto vzdávají bohoslužbu, evangelizují nebo pomáhají v evangelizaci, s dobrovolným srdcem dávají dar pro chod církve. Kromě toho společně tráví čas například na výletech, kulturních akcích a návštěvách.

Rodiče a členové v pokročilém věku se pravidelně scházejí i online na modlitby a díky svým zkušenostem, víře a lásce se stávají inspirací a oporou pro lidi ve svém okolí.

Společná modlitba za národ

Svoji nemalou část v církvi zaujímá také mládež. Naleznete tu vysokoškolské studenty i ty, kteří už pracují. Pokud se jedná o život v církvi, mnozí z nich zde rozvíjejí své talenty například skrze divadlo, hraní v kapele, dobrovolnictví nebo výtvarnou činnost a užívají si tak společně strávený čas.

Divadelní představení

Neznamená to, že lidé v Shincheonji nemají starosti, nic je netrápí a jsou stále nadšení. Znamená to, že kromě běžného koloběhu života jako je rodina, přátelé, práce nebo škola, vkládají úsilí do své touhy naplnit Boží přání a pak až své. Jak i Ježíš řekl, máme hledat nejprve Boží království a jeho spravedlnost a Bůh se o vše postará. (Mt 6:33)

Chválící kapela

Jsou také členové, kteří se rozhodli věnovat plně práci v církvi, ti mají na starost praktický i duchovní chod církve. Plánují a tvoří například kulturní události, vzdělávání, starají se o vedení a chod bohoslužby, společných modliteb, evangelizaci a pořádání biblických kurzů.

Každý ze členů se zapojuje dle vlastního uvážení. Základ, který je podstatný pro účast na církevních aktivitách je víra a modlitba. Bez Božího slova a Boží pomoci by se jakékoliv práci nemohlo dařit. Proto církev od svého založení neustále roste, za poslední 4 roky pořádala dvě promoce s více jak 100 000 absolventy. (odkaz)

100 000 promoce 2022

Předseda Shincheonji, pan Man Hee Lee, na konferencích pro pastory a média zmiňuje, že se církvi daří a roste díky tomu, že v ní Bůh a Ježíš působí. Také zmiňuje, že dělat Boží práci ho naplňuje radostí. (odkaz) Stejně tak to mají i členové. Když potkáte člena Shincheonji, není náhoda, že je radostný. Bůh je láska, proto i člověk, který pracuje s Bohem, je vděčný.

Seminář pro pastory, říjen 2023

Jak i Ježíš zmiňoval učedníkům a lidem okolo sebe, pro základ je třeba, aby věřící poslouchali Boží slovo a podle něj se řídili. To je cesta ke zdravému chodu církve a životu každého jejího člena. Proto je i 98% účast na bohoslužbách, členové evangelizují a dokáží se sjednotit pro dobré věci, jako je například darování krve, úklid odpadků ve městech a přírodě, navštěvují seniory a hrají pro ně divadelní představení. (odkaz) Chtějí tak krok za krokem tvořit tento svět k lepšímu.

Sběr odpadků v parku v Praze
Přejít nahoru