Shincheonji, církev Ježíšova odhaluje tajemství Zjevení Janova Seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy“ vysílán celosvětově prostřednictvím YouTube Předseda Manhee Lee, který „viděl a slyšel všechny události Zjevení“, vystoupil jako první lektor Fyzické naplnění všech kapitol Zjevení bude dosvědčováno po dobu dvou měsíců.... Zájem kazatelů ↑ „Je 'číslo šelmy 666' 'implantovaný čip'?“ „Je skonání věku o konci planety Země?“ „Proroctví o válce je o 3. světové válce?“ Tajemství knihy Zjevení, která byla pro lidstvo jen hádankou, je odhaleno. Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví (předseda Man Hee Lee, dále Shincheonji, církev Ježíšova) pořádá od 18. října do 27. prosince každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin seminář s názvem „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy“. Tento seminář je vysílán živě prostřednictvím Youtube formou vysvětlování proroctví zaznamenaných ve Zjevení 1-22 a o naplnění těchto proroctví na základě otázek „Kdo, kdy, kde, co, jak, proč“. Jako lektoři semináře vystupují předseda Manhee Lee, který je svědkem událostí všech kapitol Zjevení, které viděl a slyšel, a 12 kmenových vedoucí, které učil předseda Lee. Pravdou je, že o knize Zjevení v rámci křesťanství po celém světě neprobíhá mnoho vzdělávání či kázání. Důvodem je, že přesný obsah není znám, jelikož...
Shincheonji 2021.10.31 Zhlédnutí 841
Shincheonji 2021.10.31 Zhlédnutí 866
Shincheonji 2021.10.30 Zhlédnutí 742
76 poboček v Korejské republice, Shincheonji, online seminář slova o novozákonních proroctvích od 9. září, od října následuje seminář Zjevení, prosba o objektivní posouzení. Anonymita zaručena. Skvělá příležitost pro duši, která žízní. Online seminář Shincheonji, církve Ježíšovy, svatyně stánku svědectví vedený předsedou Man Hee Lee dne 14. srpna a online seminář Slova 12 kmenových vedoucích. Následoval seminář vedoucích lektorů 76 poboček v Korejské republice. Po skončení semináře Slova, vedeného lektory poboček od 9. do 17. září, zakončil předseda Man Hee Lee seminářem slova 25. září. Od října je pořádán seminář slova doručující proroctví Zjevení Janova a jeho fyzické naplnění. Online seminář Slova proběhl 9.-17. září ve všech kmenech od Janova kmene v Gwacheonu až po Matějův kmen v Daejeonu. Důvodem, proč Shincheonji, církev Ježíšova pořádá tyto semináře, je zajištění lepších podmínek k poslechu slova proroctví a fyzického naplnění Bible a objektivního posouzení veřejnosti bez nedorozumění a předsudků. Bezkontaktní průběh semináře kvůli situaci COVID-19, zajišťuje kazatelům a široké veřejnosti, kteří si přejí anonymitu, příležitost, ve které si bez břemene mohou pohodlně poslechnout slovo Shincheonji, církve Ježíšovy, což se také ukazuje být úspěchem semináře. Jak můžeme vidět na semináři předsedy Man Hee Lee ze dne 14. srpna, kterého se zúčastnilo zhruba 15...
Shincheonji 2021.10.30 Zhlédnutí 793
Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví (Shincheonji, církev Ježíšova, předseda Man Hee Lee) byla založena v březnu roku 1984 činností předsedy, který hlásal o fyzickém naplnění Zjevení. Předseda Man Hee Lee je svědkem, který vše viděl a slyšel a dosvědčuje o místě naplnění novozákonních proroctví Zjevení, sděluje, že byl vyvolen Ježíšem, aby oznámil sborům tyto skutečnosti (Zj 22:16). Shincheonji, církev Ježíšova učí systematicky všechny knihy Bible včetně Zjevení. Je to odlišné od jiných církví, které vyučují jen části Bible. Jak je možné učit všechny knihy Bible, přestože dokonce teologické školy tvrdí, že některým částem Bible není možné porozumět? Shincheonji, církev Ježíšova sděluje: „Důvodem je, že se Boží historie v Bibli završuje naplněním Zjevení, poslední knihou Bible, a skrze to je vysvětlena celá Boží vůle skrytá v Bibli", a také zdůrazňuje, že: „Veškeré Slovo, které dosvědčuje Shincheonji, církev Ježíšova nevychází z analýzy provedené člověkem. Není to předseda, kdo vše vysvětlil, ale Bůh a Ježíš." Podle Křesťanského misijního centra Sión, vzdělávacího institutu Bible Shincheonji, církve Ježíšovy: „Toto Slovo nemůže vycházet z analýzy provedené člověkem", „Slova, která jsou zapsána v různých obdobích a érách a jsou samostatně nepochopitelná od Genesis do Zjevení, jsou vysvětlena, jako když do sebe zapadají dílky puzzle a Bible...
Shincheonji 2021.10.30 Zhlédnutí 718
Shincheonji 2021.10.26 Zhlédnutí 849
Shincheonji 2021.10.24 Zhlédnutí 837
Shincheonji 2021.06.26 Zhlédnutí 1220