Shincheonji online seminář Zjevení kapitoly 18 „Co je skutečnost všech národů, které padly?"

Autor
Shincheonji
Datum
09-01-2022 19:32
Zhlédnutí
295

Shincheonji online seminář Zjevení kapitoly 18 „Co je skutečnost všech národů, které padly?"
Shincheonji online seminář Zjevení kapitoly 18 „Co je skutečnost všech národů, které padly?"
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Jaesang Lee, vedoucí Tomášova kmene Shincheonji, církve Ježíšovy vedl seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" dne 9. prosince.

Vedoucí kmene Lee dosvědčoval o významu a fyzickém naplnění Zjevení 18 po lekci Zjevení 17 od Šimonova kmene.

Název lekce byl „Svatba se satanem, který způsobil pád všech národů". Vedoucí kmene Lee řekl: „Ve Zjevení 18 se nachází svatba se Satanem, který způsobil pád všech národů, a Babylon, příbytek démonů, padá, ale tento Babylon je organizací smilnice a šelmy se sedmi hlavami a deseti rohy ze Zjevení 17". Dosvědčoval o událost, kdy se objevil Vzdělávací institut pro službu v církvi (Stewardship Education Center), který zničil Boží Svatyni stánku, tak dosvědčoval o fyzickém naplnění.

„Vzdělávali všechny kazatele vínem smilstva, což byly komentáře, a skrze velikou moc Babylonu zničili všechny národy", tak shrnul celou kapitolu.

Vedoucí kmene Lee řekl: „Význam pádu Babylonu není skutečnost, že nějaká budova padá, ale to, že Vzdělávací institut pro službu v církvi (Stewardship Education Center), což byla organizace smilnice, byla souzena a skončila. Také svatba se satanem tím končí".

Řekl, že důvod, proč ve verši 4-5 volá „Můj lide" na Boží lid, který je v zajetí pod Babylonem, je, že se Boží lid musí podívat na realitu a jít na horu Sión, kde je Bůh, Ježíš a nebeští duchové v čase, kdy se identita Babylonu objevuje.

Vedoucí kmene Lee vysvětlil o „svatbě se satanem", že „hlas ženicha a nevěsty, který již není slyšet po soudu" znamená, že svatba se satanem ďáblem končí. „Ženich Babylonu je zlý duch a nevěstou jsou věřící, kteří duchovně smilnili se zlým duchem. Po svatbě se satanem zbývá událost svatby s Beránkem ve Zjevení 19."

Zdůraznil, že to, že byla nalezena krev proroků ve městě Babylonu, znamená, že se odhalilo, že duchové démonů, kteří přebývali v Babylonu, zabíjeli dodnes všechny mučedníky.

Pokračoval: „Přeji si, abychom se všichni stali těmi, kteří si to po poslechu tohoto slova uvědomí a vzdají Bohu a Ježíši slávu. My jsme jedno v Bohu a Ježíši. Poznejme správě pravého Boha a staňme se těmi, kteří v pravdě milují Ježíše a vzdají jemu a Bohu slávu a stanou se Boží rodinou."

Seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" je vysílán každé pondělí a čtvrtek v 10 hodin dopoledne na oficiálním YouTube kanálu Shincheonji. Je postupně vysíláno od Zjevení 1 až 22 a dne 27. prosince je ukončen veškerý harmonogram speciální lekcí předsedy Shincheonji.

Video semináře můžete najít na YouTube kanálu a související požadavky můžete zaslat na mail czech@shincheonji.cz.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži