Co dělala Shincheonji, církev Ježíšova, v roce 2018 na Václavském náměstí?

Autor
Shincheonji
Datum
18-03-2022 23:36
Zhlédnutí
625
Členové církve Shincheonji při pietním aktu na Václavském náměsti v roce 2018
Zdroj: Duchdoby.cz


P R A H A - Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví je církví, o které již mnoho lidí v dnešním náboženském světě slyšelo. Důvody jsou různé. Ze strany odpůrců o ní často můžeme slyšet jako o kontroverzním společenství. Naopak ze strany členů církve jako o společenství, které mnoho lidí přivedlo ke skutečnému poznání Bible a pomohlo jim vytvořit si pevný vztah s Bohem na základě Písma. Jedna z nejznámějších fotografií této církve v České republice pochází z Václavského náměstí, kde Shincheonji pořádala událost s cílem informovat veřejnost o násilné konverzi a volala po jejím zastavení.

Shincheonji, církev Ježíšova v posledních letech zaznamenává celosvětově bezprecedentní nárůst, a proto se stává středem pozornosti a objektem zkoumání mnohých religionistů, teologů (čti zde), ale také medií. V průběhu let vzniklo v online prostředí vícero publikací, které pojednávají o aktivitách této církve. Jednou z nich je článek z roku 2018, kdy církev Shincheonji pořádala na Václavském náměstí demonstraci, vyžadujíc zastavení násilných konverzí jejich členů.

Od roku 1984 církev Shincheonji exponenciálně roste. Za jejím výkladem Písma přichází mnoho lidí z jiných křesťanských společenství, jiných náboženství, ale také z řad nevěřících lidí. To způsobuje v náboženském světě, který je považován za svobodný, mnoho rozhořčení a nedorozumění. Důvodem je odchod členů z tradičních církví, aby mohli studovat Bibli v Shincheonji.

V dnešním světě má každý svobodnou volbu si vybrat, do které církve nebo společnosti chce patřit. Přesto mnozí odrazují jiné lidi od Shincheonji, aniž by znali teologii nebo směr této církve. V Korejské republice, kde tato církev vznikla, si pastoři tradičních církví nechávají platit od rodičů členů Shincheonji, aby přivedli jejich dítě zpět do původní církve. Bohužel tyto konverze jsou násilné. Pomluvami pastoři vyvolávají strach a nabádají rodiče k únosům svých dětí a k zařazení do programu násilné konverze za poplatek. Je to zřejmé porušení lidských práv, při kterém již čtyři členové církve zemřeli.

Členka české pobočky církve Shincheonji pocházející z Jižní Koreje, která prošla touto konverzí, popisuje své pocity: „Cítila jsem se velice smutná a frustrovaná, když se to stalo. Moji rodiče vůbec nechtěli komunikovat a vůbec je nezajímalo, co jsem jim chtěla říci. Byli si tak moc jistí, že to je nebezpečné místo, že neměli ani vůli mě poslouchat. Nechali mě zavřít na místě, které jsem neznala a zakázali mi odtud odejít. Vzali mi telefon a tak jsem nemohla ani nikoho kontaktovat. Řekli, že to je pro mé dobro a že musím poslouchat vzdělávání, které budu dostávat. Po celou dobu zde nebyla možnost žádné svobodné komunikace, jen jsem musela poslouchat, co říkají. Je to již několik let, co se to stalo. Ještě dnes se mi rodiče omlouvají za to, co udělali. Že mě nerespektovali jako svobodného člověka, a že mě nutili dělat, co jsem nechtěla.”

Česká pobočka církve Shincheonji pořádala 3. února 2018 pietu na Václavském náměstí, aby si při-pomněla nedávné úmrtí Gu Ji In a podpořila svobodu vyznání. Publikum si tímto gestem mohlo uvědomit důležitost svobodné volby, která je základem našeho demokratického státu, a vyjádřit snahu o ukončení tohoto bezpráví, nad kterým v mnoha případech úřady zavírají oči.

Bohužel i v České republice jsme svědky podobných situací, kdy v široké veřejnosti média vyvolávají strach (zde, zde). Z důvodu množství takových pomluv byla církev nucena po nějaký čas provádět skrytou misii. Od podzimu roku 2021 však misie opět probíhá otevřeně. V současné době probíhá také mnoho dialogů mezi Shincheonji, pastory, médii a religionisty. Církev věří, že v budoucnu budou všechna nedorozumění uvedena na pravou míru a široká veřejnost bude moci vidět Shincheonji jako místo lásky a svobody, stejně jako to vidí její členové.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži