Zprávy nebeské služby

Skutky světla, které obnovují celý svět

Již 42 členů Shincheonji darovalo v Praze během pandemie krev

Autor
Shincheonji
Datum
16-08-2021 19:33
Zhlédnutí
1289


Od září roku 2020 se členové Shincheonji aktivně zapojují do darování krve na odběrovém místě Ústavu hematologie a krevní transfúze na Karlově náměstí v Praze.

Členka SCJ, organizátorka této akce, k tomu řekla: „Pandemie Covidu - 19 značně snížila počet dárců krve, kteří se dostavili od jara 2020 na dobrovolný odběr krve. Také proto jsme se rozhodli, že bychom se jako církev Shincheonji zapojili a vyzvali jsme členy, aby šli dobrovolně darovat krev. Od září darovalo 42 členů, měli jsme sice více zájemců, ale ti nebyli shledáni jako vhodní dárci ze zdravotních důvodů.“

„Chtěli bychom poděkovat za milý, ochotný a profesionální přístup všech sester a celého personálu, který nám byl nápomocen od vyšetření až po finální odběr krve a se vším si poradili se vřelým úsměvem. Pro mnohé členy to byla první zkušenost s darováním krve, ale zdravotníci nám pečlivě a srozumitelně vysvětlili, jak funguje celý proces darování a rozptýlili tak všechny naše počáteční obavy,“ dodala.

Jak uvedla, díky jejich přístupu to byla pro členy nová a zajímavá zkušenost a mnozí chtějí pokračovat, protože si uvědomují jak záslužná a potřebná tato práce je. Skrze tento způsob dobrovolné služby mohou pomáhat těm, kteří potřebují pomoc nejvíce.

Podle internetové stránky Ústavu, transfúze krve, či jejích složek je hojně využívána nejen při úrazech a operacích, ale také při léčení vážných onemocnění jako jsou například leukémie nebo poruchy tvorby krve. V zemích Evropy je nedostatek krevních dárců a Česká republika není výjimkou.

Více než polovina Čechů splňuje zdravotní i věkové požadavky pro vhodného krevního dárce, ale darovat jich jde jen málo z nich. Krev a její složky se nedají jinak získat nebo uměle vyrobit. Nejen proto je dárcovství krve tak potřebným činem, který skutečně zachraňuje životy, informuje Ústav.czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova


#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži