Shincheonji z jiného úhlu pohledu: Láska, mír a svoboda

Nové křesťanské společenství Shincheonji (dále jen SCJ), které je v posledních 7 letech v České republice velice aktivní, otevírá své aktivity veřejnosti a umožňuje náhled do svých řad. Přesto, že je tato nově vznikající církev v České republice považována některými lidmi za kontroverzní, když nahlédnete blíže, můžete vidět, že se od jiných křesťanských církví příliš neliší. SCJ jako mnoho dalších společenství pořádá řadu dobrovolnických aktivit a snaží se vnést do společnosti mír, pochopení a lásku.

SCJ jako taková má mnoho oddělení. Dobrovolnické oddělení je jedno z nich. Členové církve se scházejí a pořádají téměř každý týden události, které napomáhají naší společnosti a zvelebují naše okolí. Jednou z aktivit, kterou SCJ pořádá, je úklid veřejných prostor. Již od roku 2020 uklízí každý druhý týden v měsíci pražské parky, lesy, hřiště a další místa, kde je to potřeba. Jelikož církev nemá své členy pouze v Praze, rozšiřuje se tato aktivita postupně do celé České republiky. Od roku 2022 byla tato akce pojmenována ‚Díky Zemi‘. Vedoucí oddělení dobrovolnictví církve SCJ řekla: „Země nám dává vše co potřebujeme – vodu, vzduch, světlo… my se snažíme Zemi poděkovat tím, že ji uklízíme.“

V tomto roce proběhla akce již dvakrát a pokaždé se jí účastnilo více než 40 členů. Poslední událost ‚Díky zemi‘ byla minulý víkend, kdy členové SCJ uklízeli na Vyšehradě, Vítkově, v Karlíně a dalších místech České republiky. Zapojil se také člen, který byl zrovna v Gruzii a uklízel v hlavním městě Tbilisi. V rámci události se vyhlašuje i soutěž o největší počet nasbíraných odpadků nebo o nezajímavější odpadek. Další ‚Díky Zemi‘ se bude konat v březnu o víkendu 19.-20.3. O Vánocích dobrovolnické oddělení společně s MAW teamem (viz níže) navštívili Domov seniorů, kde hráli Vánoční hru. Členové církve SCJ dále pomáhají studentům všech věkových kategorií s výukou. V současné době doučují v pražských knihovnách – každý týden jsou k dispozici v knihovně v Dejvicích a Bohnicích. V minulém roce založili členové SCJ speciální tým s názvem Make a Way Creative team (MAW), jehož touhou je do srdcí lidí zasévat lásku, mír a svobodu skrze kulturu, filmy, písně a dobrovolnictví. Na konci února tento tým pořádal neobvyklou událost s názvem ‚JednoDuše‘. Cílem této akce, na kterou byla zvána celá široká veřejnost, bylo připomenout si, že každý z nás je milován. Proto se promítal krátký film, který vytvořili členové církve s názvem ,,Jsi milován’’. Každý, kdo se účastnil této události, si mohl znovu uvědomit, kolik lásky každý den dostáváme od Boha a od lidí kolem nás, které si často ani nevšimneme. Program začal chválami, následoval krátký film a na konec byl prostor pro zamyšlení. Součástí byla i prohlídka galerie, kde účastníci mohli vidět fotografie z denního života různých lidí, kteří zachytili okamžiky, kdy se cítili milováni. Galerie byla ke zhlédnutí v prostorách SCJ na pražské Palmovce a pro diváky, kteří se připojili online, bylo připraveno krátké video z galerie. Make a Way Creative tým chtěl touto událostí ukázat všem lidem cestu k lásce. Všechny akce a pozvánky na aktivity církve SCJ jsou dostupné na oficiálních webových stránkách nebo YouTube kanále.

Přejít nahoru