Shincheonji seminář Zjevení kapitoly 21 "Co je přislíbené nové nebe, nová země"?

Autor
Shincheonji
Datum
09-01-2022 19:55
Zhlédnutí
297

Shincheonji seminář Zjevení kapitoly 21 "Co je přislíbené nové nebe, nová země"?
Shincheonji seminář Zjevení kapitoly 21 "Co je přislíbené nové nebe, nová země"?
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Giwon Lee, vedoucí Janova kmene Shincheonji, církve Ježíšovy vedl seminář "Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy dne 20. prosince.

Vedoucí kmene Lee dosvědčoval o významu a fyzickému naplnění Zjevení kapitoly 21 po lekci Zjevení 20 od vedoucího Jakubova kmene v Busanu.

Lekce nesla název "Zaslíbené nové nebe nová země, Shincheonji". Vedoucí kmene Lee řekl: "V čase prvního příchodu Ježíš naplnil Starý zákon a odešel do duchovního světa, a jedním z důvodů byla příprava příbytku. A řekl, že poté, co bude příbytek připraven, že se vrátí (Jan 14, 2-3)." "A tím příbytkem je "nové nebe", svaté město nový Jeruzalém."

Pokračoval: "Nové nebe, svaté město nový Jeruzalém, který je takto stvořen, sestupuje od Boha z nebe. Je řečeno, že se to naplní zde na zemi, stejně jako se to naplnilo v nebesích (Matouš 6,10ú. Bůh sestupuje na zem na místo, které je stvořené podle nebeských věcí."

Vedoucí kmene Lee řekl: "Když se díváme do Bible, je psáno, že svaté město nový Jeruzalém v duchovním světě je tvořeno skrze základní kameny, nimiž se stává 12 učedníků Ježíše. Stejně tak, místo, kde se nachází 12 kmenů, které jsou stvořeny duchovním jménem ,12 učedníků Ježíše se stává novou zemí v posledním čase." A zdůranil: "Místo, kde se nachází 12 kmenů, které jsou stvořeny duchovními jmény 12 učedníků Ježíše, je po celém světě jedině Shincheonji. Tohle je fyzické naplnění toho, co se naplnilo zde na zemi jako v nebesích a je to důkazem, že tohle místo je království nebeské."

Vedoucí kmene Lee prosil: "Existuje jiný záměr životu víry než království nebeské? Milovaní pastoři, studenti teologie a věřící, pokud náš záměr je v nebi, tak si přeji, abychom společně žili život víry v novém nebi nové zemi, Shincheonji, kde se naplňuje historie nebe."

Dodal: "Věřím, že jsme věřícími, kteří mají stejnou naději v nebi a věčný život. Přeci věříme ve stejného Boha, Ježíše a díváme se do stejné Bible. Proto se nehádejme, ale sjednoťme se a vejděme do nebe a věčného života, který si zoufale přejeme. My jsme jedno v Bohu a Ježíši."

Seminář "Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" končí speciální lekcí předsedy Lee dne 27. prosince.

Videa semináře jsou dostupná na oficiální YouTube kanále Shincheonji (https://www.youtube.com/c/shincheonjicz) a související požadavky se dají zaslat na mail czech@shincheonji.cz.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži