Shincheonji přežila negativní pozornost médií a COVID-19 - nyní se členové, nastavujíce druhou tvář, připravují na léčení světa pomocí terapie plazmou. 26. června. 2020, RNS Press Release Distribution Service Chicago, IL - Během pandemie COVIDu-19 odolala Shincheonji, církev Ježíšova, v Jižní Koreji znepokojujícímu množství kontrol ze strany vlády a médií, ale reagovala pokornou spoluprací a dobročinností, aby pomohla při celosvětovém léčení koronaviru. I když počet případů na celém světě přesáhl 9,4 milionu, církev Shincheonji čelí jednomu z nejhorších náboženských pronásledování, které se odehrává v zemi, která by měla být demokratická. Ředitel organizace Human Rights Without Frontiers (Lidská práva bez hranic) napsal bílou knihu odhalující porušování lidských práv a náboženské svobody, které členové církve Shincheonji stále překonávají. Přesto opakovaně reagovali s naprostým respektem vůči veřejnosti i korejské vládě. Ve městě Tegu byla na církev Shincheonji (SCJ) a jejího vedoucího Lee Man-Hee podána žaloba ve výši 82,3 milionu dolarů. Úředníci v Tegu tvrdili, že církev bránila snahám o zajištění ochrany, což se ukázalo jako nepravdivé. Ve skutečnosti je opak pravdou. V prvních týdnech pandemie poskytla církev všechny potřebné informace o svých členech, aby bylo možné vysledovat kontakty. Když byla v březnu více než polovina případů v Jižní Koreji spojována se členy církve...
Shincheonji 2021.06.20 Zhlédnutí 1080
Náboženská skupina se základem v Jižní Koreji pojmenována Shincheonji, církev Ježíšova, uvedla, že přes 4000 členů církve, kteří se uzdravili z onemocnění COVID-19, je ochotných darovat plazmu na vývoj nového léku. Množství krve bude v hodnotě přibližně 83 miliard dolarů (cca 1,99 biliónů Kč), podle aktuální transakce ve Spojených státech, pokud 4000 pacientů individuálně daruje 500 ml. "Je náročné urychlit vývoj léku na COVID-19 s pouhými 200 vyléčenými pacienty, kteří vyjádřili vůli darovat krev. Hromadné darování od uzdravených pacientů z Shincheonji, církve Ježíšovy, vyřeší problém nedostatku krve pro výzkum," řekl představitel z Green Cross Pharma, bio farmaceutické společnosti v Jižní Koreji. V prvním čtvrtletí tohoto roku zasáhlo rychlé šíření viru členy církve v jihokorejském městě Tegu, kde se objevily první známky krize spolu se spornou otázkou ohledně velkého počtu návštěvníků z Číny před infekcí členů církve. Pan Man Hee Lee, předseda církve Shincheonji, řekl, že členům církve je doporučeno, aby dobrovolně darovali plazmu. „Stejně jako Ježíš obětoval svou krev pro život, my doufáme, že krev lidí může přinést pozitivní vliv na dosažení světa míru pro budoucí generace.“ řekl pan Lee. „Měli jsme jednání se zdravotními úřady a snažili jsme se vytvořit plán s podrobnostmi o darování. Někteří z uzdravených členů...
Shincheonji 2021.06.13 Zhlédnutí 1158
Shincheonji 2021.06.03 Zhlédnutí 1248
Nekontrolovatelné šíření koronaviru přimělo média, aby přišly s různými řešeními, jak virus porazit, přičemž některé metody jsou účinnější než jiné. Přestože byla při zpomalení šíření účinná správná hygienická opatření, je nutná léčba, která přímo ovlivní virus. Co zaznívá více než domácí kutilství je rekonvalescentní krevní plazma, která má v současné době vysokou poptávku u těch, kteří jsou v přední linii výzkumu léčby COVID-19. Jedna z mnoha funkcí krve je, že produkuje protilátky, které mohou pomoci rozpoznat škodlivé mikroby a zaměřit se na ně. Vědci předpokládají, že plazmu od pacientů uzdravených z COVID-19 lze použít jako možnou léčbu nejen k zabránění šíření viru, ale doufejme, že i k jeho zastavení. U těch, kteří se úspěšně zotavili z viru a jsou způsobilí k dárcovství, se předpokládá, že mají protilátky, které lze použít proti COVID-19. Bohužel ne mnoho přeživších vyjádřilo úmysl darovat plazmu, navzdory peněžní odměně nabízené dárcovskými centry. Alespoň dokud křesťanská církev v Korejské republice známá jako Shincheonji neoznámila svůj slib darovat krevní plazmu, a to nejen od několika stovek jedinců, ale od neuvěřitelného počtu 4 000 členů, kteří se z viru úspěšně uzdravili. Díky tomu je Shincheonji dosud největším skupinovým dárcem plazmy pro léčbu COVID-19. Shincheonji nyní bojuje s pandemií nejen...
Shincheonji 2021.04.17 Zhlédnutí 1113
Shincheonji církev Ježíšova, mezinárodní církev se sídlem v Jižní Koreji, uspořádala 16. září 2020 mezinárodní modlitební setkání, kterého se zúčastnili představitelé mnoha různých náboženství. Toto mezináboženské modlitební setkání s názvem „COVID-19 Overcome Prayer Meeting“ shromáždilo věřící za účelem společné modlitby za rychlý konec COVID-19 a jeho neblahého dopadu na celou společnost. Modlitební setkání navrhl předseda církve Shincheonji Man-hee Lee a požádal členy o společnou modlitbu za to, aby virus mohl rychle vymizet z každé země. Událost jako tato je ve světě naprosto ojedinělá, protože dokázala spojit věřící mnoha různých vyznání v solidárním boji proti společnému nepříteli COVID-19. Modlitební setkání, pořádané dvanácti kmeny Shincheonji v Jižní Koreji i v zahraničí, se konalo online za účasti věřících dokonce i ze Severní, Střední a Jižní Ameriky. Vedoucí představitelé různých vyznání, jako Sikh a Cao Dai, kteří se rovněž zúčastnili, vyzvali komunitu věřících, aby v této době především předávala lásku a sloužila ostatním. Toto setkání zahrnovalo různá modlitební témata, jako například modlitbu pokání za jakékoli spáchané hříchy, modlitbu za odpuštění bližním, za zdraví lidí trpících virem či za ukončení pandemie. Poté, co se mnoho členů církve nakazilo a prošlo si onemocněním, je církev Shincheonji velmi aktivní v boji proti koronaviru. Více než 4 000...
Shincheonji 2021.03.24 Zhlédnutí 1206