Shincheonji online seminář o vysvětlení podobenství tajemství království nebeského je pořádán po Zjevení Janově

Autor
Shincheonji
Datum
09-01-2022 21:16
Zhlédnutí
679

Shincheonji online seminář o vysvětlení podobenství tajemství království nebeského je pořádán po Zjevení Janově.
Shincheonji, církev Ježíšova, od 3. ledna bude vysílat po celém světě seminář "Svědectví o tajemství království nebeského v podobenstvích a jejich pravý význam" pro velký ohlas na semináře Zjevení.Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví začíná po semináři Zjevení Janova v novém roce od 3. ledna "Seminář svědectví o tajemství království nebeského v podobenstvích a jejich pravý význam". "Tento seminář je na základě slova Bible Nového zákona, kde je psáno, že tajemství království nebeského je ukryto v podobenství (Mt 13,34-35) a až nastane čas, Ježíš to vysvětlí plně (J 16,25). A v čase, kdy se naplnilo Zjevení Janovo, tak se osvěživě otevírá a doručuje po celém světě tajemství království nebeského v podobenstvích a jejich pravé významy."

Shincheonji, církev Ježíšova plánuje vysílat od 3. ledna do 28. března každé pondělí a čtvrtek 10 hodin dopoledne celkem 24 lekcí. Tento seminář, který vede lektor Shincheonji, Křesťanského misijního centra Sión je vysílán živě do 24 jazyků na oficiálním YouTube kanále Shincheonji. První lekci dne 3. ledna plánuje vést předseda Manhee Lee.

Hlavní téma seminář je △Dva druhy duchů △Základy Bible △Obrazné semeno, pole, strom, pták △Obrazný pokrm a kvas △Obrazná nádoba, váhy, hůl △Obrazný oheň, kadidlnice, hrnec △Obrazné světlo a svícen a slepý, hluchý, šaty △Obrazný poklad, bohatý △Obrazný kámen, modla, apod. celkem 24 druhů.

Tajemství království nebeského v podobenstvích a jejich významy jsou součástí úvodních lekcí Křesťanského misijního centra Sión, kterou spravuje Shincheonji, církev Ježíšova. Úvodní lekce Křesťanského misijního centra Sión, ve kterém se vysvětluje pravý význam království nebeského v podobenství jedině na základě Bible, popsali promující takto: "Je to nejlepší slovo, které můžeme poznat jen, když to Bůh vysvětlí". Skrze tento seminář se předpokládá, že bude jasněji pochopitelná skutečnost otevřeného slova Shincheonji, církve Ježíšovy.

"Po seminářích Zjevení přichází spoustu žádostí o vzdělávání Slova Shincheonji z celého světa a počet kazatelů, kteří podepisují spolupráci o vzdělávání Bible (MOU) dosáhl ke 1 200. Proto je předpoklad, že se mnoho kazatelů účastní tohoto semináře. Ve skutečnosti vysoký počet kazatelů, kteří se účastnili semináře Zjevení, projevil zájem účastnit semináře úvodních lekcí", řekl mluvčí Shincheonji.

Dále vysvětlil: "Bible je skryté tajemství království nebeského v podobenstvích, proto pokud jsem svázáni doslovným významem duchovnímu textu a interpretujeme ho tak, vytváří se veliká chyba." A dával důraz "Proroctví Starého zákona, kde se píše "Mluvím hádanky dávnověké (Ž 78,2)" se naplnilo v prvním příchodu Ježíše, a až nastane čas tak to nebude v podobenství či hádankách, ale to Ježíšovo proroctví, ve kterém je psáno, že se vysvětlí pravý význam a fyzické naplnění (J 16,25), se naplnilo v dnešním čase a to si můžete zkontrolovat skrze tento seminář."czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži