Shincheonji seminář slova Zjevení 17 „Co je vínem smilstva, kterým byla celá země zpita?“

Autor
Shincheonji
Datum
09-01-2022 19:23
Zhlédnutí
277

Shincheonji seminář slova Zjevení 17 „Co je vínem smilstva, kterým byla celá země zpita?“
Shincheonji seminář slova Zjevení 17 „Co je vínem smilstva, kterým byla celá země zpita?“
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Seungjoo Lee, vedoucí Šimonova kmene Shincheonji, církve Ježíšovy vedl seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy“ dne 6. prosince.

Vedoucí kmene Seungjoo Lee navazoval na kapitolu 16 ze dne 3. prosince a dosvědčoval o významu a naplnění Zjevení 17.

Název lekce byl „Pokrm ďábla, víno smilstva“. A vedoucí kmene Seungjoo Lee dosvědčoval o důležitých entitách ze Zjevení 17 jako je „veliká smilnice, která sedí na mnohých vodách“, „víno smilstva“ a „šelma se sedmi hlavami a deseti rohy“.

Vedoucí kmene Seungjoo Lee na úvod shrnul události Zjevení 17 jako „obsah, který podrobně vysvětluje tajemství ničitelů, o nichž se také píše ve Zjevení 13 a 16“.

Také řekl: " V obsahu této kapitoly jeden ze sedmi andělů, kteří soudili zrádce a ničitele skrze sedm zlatých misek (ve Zjevení 16), oznamuje o 'soudu veliké smilnice', a o tom, jak byly všechny národy zpity 'vínem smilstva'. Toto proroctví již probíhá a je událostí, která se naplnila v dnešním čase."

Ve Zj 17 se objevuje "veliká smilnice", ničitel a nejvyšší falešný pastor patřící ďáblu. Fyzickým naplněním "velké smilnice" je nejvyšší pastor „Cheong Ji Gi Gyo Yuk Won (vzdělávací institut pro službu v církvi) (1980-1984)".

„Víno smilstva“ ukazuje na falešnou doktrínu nebo-li komentáře, ve kterých jsou přimíchány do Božího slova doktríny ďábla, a když se z něho pije, zemře duch člověka.

Vedoucí kmene Seungjoo Lee vysvětloval: „Podle přislíbení Zjevení 17 je veliká smilnice souzena organizací ničitele, kam patří. Tehdy Ježíš povolává Boží lid, ty, kteří bojují a vítězí nad jejich organizací, a tak přichází do Božího království, a tohle je Pascha v čase druhého příchodu nebo-li v dnešním čase.“

Také dával důraz na to, proč je Zjevení 17 důležité: "Důvodem je, že nikdo nevěděl, že všechny národy v dnešním čase, kdy se Zjevení naplňuje, byli zpiti vínem smilstva. Tohle můžeme znát jen skrze svědka, který viděl a slyšel fyzické naplnění na místě naplnění.“

Seungjoo Lee pokračoval: „Tím člověkem je právě zaslíbený pastýř nazývaný jako nový Jan, Man Hee Lee, předseda Shincheonji, církve Ježíšovy. Nový Jan osobně viděl a slyšel naplnění, které se naplnilo podle proroctví Zjevení v dnešním čase, a jelikož byl na místě naplnění, tak jedině tento pastýř dokáže dosvědčovat toto Zjevení“, a tak to jasně potvrdil.

Dále dodal: "Stejně jako se píše, 'Můj lide, vyjděte odtamtud', oznámil nám, že se nacházíme v čase záchrany, kdy Ježíš povolává a vyvoluje svůj lid (ve Zjevení 17). Všichni jsme stejní věřící, kteří mají naději v království nebeské a věčný život, jsme jednou rodinou Boha a Ježíše, tak spolu neválčeme, odpusťme si, milujme se navzájem a staňme se jedním. Boží přislíbení se jistě naplní."

Seminář Zjevení, který probíhá každý týden v pondělí a ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne je vysílán na oficiálním YouTube kanále Shincheonji, církve Ježíšovy (https://www.youtube.com/c/shincheonjicz). Od Zjevení kapitoly 1 až 22 je postupně seminář vysílán a bude probíhat do 27. prosince.

Seminář má již přes 4.3 miliónů zhlédnutí za 13 vysílání a je vysílán ve 138 zemích přes 188 kanály. Současně mnoho zahraničních kazatelů projevuje svůj velký zájem o Slovo semináře Zjevení a také účast kazatelů v Korejské republice se průběžně zvyšuje.

Na videa semináře se můžete znovu podívat na oficiálním YouTube kanálu a jakékoliv dotazy můžete zasílat na czech@shincheonji.cz.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži