Založení Shincheonji, církve Ježíšovy je vytvořením nového Božího království

Autor
Shincheonji
Datum
18-03-2022 12:13
Zhlédnutí
471


Oslava 38. výročí založení Shincheonji, církve Ježíšovy dne 14. března

V neděli 13. března se konala výroční bohoslužba odhalující význam stvoření Božího království jako osoby narozené z Božího semene.

Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví (předseda Man Hee Lee, dále jen Shincheonji, církev Ježíšova) slaví své 38. výročí 14. března. Na vzpomínkové bohoslužbě, která se konala v neděli 13. března, předseda Shincheonji, církve Ježíšovy Man Hee Lee apeloval na členy Dvanáct kmenů: „Jako Boží dítě narozené z Božího semene bychom se měli ze všech sil snažit být oddaní Bohu, svědčit o Bohu a vzdávat veškerou slávu Bohu.“

V tomto kázání předseda Man Hee Lee představil historii založení Shincheonji, církve Ježíšovy, ve které bylo vytvořeno Dvanáct kmenů. Poté, co žil život víry ve svatyni stánku v Gwacheonu, Gyeonggi-do, se vrátil do vesnice. Pod vedením Ježíše však opět přišel do Gwacheonu a 3 roky žil na hoře, kde kázal a dosvědčoval Boží slovo.
„Těchto Dvanáct kmenů nebylo stvořeno proto, že je člověk chtěl vytvořit. Dvanáct kmenů bylo zaslíbeno v Bibli, nenaplní se Boží proroctví pouze tehdy, když to naplní Bůh? Proto bylo vytvořeno Dvanáct kmenů,“ zdůraznil předseda Lee.

„Bůh předem prorokoval, co se dnes stane ve Starém zákoně a ve Zjevení,“ vysvětlil předseda a pokračoval: „Jak bylo prorokováno, Ježíš zasel semeno při prvním příchodu, sklidil je při druhém příchodu a označil je pečetí, aby vytvořil království Boží, Dvanáct kmenů.“

Předseda Lee dále řekl: „Důvodem, proč Ježíš zemřel, bylo vytvořit místo pro nás, kteří věříme v Ježíše, a řekl, že až bude to místo úplně připraveno, přijde s tím místem. Tím příbytkem je svaté město, Nový Jeruzalém, vytvořené učedníky."

Jak bylo prorokováno, království, které Ježíš učinil v nebi, přijde na tuto zem a království této země, které je dnes s tímto královstvím, jsou lidé zrození z Božího semene, které Ježíš zasel. Předseda Lee zdůraznil, že toto jsou spravedliví, kteří si vryli knihu Zjevení, novou smlouvu, do mysli a do srdce.

„Den založení 14. března je dnem dějin, který začal druhým příchodem Ježíše,“ řekl předseda. „Tito lidé, kteří začali při Druhém příchodu, pracují na sklizni a sjednocují se s anděly, aby vytvořili království Boží,“ zdůraznil.

Předseda Lee oznámil skutečnost, že Dvanáct kmenových vedoucích nedávno doručilo celou knihu Zjevení do celého světa a že ti, kteří dosáhli poznání a osvícení, přicházejí do Shincheonji, církve Ježíšovy. Zdůraznil, že historie stvoření Shincheonji, církve Ježíšovy byla dokončena vůlí Boží, nikoli vůlí člověka.

„Boží děti zrozené z Božího semene jsou vzácné bytosti, které nelze směnit s vesmírem. Jako děti Božího semene doufám, že všichni členové rodiny Shincheonji budou věrní Bohu, svědčit o Bohu a vzdají Bohu veškerou slávu,“ řekl předseda Man Hee Lee.

Shincheonji, církev Ježíšova založená 14. března 1984, letos již 38 let přináší realitu naplnění Bible, zejména proroctví a naplnění knihy Zjevení. Křesťanské misijní centrum Sion, vzdělávací centrum Shincheonji, církve Ježíšovy začalo v roce 1990 a pokračuje ve svém nebývalém růstu. V roce 2019 vystudovalo 100 000 absolventů. Od roku 2020 byla kvůli pandemii COVID-19 všechna misijní centra převedena do online prostředí, čímž byla zahájena nové éra studia.

Minulý rok vystoupilo dvanáct vedoucích kmenů a vysílalo seminář Zjevení na YouTube do celého světa. Prostřednictvím toho mohlo seminář sledovat více než 2000 církví doma i v zahraničí. S některými organizacemi bylo podepsáno memorandum o porozumění (MOU) pro výměnu Slova se Shincheonji, církví Ježíšovou. Každá církev a škola, se kterou jsme podepsali MOU, má proroctví a naplnění Zjevení, poskytujeme jim vzdělávací materiály a pořádáme přednášky.

V návaznosti na seminář Zjevení je od ledna tohoto roku prostřednictvím YouTube zveřejněn seminář vysvětlující podobenství, o kterém lze říci, že je základním kurzem křesťanského misijního centra Sion. Od 31. března bude otevřen pro veřejnost středně pokročilý kurz s 24 lekcemi.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži