Romská konference 2023: Druhý příchod Ježíše Krista

V sobotu 10. června se v pražských Řepích pořádala historicky první romská konference církve Nové nebe nová země, Shincheonji.

Hlavními hosty této akce byli romští pastoři z různých míst České republiky.

Po úvodním přivítání následovaly živé chvály kapely Make a Way. Poté řeč jednotlivých pastorů, při které sdíleli svá svědectví ze života víry a také důležitost ověřování si Boží vůle na základě písma v Bibli.

Tým Make a Way si dále připravil divadlo o příběhu nevěsty, která promeškala svou svatbu kvůli tomu, že nedokázala přečíst zprávu o čase a místě konání sňatku. Poukázal tak na důležitost porozumění Bible, konkrétně knize Zjevení, kde je tímto pomyslným ženichem Ježíš, se kterým se mají na svatební hostině.

Na závěr události byl spuštěn záznam ze semináře pro pastory pořádaný v Jižní Koreji, kde dával svědectví o naplnění Zjevení předseda církve pan Man Hee Lee. Na základě celé akce projevili pastoři i ostatní hosté zájem o hlubší poznání knihy Zjevení a celkově ocenili dobře připravenou událost.

Níže s vámi sdílíme několik reakcí hostů z události.

Jaká pro vás byla událost?

Určitě to byl pro mne dobrý zážitek. Líbily se mi chvály, ale i lidé, kteří tu jsou a slouží, jsou ochotní a vstřícní. To se mi opravdu líbí.

Jaké jste měl očekávání, proč jste se rozhodl účastnit konference?

Chtěl jsem slyšet o knize Zjevení, která mne jako taková určitě zajímá. Něco už znám a chci ji více poznat.

Pastor Jaroslav

Co si z konference odnášíte?

Upřímnost. Je tady pokojná a přátelská atmosféra, což potřebujeme všichni – být jednotní. Mám velikou radost. V Písmu je psáno, že se nemáme dohadovat, soupeřit nebo soutěžit, ale být jednom v duchu.

Je něco, co jako pastor vidíte, že je třeba v dnešním čase udělat?

Hlavně přicházet ke Kristu a připravit se na jeho druhý příchod skrze Zjevení Janovo. Víme, že i proroci o tom mluvili na několika místech. Potřebujeme opravdu jednotu. Protože víme, že Duch svatý je ten, který sjednocuje a staví církev Kristovu. Věřím, že bez lásky, bez pokoje a bez pokory to nejde. To je nedůležitější v církvi, kde musíme stavět. Bez pokory nemůžeme přijímat, bez pokoje tam nemůže být Duch a bez lásky k druhému to taky nejde, protože Bůh je láska. Když jsem viděl předsedu církve Nové nebe nové země, tak jsem v něm viděl, že ho opravdu Bůh posílá, že tady má určitě úkol.

Pastor Vojtěch

Jaká pro vás byla událost?

Výborná, měl jsem radost a cítil jsem, že Bůh pracuje, je živý a spojuje lidi. Věřím, že Bůh bude ještě více vylévat svatého ducha na lidi, protože příchod je blízko a Bůh chce spasit co nejvíce lidí. A já věřím, že jsme na tom správném místě všude. Kam půjdeme, bude s námi Bůh, protože v sobě máme jeho slovo. 

Pastor Vladimír

Přejít nahoru