Shincheonji církev Ježíšova - i skrze online cestu narostla o 20 000 členů. "Klíčem je Slovo"

Autor
Shincheonji
Datum
09-01-2022 20:31
Zhlédnutí
229

Shincheonji církev Ježíšova - i skrze online cestu narostla o 20 000 členů. "Klíčem je Slovo"
Dne 26. prosince 2021 Křesťanské misijní centrum Sión církve Shincheonji pořádalo online promoci, na které promovalo kolem 18 000 lidí.
Během období COVID-19 vstoupilo do církve 37 000 lidí. Je to éra, ve které je možno růst, jen pokud je to založeno na slovu.
Po lekci Zjevení Janova na YouTube, kazatelé podepisují MOU. Shincheonji, církev Ježíšova má v plánu vysílat na YouTube i úvodní lekce misijního centra.Na online promoci Shincheonji, církve Ježíšovy, Křesťanského misijního centra Sión, třídy 112, která byla vysílána po celém světě, promovalo celkem 18 838 lidí (11 162 v Koreji, 7 676 v zahraničí). Křesťanské misijní centrum Sión je institut vzdělávání Bible, který spravuje Shincheonji, církev Ježíšova.

Předseda Man Hee Lee v kázání při bohoslužbě promoce zdůrazňoval, že je prorokováno v Bibli, že bude stvořeno nové království a nový lid skrze Slovo naplnění Zjevení a tou skutečností jsou promující.

Dále dával předseda důraz na to, že proroctví o setí dvou druhů semene v Jeremiáši 31 se naplnilo v prvním příchodě. Při skonání věku, v čase sklizně se sklízí to dobré semeno neboli Boží synové, předseda je označuje pečetí a tvoří se 144 000 12 kmenů.

"Kolik lidí na zemi by znalo tuhle skutečnost? My, Shincheonji, jsme byli stvořeni podle Bible, jako by se razítkovalo Biblí. Shincheonji znamená nové nebe a nová země. To, že sklízíme, to, že vrýváme slovo do srdce v misijním centru jako bychom označovali pečetí slova, to, že jsme stvořili 12 kmenů, je podle Bible," řekl předseda Man Hee Lee.

Pokračoval: "12 vedoucích kmenů Shincheonji předávají lekci Zjevení po celém světě na základě otázek: kdo, kdy, kde, co, jak, proč? Z celého světa přichází mnoho žádostí o podepsání MOU a doručení slova, a podle Bible se shromažďuje zástup v bílém."

Yeongjin Tan, ředitel Křesťanského misijního centra Sión, řekl: "My, Shincheonji, nepřestáváme růst a čím dál, tím více online evangelizace probíhá dobře. (Během období COVID-19) vzdáváme online bohoslužbu a vzdělávání probíhá také online. Všichni členové striktně dodržují vládní nařízení zachování prevence proti COVID-19 a evangelizují."

"Předseda a 12 vedoucích kmenů dosvědčují do celého světa proroctví a naplnění Zjevení Janova. Výsledkem je, že mnoho církví a teologických škol podepisuje MOU se Shincheonji, církví Ježíšovou a žádají o lekce. Po semináři Zjevení, lektoři Křesťanského misijního centra Sión budou předávat celosvětově úvodní lekce misijního centra. Osobně si to poslechněte a přeji si, abyste si zkontrolovali, na co Bůh ukázal v dnešním čase a co přislíbil," dodal ředitel Yeongjin Tan.

Křesťanství zajímá kapacita promujících na této promoci. Takový růst Shincheonji, církve Ježíšovy je kontrastní s obecnou atmosférou křesťanství, v kterém klesá počet věřících. Také to, že dosáhli takového výsledku jen skrze online vzdělávání, je něco, co se nestalo jinde na celém světě.

Již v minulém roce prošlo křesťanským misijním centrem Sión 18 382 promujících. Do letošního roku, od času, kdy přestaly offline aktivity náboženství kvůli COVID-19, dokončilo vzdělávání Bible online 37 220 lidí a vstoupili do Shincheonji, církve Ježíšovy.

Důvod, proč zvláště v Shincheonji, církvi Ježíšově roste počet členů i během COVID-19, je vysvětlen díky životu víry, který je na základě slova Bible. Je zde i analýza, že místo offline náboženských aktivit se díky COVID-19 vytvořilo prostředí, ve kterém je přístup k různým slovům. Existuje mnoho lidí, kteří poté, co si poslechnou vzdělávání Bible Shincheonji, o ně mají zájem. Je na vysoké úrovni.

Veškeré lekce probíhají online. Kazatelé všech církví, kteří váhali nad účastí na lekcích či událostech Shincheonji, církve Ježíšovy kvůli pohledu vnějšího okolí, se aktivně účastní, podepisují MOU a žádají Shincheonji o lekce.

Mluvčí Shincheonji, církve Ježíšovy řekl: "Nachází se více lidí, kteří kvůli nemoci, katastrofě a utrpení z COVID-19 hluboce přemýšlejí o smyslu života a utrpení a cítí potřebu náboženství. Náboženství by mělo být schopno dát odpovědi takovým lidem. V situaci omezení offline aktivit bude 'vzdělávání slova' mnohem důležitější v náboženském světě a nakonec místo, kde se nachází slovo Bible, musí růst."

A tak zakončil výzvou: "Od 3. ledna, každé pondělí a čtvrtek, lektoři Křesťanského misijního centra budou předávat úvodní lekce (celkem 24) na YouTube. Prosím kazatele, aby si to osobně poslechli a zkontrolovali si to, jelikož to jsou lekce, které jsou žádané."


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži