Zprávy SCJ ČR

Dobrý den! Jsme pobočka Shincheonji v České republice!

Shincheonji pořádala první seminář pro křesťanské duchovní

Autor
Shincheonji
Datum
09-08-2021 12:15
Zhlédnutí
856


V sobotu 24. července 2021 církev Shincheonji pořádala otevřenou online událost pro pastory, kněží a kazatelé České republiky. Seminář na téma: „Jak nalézt cestu k Bohu v dnešním čase“, bylo možné shlédnout na Youtube kanále SCJ v 18 hodin.

Programem události byla chvála, modlitba a slovo od hlavního instruktora české církve. Církevním služebníkům v ČR poděkoval za jejich práci v této zemi. Vysvětlil název církve Shincheonji a hlavní nedorozumění ze strany některých církví.

Duchovní povzbudil slovy: „Miluji Česko, ale stejně cítím frustraci, když mnoho lidí nevěří v Boha a opouští Ho. Máme povinnost je přivést zpátky k Bohu.“ Vybízel pastory, aby se sjednotili k záchraně mladých a vytvoření lepšího Česka pro další generace.

Členka SCJ, která se podílela na přípravách webináře řekla: „Shincheonji touto cestou oslovila pastory k vzájemné komunikaci a spolupráci s námi, abychom hledali to společné a ne to, co nás rozděluje. Do příprav videa a chvály se zapojilo mnoho členů.“

Duchovní byli zváni osobně skrze email a těm, kteří o to požádali, byl poslán link, kde mohli zhlédnout webinář. Jeden z duchovních po události požádal hlavního instruktora o rozhovor. Vysílání mělo přes 190 shlédnutí. Tato událost je prvním krokem v komunikaci vůči křesťanským církvím.


Link na seminář: https://youtu.be/kNKoDtj54TE


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži