Kdo je předseda Shincheonji a proč ve svědectví, které předává, uvěřily už stovky tisíc lidí?

Autor
Shincheonji
Datum
22-04-2022 15:48
Zhlédnutí
588

Kdo je předseda Shincheonji a proč ve svědectví, které předává, uvěřily už stovky tisíc lidí?

PRAHA – Každý, kdo v dnešní době slyšel o církvi Shincheonji (dále jen SCJ), která je každým dnem aktivnější a početnější, v ČR i ve světě, nepochybně také slyšel o jejím předsedovi panu Man Hee Lee. Proč stále větší množství lidí přichází studovat Boží slovo do SCJ a v čem je svědectví předsedy zajímavé? Tuto otázku si pravděpodobně položil každý, kdo se kdy setkal s církví SCJ. V České republice je SCJ řazena mezi jedno z nových náboženských hnutí. Tradičními křesťanskými církvemi zatím není příliš přijímána. I přesto do misijního centra Sion, které patří pod SCJ, přicházejí studovat lidé z řad křesťanů i nevěřících. V našem článku zkusíme odpovědět na to, kdo je předseda církve SCJ a proč ve svědectví, které doručuje uvěřily už stovky tisíc lidí po celém světě.

Předseda Man Hee Lee se narodil před více než 90 lety v Koreji. Pochází z farmářské rodiny a nikdy nestudoval žádnou teologickou školu ani biblický seminář. Přesto v dnešní době pořádá náboženské tiskové konference a semináře pro pastory a věřící po celém světě. Sám předseda o sobě říká, že byl chudý farmář a nikdy neměl žádnou víru. Jednoho dne tento farmář spatřil velikou hvězdu, která se mu zjevovala po tři dny a tři noci a dovedla ho na velikou horu, kde se rozhodl a slíbil, že svůj život odevzdá Bohu.

V roce 1984 byla založena církev SCJ po mnoha událostech, které se naplnily podle poslední biblické knihy Zjevení. Od té doby začal předseda dosvědčovat proroctví a naplnění knihy Zjevení přesně podle Písma a přesně podle událostí, které se staly. Tato kniha je v křesťanském světě považována za radostnou, protože při jejím naplňování nastává druhý příchod Ježíše, který byl zaslíben jím samotným před 2000 lety. Mnoho lidí si často plete předsedu církve SCJ s Ježíšem. Sám předseda o sobě nikdy neřekl, že on je ztělesněním Ježíše v druhém příchodu, ani to tak SCJ nevyučuje. Je ale jeho poslem, služebníkem a pastýřem, kterého Pán, který se vrací, ustanovil, aby dosvědčoval Boží slovo všem lidem, jak je zapsáno v biblické knize Matouš ve 24. kapitole a v knize Zjevení. Právě Boží slovo, které předseda Lee doručuje, už vystudovalo v půlročním kurzu misijního centra Sion přes 300 000 lidí a stále exponenciálně roste.

Kromě věřících i nevěřících lidí přichází poslouchat učení církve SCJ v poslední letech také množství pastorů a farářů a po celém světě podepisují MOU (memorandum o porozumění) s církví. K této příležitosti se první týden v dubnu konala speciální událost, která shromažďovala všechny pastory z celého světa, kteří podepsali MOU s církví SCJ. Účastnilo se okolo 1500 domácích a zahraničních pastorů a novinářů. Předseda na události připomněl, že se doposud konalo již 22 seminářů, kterých se účastnilo na 2155 pastorů pocházejících z 958 církví ze 67 zemí světa. Také tito pastoři již začali předávat svědectví, které přijali v SCJ, ve svých církvích.

V minulém roce církev SCJ celosvětově vysílala seminář Zjevení, jež slyšely milióny lidí. Díky tomu se ještě zvedl zájem o svědectví, které předseda SCJ předává. Následoval seminář úvodních lekcí a v současně době probíhá seminář středně pokročilých lekcí. Ač mohou být názory na SCJ jakékoliv, v současné době má každý možnost ověřit si teologii, kterou církev učí. Také česká pobočka církve SCJ nahrála obsah seminářů Zjevení v českém jazyce na svůj YouTube kanál (zde) a oficiální webové stránky www.shincheonji.cz (zde).

Sám předseda Lee říká, že bychom měli vejít do slova a seznámit se s obsahem Bible. Pokud děláme věci podle Boží vůle, Boží slovo se naplní. Proto se musíme stát novým člověkem stvořeným podle Božího slova a zapsat Boží zákon do našeho srdce, protože to je nová Boží smlouva. A tento zákon je právě biblická kniha Zjevení. Toto je ten pravý pokrm věčného života v čase, kdy se Zjevení naplňuje.
Předsedá doufá, že se každý může stát takovým člověkem, abychom všichni mohli být jedno v Bohu. Protože Bůh je jen jeden, Bible je také pouze jedna, naděje je také jedna. Proto ti, kteří věří Bohu, musí být spolu.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži