Shincheonji seminář slova Zjevení 13 „Co je skutečnost cejchu šelmy 666 a vyvoleného lidu, který zradil?"

Autor
Shincheonji
Datum
14-12-2021 18:20
Zhlédnutí
326

Shincheonji seminář slova Zjevení 13 „Co je skutečnost cejchu šelmy 666 a vyvoleného lidu, který zradil?"
Shincheonji seminář slova Zjevení 13 „Co je skutečnost cejchu šelmy 666 a vyvoleného lidu, který zradil?"
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Jongryeol Kwack, vedoucí Bartolomějova kmene Shincheonji, církve Ježíšovy, vedl seminář “Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" dne 22. listopadu.

Vedoucí kmene Jongryeol Kwack navázal na Zjevení 12 ze dne 18. listopadu a dosvědčoval význam a fyzické naplnění Zjevení kapitoly 13.

Název lekce byl „Vyvolený lid, který dostal cejch šelmy a zradil" a vedoucí kmene Jongryeol Kwack podrobně vysvětlil obsah o vyvolenému lidu, který zradil, a o cejchu 666, který se objevuje ve 13. kapitole knihy Zjevení.

Vedoucí kmene Jongryeol Kwack řekl, že ve Zjevení 13 je šelma se sedmi hlavami a deseti rohy, která vystupuje z moře a válčí se členy nebeského svatostánku. Tato šelma vítězí ve válce nad členy svatostánku a dává jim cejch šelmy 666. Vysvětlil, že tato práce je práce „zrady" a „záhuby" podle druhého listu Tesalonickým 2:1-3. Bible nám přislibuje, že po práci zrady a záhuby se ustanoví Boží věčné království a nastává historie záchrany.

Tím dal důraz na to, že o výsledku nebe a pekla se rozhodne skrze cejch ďábla a Boží pečeť. Znát, co je cejch 666, je důležité pro všechny věřící.

Ukázal, že pro poznání cejchu 666 je nejprve potřeba vědět, co je cejch a pečeť, které se objevují ve Zj 13 a 14. Vysvětlil, že cejch je od ďábla a pečeť Boží a Ježíšova.

A pokračoval: „Zjevení 13 je obsah, kde ti, kteří dostanou cejch ďábla, půjdou do pekla a Zjevení 14 je obsah, kde ti, kteří jsou označeni Boží a Ježíšovou pečetí, jdou do nebe."

Vedoucí kmene Jongryeol Kwack také zdůraznil: "Věřící musí uvěřit v naplnění proroctví Bible a znát zaslíbeného pastýře, který bojoval a zvítězil nad šelmou, která pohltila svatostánek."

Dále řekl: „Proroctví Zjevení 13 se naplnilo v dnešním čase ve fyzickém naplnění. Ten, kdo vítězí, nový Jan, dosvědčuje skutečnost a realitu, která se naplnila podle proroctví."

A dodal: "Událost druhého příchodu Pána není běžné znamení, ale je to zvuk zvonu, zvuk polnice, který oznamuje skonání věku. Slovo proroctví, které je zapsané, se naplní bez přidání a ubírání. Znát všechna slova přislíbení o tom, co pomine, a o tom, co se znovu stvoří, a uvěřit v to, znamená věřit v Ježíše."

Seminář “Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" je vysílán od Zjevení kapitoly 1 až do 22 ve 138 zemích ve 24 jazycích. Zvláště 5. vysílání mělo přes 1,5 milionu shlédnutí (vysíláno 2. listopadu). Seminář má také veliký ohlas v zahraničí.

Současní či bývalí pastoři po celém světě projevují svůj zájem o vysvětlení proroctví a naplnění Zjevení po účasti na tomto semináři a projevují vůli aktivně spolupracovat se Shincheonji.

Tento seminář Zjevení bude zakončen 27. prosince speciální lekcí předsedy Man Hee Lee. Na videa semináře je možné se znovu podívat na oficiálním YouTube kanále Shincheonji, církve Ježíšovy. Dotazy jsou možné zaslat na e-mailovou adresu Shincheonji, církve Ježíšovy czech@shincheonji.cz.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži