Shincheonji seminář slova Zjevení 14 „Kdo je 144 000?"

Autor
Shincheonji
Datum
14-12-2021 18:27
Zhlédnutí
318

Shincheonji seminář slova Zjevení 14 „Kdo je 144 000?"
Shincheonji seminář slova Zjevení 14 „Kdo je 144 000?"
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Dne 25. listopadu Shincheonji, církev Ježíšova, pořádala seminář “Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy."
Během této lekce dosvědčoval Jeongwoo Lee, lektor Petrova kmene, význam a naplnění Zjevení 14. Navázal tím na Zjevení 13 ze dne 22. listopadu.

Název lekce zněl „Prvotiny, 144000 na hoře Sión" a lektor Jeongwoo Lee představil kapitolu 14 jako kontrastní s kapitolou 13. Podle jeho slov v kapitole 13 Boží vyvolený lid, který zradil, přijal cejch Satana a byl zničen, ale v kapitole 14 je vyvolený lid, který byl označen Boží a Ježíšovou pečetí a je zachráněn. Také řekl: "Je psáno, že Ježíš v čase druhého příchodu přijde na horu Sión a 144 000 na hoře Sión jsou ti, kteří přivítají Ježíše druhého příchodu."

Lektor Jeongwoo Lee ukázal, že naplněním hory Sión ve Zjevení 14 není fyzická hora, ale duchovní hora, což je církev (organizace), kde se shromáždili lidé, kteří jsou s Bohem a Ježíšem.

Řekl, že naplněním hory Sión je označený Nový duchovní Izrael, 12 kmenů, který se objevuje ve Zjevení 7. Vysvětlil, že to, že označených 144 000 se objevuje ve Zjevení 7 i ve Zjevení 14 je klíčové.

Dosvědčil: "144 000 jsou Boží království a kněží, kteří jsou vykoupeni z hříchu skrze Ježíšovu krev a jsou zachráněni. Prvotiny znovuzrozené z Božího semene, které byly sklizeny. Jedině oni mohou dosvědčovat věčné evangelium, novou píseň, evangelium proroctví a fyzického naplnění Zjevení. Jsou to požehnaní lidé."

Také mluvil o „sklizni" ve Zjevení 14:14-16. Vysvětlil: „Aby anděl poslal srp a nastala sklizeň úrody země, musí se zasévat semeno, a proto Bůh již před 2 600 lety skrze proroka Jeremiáše přislíbil setí dvou druhů semene. Podle tohoto přislíbení přišel Ježíš před 2 000 lety v čase prvního příchodu. Ježíš zasel dobré semeno a ďábel plevel do jednoho pole, což byla církev Ježíšova. Tyto dva druhy semene rostly až do času žně."

A zdůraznil: „V čase sklizně vejde dobré semeno, jakožto synové království, do nebeské stodoly, kdežto plevel se stává syny ďábla a bude svázán do otýpek a spálen. Musíme se ptát sami sebe: 'Jsem ten, který je sklizen, nebo ne?'"

Lektor Jeongwoo Lee řekl: „Ti, kteří jsou sklizeni, půjdou do místa naplnění, nebeské stodoly, což je hora Sión, svatyně stánku svědectví, ale ti, kteří nejsou sklizeni a přijali cejch šelmy, dostanou utrpení ve věčném pekle hořící síry, jako je psáno ve verši 9 až 11.“

Pokračoval: „Není to tak, že by bylo zachráněno jen 144 000. Ve Zjevení 7 se píše, že po označení pečetí 144 000 vychází nespočitatelný zástup oblečený v bílá roucha z velkého soužení, a teď je právě tento čas a skrze toto slovo, které je dosvědčováno, se sklízí.“

Lektor Lee představil Křesťanské misijní centrum Sión Shincheonji, církve Ježíšovy, jako skutečnost místa sklizně ve Zjevení 14. A řekl: „Přestože je online éra kvůli COVIDu, je plno studentů, kteří přicházejí, aby si poslechli slovo na online lekcích Křesťanského misijního centra Sión." Dodal: „Kdykoliv a kdekoliv se opravdu jednoduše a zábavně učíme Bibli. Je to otevřeno pro všechny, tak si poslechněte otevřené slovo. Přeji si, abyste se všichni stali nebeským lidem, který vejde do nebeské stodoly na hoře Sión."

Seminář je vysílán každé pondělí a čtvrtek v 10 hodin dopoledne přes YouTube a na dané video se dá znovu podívat na oficiální YouTube kanále Shincheonji, církve Ježíšovy (https://www.youtube.com/c/shincheonjicz).


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži