Shincheonji seminář Zjevení 20 „Co je skutečnost těch, kteří budou kralovat tisíc let?"

Autor
Shincheonji
Datum
09-01-2022 19:52
Zhlédnutí
284

Shincheonji seminář Zjevení 20 „Co je skutečnost těch, kteří budou kralovat tisíc let?"
Shincheonji seminář Zjevení 20 „Co je skutečnost těch, kteří budou kralovat tisíc let?"
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Yeongno Lee, vedoucí Jakubova kmene v Busanu Shincheonji, církve Ježíšovy vedl seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" dne 16. prosince.

Vedoucí kmene Lee dosvědčoval o významu a fyzickém naplnění Zjevení kapitoly 20 po lekci Zjevení 19 od vedoucího Jakubova kmene v Soulu.

Název lekce byl „Duch mučedníka a první vzkříšený". Vedoucí kmene Lee řekl: „Ve Zjevení 20 je obsah, ve kterém duchové mučedníků a ti, kteří se nepoklonili ďáblovi ani nepřijali cejch šelmy na čelo či ruku, ožili a kralují tisíc let. Po tisíci letech nastane poslední soud a všichni lidé budou rozděleni do věčného života a do věčného trestu."

Dosvědčoval: „Ti, kteří se nepoklonili ďáblovi, budou žít v tisíciletém městě, a jelikož už není drak, nebo-li ďábel, který byl Pánem smrti, nebude ani smrt. První vzkříšení je vzít si ducha mučedníka a žít tisíc let s proměněným tělem a navěky."

Vedoucí kmene Lee dal důraz: „Přeji si, abychom také bojovali a zvítězili nad šelmou, která je satan, a překročili hranice, rasy i náboženství a sjednotili se v Bohu a stali se skutečností prvního vzkříšení."

Seminář Zjevení měl v předchozích 13 vysíláních 4,3 milionů zhlédnutí a je vysílán ve 138 zemích na 188 kanálech. Zvláště mezi zahraničními kazateli si získává velký zájem a také účast korejských kazatelů průběžně roste.

Přes 700 církví a kazatelů po celém světě podepsalo MOU se Shincheonji, církví Ježíšovou a stává se to velkým tématem do budoucna.

Pastor Okelo Patrik z Jižního Sudánu řekl: „Po poslechu slova jsem zažil opravdu mnoho změn a dalo mi to nové poznání o Zjevení. Modlím se k Bohu, aby se tato služba rozrostla. Modlím se, aby mnoho lidí poznalo předsedu Manhee Lee a stalo se Božími dětmi a jedním ve slově."

Seminář Shincheonji je vysílán živě každé pondělí a čtvrtek do 24 jazyků. 27. prosince končí veškerý harmonogram speciální lekcí předsedy Lee.

Mluvčí Shincheonji, církve Ježíšovy řekl: „To, že je tolik účastníků na online semináři, přestože účast je dobrovolná, ne povinná, samo o sobě to vypovídá, že existuje mnoho žíznivých duší po slově". A prosil: „Pokud se Zjevení naplňuje, je to opravdu radostná zpráva pro věřící. Prosím, zkontrolujte si to osobně."

Videa semináře jsou dostupná na oficiální YouTube kanále Shincheonji (https://www.youtube.com/c/shincheonjicz) a související požadavky se dají zaslat na mail czech@shincheonji.cz.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži