Setkání pastorů z Ukrajiny a Ruska na společné konferenci za mír pořádané Shincheonji

Autor
Shincheonji
Datum
02-05-2022 20:26
Zhlédnutí
419

Setkání pastorů z Ukrajiny a Ruska na společné konferenci za mír pořádané Shincheonji


PRAHA - Stalo se něco, co překvapilo celý svět. Dlouhodobě nevyřešené a napjaté vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou vyústily ve válečný konflikt, který ovlivňuje celý svět. V poslední době naše společnost musela čelit velice složitým situacím – např. celosvětové pandemii Covid-19 a nyní válce na Ukrajině, která vznikla kvůli mnoha vnitřním a vnějším neshodám. Všechny tyto události více nebo méně ovlivňují každého z nás.

Přestože žijeme v takto nelehké době, mnoho lidí v České republice se snaží pomoci různými formami, aby utrpení, které nyní prožívají lidé na Ukrajině, bylo aspoň trochu zmírněno. Také křesťanský svět se modlí za ukončení válečného konfliktu a nalezení cesty, která povede k trvalému míru a ukončení lidského utrpení.
Proto také církev Shincheonji uspořádala konferenci, na kterou pozvala pastory z Ruska a Ukrajiny. Právě pastoři jsou ti, kteří se stávají duchovním vzorem pro věřící a svým příkladem mohou také inspirovat mnoho lidí k hledání společné cesty a napravení této situace.

Shincheonji pojmenovala tuto událost jako “Pastoři pro mír”. Účastnili se jak pastoři ze dvou zmíněných zemí, tak pastoři ze Slovenské a České republiky. Konference proběhla online skrze platformu zoom a dohromady se jí zúčastnilo přes 200 lidí.

Program začínal krátkou úvodní modlitbou a videem s dojemnou písní pro zamyšlení v jaké situaci se nacházíme - nikdo nechceme válku, všichni si přejeme mír. Poté následoval projev pastora z Ukrajiny, který v době před válkou plánoval zahraniční misii, ale najednou nastala situace, kterou nikdo neočekával. Mosty, které je spojovaly s Kyjevem, vybouchly. Sdílel mnohé těžkosti, se kterými se všichni musejí nyní potýkat. Mnoho lidí na Ukrajině je bez domova, přišli o všechno. Navzdory tomu mluvil o odpuštění vůči druhým lidem a také o tom, že pastoři by měli být připraveni pro budování míru a pokoje ve společnosti, snažit se znovu stavět zbořené mosty mezi lidmi.

Poté následoval projev pastora z Ruska, který zmínil, že nikdo z nich nevěřil, že dojde k válce. Sám pastor se omluvil Ukrajině za to, co jeho země nyní dělá. Jejich cílem bylo od počátku pomáhat lidem na cestě k víře. Avšak kvůli smýšlení pár lidí na vrchních politických pozicích se všechno změnilo naruby v celé zemi. Pastor z Ruska zdůraznil, že opravdu i mnoho lidí v Rusku si vůbec nepřeje válku, je to záležitost pár zaujatých lidí. Ale tito lidé - jak je možné, že mohou něco takového způsobit? Neukazuje situace celého světa ještě na něco jiného? A to sice, kolik je zde zla, nenávisti a chamtivosti, které ovládnou lidská srdce a ta pak činí tyto nesmysluplné a hrozné věci.

Kreativní team Make A Way vytvořil také speciální video k této vzácné příležitosti. Připomnělo důvod způsobující situaci, která nyní ve světě nastala. Skrze projev lektora Shincheonji, který vystoupil po tomto videu, mohli účastníci více duchovně nahlédnout na celou tuto situaci. Připomněl, že Bůh je ten, kdo dává život a naším cílem by nemělo být život brát, ale naopak ho ochraňovat a zachovat. Zdůraznil, že právě skrze oběť Ježíše Krista a proroctví, která nechal zapsat do Písma, můžeme opět tuto naději získat a společně jít směrem k záchraně jak lidských životů, tak lidských srdcí.

Po posledním vystoupení následovaly modlitby od srdce všech zúčastněných za tuto nelehkou situaci, které čelí obyvatelé Ukrajiny a Ruska, ale také celý svět. Ač jistě nebylo jednoduché pro všechny účastníky se potkat takto na jednom místě, skrze událost bylo zřejmé, že cestu z této situace můžeme nalézt právě sjednocením skrze modlitby a vzájemný dialog. Shincheonji věří, že i skrze tyto události můžeme všichni společně najít smíření a jednotu. Jeden z účastníků také prohlásil, že právě takto by lidé z křesťanství měli společně pracovat na znovuobnovení lásky a míru ve světě. Zdůraznil, že je to zapsáno i v Písmu: ,,Po lásce Vás poznají.”

Jsou to právě tyto malé krůčky každého z nás, které mohou být počátkem znovu dosažení míru. Shincheonji věří, že i tato událost mohla být důležitým krokem ke smíření. Změna začíná v lidských srdcích, v každém z nás. To je to, co mění svět. Proto každý člověk potřebuje začít u sebe. To je něco, co každý z nás teoreticky ví a zná. Ježíš slíbil vyřešení konfliktů a sám mnohokrát mluvil o míru. Proto dnes posílá svého posla všem, aby přinesl poznání, které otevře lidem oči. Právě toto slovo Ježíše, které dosvědčuje skrze Shincheonji, má sílu změnit lidské srdce, odstranit zlo a zasít lásku.czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži