Shincheonji seminář Zjevení kapitoly 19 "Beránkova svatební hostina"?

Autor
Shincheonji
Datum
09-01-2022 19:43
Zhlédnutí
296

Shincheonji seminář Zjevení kapitoly 19 "Beránkova svatební hostina"?
Shincheonji seminář Zjevení kapitoly 19 "Beránkova svatební hostina"?
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Yeongjoo Yu, vedoucí Jakubova kmene v Soulu, Shincheonji, církve Ježíšovy vedl seminář "Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" dne 13. prosince.

Vedoucí kmene Yu dosvědčoval o významu a fyzickém naplnění Zjevení kapitoly 19 po lekci Zjevení 18, kterou vedl Jaesang Lee, vedoucí Tomášova kmene.

Název lekce byl "Beránkova svatební hostina v duchu a v těle". Vedoucí kmene Yu řekl: "Hlavní obsah Zjevení kapitoly 19 je obsah o duchu a těle, kteří byli pozvaní na Beránkovu svatební hostinu."
A zdůraznil: "Všichni věřící na zemi musí jistě znát kdy a kde je pořádána tato svatební hostina, co je tím pokrmem a co jsou věci, které jsou třeba připravovat."

Dále vysvětlil: "Podle přislíbení nastaly zásnuby Beránkovy svatební hostiny a nevěsta je připravena, tudíž je pořádána svatební hostina v duchu a těle. Místo svatební hostiny je svatyně stánku svědectví ve Zjevení 15, kam se shromáždili ti, kdo vítězí a je to po soudu zrádce a ničitele nebo-li smilnice a Babylonu ve Zjevení 16, 17 a 18."

"Také pokrmem domu svatební hostiny jsou Boží býci a krmný dobytek" řekl a vysvětlil, že to je duchovní pokrm.

Vedoucí kmene Yu řekl: "Svatba v Bibli ukazuje na sjednocení ducha a těla. Ježíš si vezme toho, kdo vítězí za nevěstu a duchové mučedníků si vezmou ty, kdo bojovali a zvítězili nad šelmou za nevěsty a sjednotí se duch a tělo."

Pokračoval slovy: "Ježíš řekl, že ti, kdo jsou pozvaní na svatební hostinu jsou blahoslavení. Stejně jako je psáno v Matouši 22 a 25, musíme si připravit lampu, olej a šaty, abychom šli na svatební hostinu." Vysvětlil, že lampa a olej znamená "Slovo Bible" a "Slovo svědectví, které dosvědčuje Zjevení a fyzické naplnění" a šaty znamenají "spravedlivé skutky svatých".

Vedoucí kmene Yu dodal, že duchové a těla, kteří se účastní Beránkovy svatební hostiny, se stávají účastníky prvního vzkříšení ve Zjevení 20 a budou kralovat s Kristem tisíc let.

Pokračoval: "Skrze zaslíbeného pastýře Nového zákona, se kterým je Ježíš, je dosvědčováno slovo Zjevení a fyzické naplnění, a v dnešním čase skrze seminář Zjevení se celá země sjednocuje." A prosil: "Dobře poslouchejme a uvědomujme si (přemýšlejme o tom) a společně se účastněme Beránkovy svatební hostiny."

Tento seminář Zjevení Janova bude ukončen speciální lekcí předsedy Lee dne 27. prosince. Videa semináře jsou dostupná na oficiálním YouTube kanále Shincheonji (https://www.youtube.com/c/shincheonjicz) a související dotazy se dají zaslat na mail czech@shincheonji.cz.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži