Zprávy SCJ ČR

Dobrý den! Jsme pobočka Shincheonji v České republice!

Shincheonji bohoslužby pokračují nepřetržitě v bezpečném online prostředí

Autor
Shincheonji
Datum
31-07-2021 22:59
Zhlédnutí
841


Příchodem viru COVID – 19 členové Shincheonji si museli přizpůsobit bohoslužby, které jsou pro každého člena nedílnou součástí života, protože během každé bohoslužby člen dostává Slovo, které ho doprovází po celý následující týden.

„Pro mě bohoslužba znamená živá oběť Bohu, očištění svého srdce, čas kdy mohu vzdát Bohu chválu za jeho milost pro nás,“ sdílela členka SCJ.

Společné bohoslužby byly zastaveny již v únoru 2020, kdy v Česku ještě neplatila přísná opatření. Nebyly však zrušeny, jen se přesunuly do online prostředí a tam probíhají kontinuálně nadále. Protože pro členy SCJ je účast na bohoslužbě spíše privilegium, v průběhu pandemie nedošlo prakticky k poklesu účasti na bohoslužbách, ale průměrná účast členů byla téměř 100%.

Bohoslužba SCJ obsahuje zejména modlitby, písně, kázané slovo na základě Bible, modlitbu Páně a oznámení. Protože členové mají spoustu talentů, obsahuje i kreativní prvky. Připravují humorná videa, a když se jednalo ještě o fyzické bohoslužby, chystala se i různá představení.

V souvislosti s tím, že spousta členů má hudební vzdělání, nebo působilo či působí v hudebních uskupeních, SCJ skládá vlastní chvály, písně nebo básně, které jsou často využity na bohoslužbách.

Věřící SCJ se tak vypořádali se změnami velmi efektivně a začali vzdávat bohoslužby online z domovů. Situace s virem se výrazně nemění, proto se s online bohoslužbami z hygienických důvodů pokračuje i nadále.

Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě.
- Jan 4:24
czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži