Tisková konference s předsedou církve Nové nebe nová země, Shincheonji přitáhla pozornost mnoha pastorů a novinářů

V pátek 18. srpna se v Mírovém vzdělávacím institutu v Cheongpyeongu v provincii Gyeonggi konala tisková konference s názvem „Cesta, po které by měly kráčet církve v Koreji“ pro pastory a novináře. Místo, kde se setkání konalo, bylo přeplněné novináři a pastory. Kolem 200 míst na akci bylo brzy obsazeno. Desítky lidí, kteří nemohli najít svá místa, stály vzadu a poslouchaly.

„Věřící chtějí znát pravdu. Pokud je tu něco, co současné církve neví, potřebují se to naučit. Shincheonji roste, že? Je to proto, že je zde Bůh a pravda,“ řekl předseda Shincheonji.

Předseda církve Shincheonji, pan Lee Man-Hee, promluvil k novinářům a pastorům. Vysvětlil záměr církve, která provádí různé aktivity za účelem vzájemného růstu a harmonie s existujícími denominacemi, a vyjádřil ochotu řešit nedorozumění prostřednictvím dialogu.

Jeden z účastníků sdílel: „Zdá se, že zájem je intenzivnější, protože na otázky odpovídal sám předseda.

Kolem 200 novinářů a pastorů, kteří se setkání zúčastnili, mělo pozitivní reakce. Jeden z pastorů, který podepsal memorandum o porozumění se Shincheonji, přímo dosvědčil: „Na rozdíl od obecných církví Shincheonji nepoužívá žádný svévolný výklad nebo komentáře. Je více než jasné, že se proroctví stala skutečností. Jedině slovo Zjevení může změnit zkorumpovanost náboženského světa.“

Předseda církve otevřeně a okamžitě odpovídal na otázky novinářů a pastorů týkající se rychlého růstu církve Shincheonji, kázání laiků, kvalifikace pastorů, hereze, proroctví a naplnění knihy Zjevení a problémů v náboženském světě.

Zejména pokud jde o realitu dnešního náboženského světa, předseda Lee zdůraznil: „Je psáno, že pokud přidáte nebo odeberete z knihy Zjevení, nevstoupíte do království nebeského, ale většina z nich přidává nebo odebírá z knihy Zjevení.“

„Jaké procento lidí v náboženském světě následuje Bibli? Většina z nich přidala ke knize Zjevení nebo z ní ubrala. Církev Shincheonji vyučuje všechny členy, od nejmladších po nejstarší, aby vepsali knihu Zjevení do svého srdce a stali se chodící Biblí,“ pokračoval předseda Shincheonji. „Bůh dal tuto knihu za cenu svého života a všichni pastoři musí učit své členy správně,“ dodal.

Na otázku, jaká jsou kritéria pro herezi a pravověrnost, předseda Lee odpověděl: „Hereze vyučuje Boží slovo nesprávně.“

Na otázku, proč Shincheonji roste, opakovaně žádal, abychom si prověřili realitu naplnění knihy Zjevení, o které Shincheonji svědčí.

Předseda pokračoval: „Ti, kteří věří, přirozeně hledají pravdu. Shincheonji učí nejen proroctví knihy Zjevení, ale také skutečnost, která se naplnila, a mohu s jistotou říci, že jsme ke knize Zjevení nic nepřidali.“

Pan Lee také zdůraznil, že je třeba, aby se věřící lidé spojili v otázce světového míru, včetně sjednocení Severní a Jižní Koreje.

„Nejenže jsem se modlil k Bohu za mír v našem světě, ale také jsem třináctkrát objel svět a volal po míru,“ řekl. „Setkal jsem se s křesťanskými pastory a hovořil o náboženství. V zájmu světového míru by si lidé různých náboženství měli vyměňovat názory se stejným smýšlením.“

Zopakoval také, že „náboženství by měla být jednotná“ a že „bychom si neměli nadávat ani se navzájem proklínat“.

Aktivní účast pana Lee na dialogu s médii a pastory je známkou jeho vůle dále podporovat mezináboženskou výměnu a komunikaci.

„Dosvědčili jsme realitu zprávy knihy Zjevení, ale všichni víme, že tento vztah není dobrý, protože nám církve nerozumí. Lidé v náboženství by se neměli hádat a bojovat, měli bychom se stát jedním a zlepšit se sdílením znalostí,“ řekl a odhalil svou vůli komunikovat.

Za tímto účelem představil nové paradigma „výměny slova“ mezi církvemi a zavedl „laický systém kázání (laici předávají kázání pozn. redakce)“, který se ve stávajících církvích nevyskytuje. Během konference přednesl jedenáctiletý člen církve kázání na téma „Dva druhy semene a sklizeň“ z 13. kapitoly Matoušova evangelia, které vzbudilo mezi pastory a novináři pozornost.

Jeden z představitelů církve Shincheonji vysvětlil: „V poslední době se v církvi konají laická kázání každou středu. Chtěli jsme ukázat, že i žáci základní školy mohou plynule kázat.“

Zdroj: https://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=3055291

Přejít nahoru