Biblický seminář na téma „Co Ježíš řekl, se naplnilo v dnešním světě"

Autor
Shincheonji
Datum
09-01-2022 21:13
Zhlédnutí
364

Biblický seminář na téma „Co Ježíš řekl, se naplnilo v dnešním světě"
Uprostřed celosvětového úbytku věřících přitáhl jasný výklad Bible k církvi více než 140 000 věřících a pozornost milionů lidí.„Online seminář Shincheonji: Svědectví o tajemství království nebeského v podobenstvích a jejich pravý význam“ pořádá církev Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví. Toto kolo seminářů zaměřených na porozumění podobenstvím zapsaným v Bibli v Novém zákoně bude na Youtube živě vysíláno každé pondělí a čtvrtek v 10 hodin od 3. ledna do 28. března.

„Podobenství jsou klíčovým prvkem k pochopení tajemství království nebeského. Proroctví Starého zákona se naplnila v době Ježíšova prvního příchodu. Nyní Ježíš nechal své proroctví Nového zákona, aby se naplnilo, „až přijde čas" (Jan 16:25). Směřujeme k pravému významu tím, že je proroctví zjeveno,“ uvedl představitel církve.

Předchozí semináře o knize Zjevení za poslední tři měsíce byly zveřejněny na YouTube ve 24 jazycích a dosáhly 7 milionů zhlédnutí ve 136 zemích, včetně 16 000 pastorů jako účastníků. Shincheonji, církev Ježíšova uvedla, že 1 200 světových církevních představitelů v 57 zemích podepsalo s církví memorandum o porozumění, aby posílili mezinárodní spolupráci a aby rozvíjeli podporu vzdělávání.

Pastor Jerry Hagerman z Wayside Mission Church ve Virginii v USA k podpisu řekl: „Chci mít možnost růst ve slově a chci učit sbor ... a pomáhat jim přejít ze smrti do života. Chci být zajedno s Božím královstvím a mít otevřenou komunikaci.“

Podle nedávné zprávy z prosince 2021 z Národního referenčního průzkumu veřejného mínění výzkumného centra Peu Research Center jsou nyní 3 z 10 dospělých ve Spojených státech nábožensky neangažovaní. Poklesem počtu věřících jsou nejvíce postiženi protestanti mezi křesťanskými denominacemi, kteří vykazují trvalý pokles z 52 % v roce 2007 na 40 % v roce 2021.

Tento trend odráží i další šetření společnosti Lifeway Research z Nashvillu, podle kterého většina Američanů považuje Ježíše za historickou skutečnost, ale z náboženského hlediska nemá žádné biblické znalosti o tom, proč přišel. Podle této zprávy pouze 9 % z 1 005 respondentů vědělo, že jeho posláním bylo dát otevřená slova (naplnění) Starého zákona.

Na druhé straně zeměkoule se stále více lidí hlásí k náboženství. Na rozdíl od poklesu tradičních denominací se po biblickém vzdělávacím kurzu Shincheonji, církve Ježíšovy od roku 2019 a následném COVID-19 připojilo více než 140 000 lidí.

Představitel Shincheonji, církve Ježíšovy řekl: „Po celém světě stále více lidí zažívá nemoci, katastrofy a těžkosti v důsledku COVID-19 a hluboce se zamýšlí nad smyslem života a utrpením. Náboženství musí být schopno těmto lidem poskytnout odpovědi. V náboženském světě, kde jsou osobní aktivity omezené, by mělo vzdělávání oslovit každého jednotlivce v místních komunitách.“

"To, čím církev Shincheonji lidi oslovuje, je jasné vysvětlení Ježíšova poslání v Novém zákoně," pokračoval.

(Seminář můžete shlédnout po vyhledání „Svědectví o tajemství království nebeského v podobenstvích a jejich pravý význam“ na YouTube nebo prostřednictvím odkazu https://www.youtube.com/c/shincheonjicz ).


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži