Shincheonji seminář slova Zjevení 15 „Co je svatyně stánku svědectví, která je v nebi otevřena?"

Autor
Shincheonji
Datum
14-12-2021 18:38
Zhlédnutí
380

Shincheonji seminář slova Zjevení 15 „Co je svatyně stánku svědectví, která je v nebi otevřena?"
Shincheonji seminář slova Zjevení 15 „Co je svatyně stánku svědectví, která je v nebi otevřena?"
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Dne 29. listopadu Gyusu Shin, vedoucí Tadeášova kmene Shincheonji, církve Ježíšovy, svatyně stánku svědectví, vedl seminář “Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy".

Vedoucí kmene Gyusu Shin navázal na Zjevení 14 ze dne 25. listopadu a dosvědčoval význam a fyzické naplnění kapitoly Zjevení 15.

Název kapitoly byl „Svatyně stánku svědectví, kam se přijdou poklonit všechny národy". Vedoucí kmene Gyusu Shin vysvětlil v bodech „veliké a podivuhodné znamení v nebi", „kdo je šelma, obraz a číslo jejího jména", „kde je skelné moře, kde se shromáždili ti, kdo vítězí", „Boží harfa, Mojžíšova píseň a Beránkova píseň", „Svatyně stánku svědectví, kam se přijdou poklonit všechny národy" a „sedm misek hněvu, které přijalo sedm andělů".

Dále vedoucí kmene Gyusu Shin řekl: „Ten, který viděl znamení otevírání pečetí ve Zjevení 6, znamení sedmi polnic ve Zjevení 8 a 9, znamení sedmi misek ve Zjevení 15 a 16, je jedině předseda Shincheonji, Man Hee Lee. Díky tomu dokáže dosvědčovat všechny kapitoly Zjevení v otázkách kdo, kdy, kde, co, jak a proč."

Vysvětlil: „To, že ti, kdo bojovali proti šelmě, jejímu obrazu a číslu 666 a zvítězili, se shromáždili na skelném moři, znamená, že přichází před Boží trůn. Místo, kde jsou ti, kdo vítězí, je místo, kde se nachází Bůh (Zj 3:12, 21)."

A dosvědčoval, že Boží harfa, kterou mají ti, kdo vítězí, je Bible. Mojžíšova a Beránkova píseň, kterou zpívají, je slovo Starého zákona a slovo Nového zákona.

Vedoucí kmene Gyusu Shin zdůraznil: „Pokud půjdeme k tomu, kdo vítězí, můžeme ovládat plně proroctví a slovo fyzického naplnění Nového a Starého zákona. Pokud si skutečně přejeme uvěřit v Bibli a žít život víry podle Bible, musíme najít právě tohoto, kdo vítězí."

Zvláště o svatyni stánku svědectví, která se otevírá v „nebi" ve Zjevení 15:5 řekl: „Toto je místo, které dosvědčuje o událostech všech kapitol Zjevení od kapitoly 1 až 22, fyzické naplnění Zjevení, které bylo viděno a slyšeno, a všechny národy přijdou a pokloní se před Bohem."

Řekl, že Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví, která byla založena 14. března 1984, je fyzickým naplněním, a prosil, aby si všichni podle Bible porovnali a zkontrolovali přislíbené proroctví a fyzické naplnění.

A pokračoval, že fyzické naplnění sedmi misek hněvu, které přijalo sedm andělů, jsou ti, kdo vítězí ve Zjevení 12, a skrze něž pracuje těch sedm andělů. Oni dosvědčují identitu zrádce a ničitele. Zdůraznil: „Věřící, kteří věří v Bibli, musí přijít k Bohu podle tohoto slova a přijít ke svatyni stánku svědectví, kde se nachází Bůh, uvědomit si Zjevení a znovuzrodit se skrze slovo. My jsme v Bohu a Ježíši. We are one (Jsme jedno).“

Na videa semináře se můžete podívat zpětně na oficiálním YouTube kanále Shincheonji, církve Ježíšovy (https://www.youtube.com/c/shincheonjicz) a související dotazy můžete zaslat na e-mail Shincheonji, církve Ježíšovy (czech@shincheonji.cz).


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži