Svědectví studentů ze 108 084 promoce: Shincheonji je jediné místo na světě, které učí nejen tajemství knihy Zjevení, ale také jeho naplněnou realitu

Svědectví pana Jeonga

Při svém svědectví na 108 084 promoci pastor Hyeon-mo Jeong zvolal: „Všichni se teď rozhlédněte kolem sebe. Jak se věřící a intelektuálové hrnou do Shincheonji při hledání věčného života. Shincheonji zažívá po celém světě nebývale rychlý růst. Je to proto, že Bůh a Ježíš jsou spolu se Shincheonji, existuje jasná realita, která se naplnila podle Slova!“.

Absolvent Hyeon-mo Jeong předává svědectví na promoci

V pořadí třetí 100 000 promoce Křesťanského misijního centra Sion, teologického vzdělávacího institutu církve Shincheonji, se konala 12. listopadu tohoto roku s celkem 108 084 studenty. Rekordní počet promujících tak dělá z Křesťanského misijního centra Sion největší teologický vzdělávací institut na světě.

Pan Jeong řekl: „Dlouho jsem pracoval jako univerzitní profesor a v současné době pracuji pro studenty jako viceprezident pro postgraduální vzdělávání.“ Dodal: „Studoval jsem současně v Křesťanském misijním centru Sion a postgraduální studium na teologické fakultě.“

Jako presbyteriánský pastor se rozhodl studovat v Křesťanském misijním centru, protože chtěl vědět, jak je možné, že církev Shincheonji navzdory tomu, že je odmítána a pronásledována, dokáže přilákat 100 000 lidí ročně. Aby získal objektivní, biblicky podloženou odpověď, rozhodl se studovat Křesťanské misijní centrum Sion a zároveň magisterský program teologie.

V důsledku toho přiznal: „Úroveň Slova byla rozdíl jako mezi nebem a zemí.“ Pan Jeong zdůraznil: „Teologické univerzity zaměřují své vzdělání na Starý zákon spíše než na Nový zákon, zřídka vyučují knihu Zjevení.“ Zdůraznil také: „Počet studentů, kteří se hlásí do seminářů, se snižuje a počet věřících opouštějících církev se zvyšuje kvůli pastorům, kteří nekáží slovo života.“

Uvědomil si realitu semináře ve světle slov zapsaných ve Zjevení 22:18-19: „Pokud ke slovům Zjevení přidáte nebo z nich uberete, nevstoupíte do nebe a budete prokleti“ a rozhodl se stát členem Shincheonji, která učí Slovo na základě metody 5W1H (nalézání odpovědí pomocí šesti otázek: kdo, co, kde, kdy, jak, proč).

Pokračoval: „Shincheonji bez váhání svědčí nejen o pravém významu Zjevení, o kterém nikdo na světě nevěděl, ale také o skutečnosti toho, co se naplnilo podle proroctví.“ Dodal: „Je to jediná církev na světě, kde všichni členové, mladí i staří, mohou ovládat 66 knih Bible, stát se chodící Biblí a kázat slova Zjevení.“

Pan Jeong navrhl pastorům a věřícím: „Dnes mnoho církví po celém světě uznává slovo Zjevení předávané Shincheonji,“ a dodal: „Napišme si biblický test, abychom viděli, kdo přidal nebo ubral z knihy Zjevení a kdo ji ovládl.“

Promoce se 108 084 absolventy Křesťanského misijního centra Sion

Svědectví pastora Mahakuda

Pastor Hara Mahakud z církve Chennai Church v Indii, zastupující zahraniční studenty, se také ve svém svědectví podělil o svůj příběh.

Vysvětlil, jak velký zájem o knihu Zjevení je v kruzích indických křesťanů. Pastor Mahakud řekl: „Jako profesor teologie jsem 13 let učil více než 1000 studentů a působil jsem jako děkan dvou indických teologických fakult, dohlížel jsem na církve a pastory s tisíci věřícími.“ Dodal: „Jednoho dne jsem slyšel, že se mohu naučit slova knihy Zjevení.“ Své překvapení vyjádřil slovy: „Shincheonji je jediné místo na světě, které učí nejen tajemství knihy Zjevení, ale také jeho naplněnou realitu.“

Poté kázal tato slova pastorům a studentům, které učil, a 161 lidí, včetně kolegů pastorů, kteří se zúčastnili semináře Zjevení konaného v Indii, se letos připojilo k církvi Shincheonji. V současné době 65 z nich změnilo název své církve na „Shincheonji, církev Ježíšova“ a asi 4 700 členů se v těchto církvích učí slovo Zjevení Shincheonji.

Mahakud řekl: „Důvodem, proč Shincheonji navzdory pronásledování rychle roste, je to, že Bůh je s námi,“ a „nejlepší pravda lidstva se šíří. Toto je síla knihy Zjevení,“ řekl a nedokázal skrýt svou radost.

Záznam promoce: https://www.youtube.com/live/gfiaKQuZtbc?si=zLWAWHPA3o1r78E0

Zdroj: https://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=3081005

Přejít nahoru