Shincheonji seminář slova Zjevení 16 „Co je skutečnost sedmi misek hněvu?"

Autor
Shincheonji
Datum
05-01-2022 04:24
Zhlédnutí
300

Shincheonji seminář slova Zjevení 16 „Co je skutečnost sedmi misek hněvu?"
Shincheonji seminář slova Zjevení 16 „Co je skutečnost sedmi misek hněvu?"
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Wonkook Kim, vedoucí Filipova kmene Shincheonji, církve Ježíšovy, svatyně stánku svědectví vedl seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" dne 2. prosince.

Vedoucí kmene Wonkook Kim navazoval na kapitolu 15 ze dne 29. listopadu a dosvědčoval o významu a naplnění Zjevení 16.

Název lekce byl „Sedm misek hněvu" a vedoucí kmene Wonkook Kim vysvětloval duchovní význam spojení „hněv, který je vyléván na zem", „sedm misek, ze kterých je vyléván hněv" a „válka na Harmagedonu", které věřící zajímají.

Řekl, že ve Zjevení 16 je obsah, který oznamuje, že zrádci, kteří porušili smlouvu s Bohem, a ničitelé, kteří pohltili vyvolený lid, který zradil, jsou souzeni. Bůh považuje ty, kteří se shromáždili ve svatyni stánku svědectví ve Zjevení 15, nebo-li ty, kdo bojovali a zvítězili nad šelmou, která se objevuje ve Zjevení 12, za misky. Soudí tím, že vylévá slovo hněvu na členy, kteří přijali cejch šelmy a poklonili se jí, a na šelmu, která vyšla z moře a zničila je ve Zjevení 13.

Ohledně obsahu Zjevení 16:12, kde se píše: „vylil svou misku na velikou řeku Eufrat, a její voda vyschla", vysvětlil, že se to týká skutečnosti, že doktrína ničitele byla odhalena jako falešné slovo. Ti, kteří byli svázaní Babylonem, si uvědomili dosvědčované slovo a přichází do svatyně stánku svědectví skrze slovo svědectví.

Vedoucí kmene Wonkook Kim zdůraznil: „Věřící, kteří mají naději v nebi musí znát ránu sedmi pečetí, ránu sedmi polnic a ránu sedmi misek, o nichž se píše ve Zjevení. Kromě toho musí také znát duchovní válku na Harmagedonu, tajemství zrádce, tajemství ničitele, nebo-li šelmy se sedmi hlavami a deseti rohy, tajemství smilnice Babylonu a tajemství sedmé polnice."

Také zmínil veliký zájem zahraničního křesťanství o seminář Shincheonji „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy". Vedoucí kmene Wonkook Kim řekl, že mnoho kazatelů se snaží ustanovit MOU se Shincheonji, církví Ježíšovou po poslechnutí tohoto otevřeného slova. Mnozí kazatelé, kteří toužili poznat Zjevení, hlásají jedním hlasem celému světu, že musíme znát jeho proroctví a naplnění.

Pokračoval, že Bůh, ve kterého věříme, je jeden, Ježíš je také jeden, Bible je také jedna. Pokud se všichni lidé po celém světě sjednotí v pravdě a budou se milovat a pokud naplní svět pravého pokoje, naplní se krásný svět, ve který máme všichni naději.

Zakončil lekci slovy: Přeji si, abychom se sjednotili v Boha všech požehnání. We are one!

Seminář Zjevení bude zakončen skrze speciální lekci Man Hee Lee, předsedy Shincheonji, církve Ježíšovy dne 27. prosince. Semináře se dají zpětně spustit na oficiálním YouTube kanále Shincheonji, církve Ježíšovy (https://www.youtube.com/c/shincheonjicz) a dotazy můžete zaslat na czech@shincheonji.cz.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži