Shincheonji seminář Slova Zjevení 12 „Kdo je ten, kdo bojoval a zvítězil nad drakem?"

Autor
Shincheonji
Datum
02-12-2021 23:31
Zhlédnutí
387

Shincheonji seminář Slova Zjevení 12 „Kdo je ten, kdo bojoval a zvítězil nad drakem?"
Shincheonji seminář Slova Zjevení 12 „Kdo je ten, kdo bojoval a zvítězil nad drakem?"
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Jeongchun Seok, vedoucí Matoušova kmene Shincheonji, církve Ježíšovy, svatyně stánku svědectví, vedl seminář "Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy".

Vedoucí kmene Jeongchun Seok navázal na Zjevení 11 ze dne 15. listopadu a dosvědčoval význam a fyzické naplnění kapitoly 12.

Předal lekci s názvem „Válka mezi drakem a Bohem" a dosvědčoval o ženě oděné sluncem, měsícem a hvězdami, drakovi, který vtrhl do Svatyně stánku, a o chlapci, kterého porodila žena.

Vedoucí kmene Jeongchun Seok ukázal, že Zjevení 12 je o válce. Je to proroctví, ve kterém Michael a jeho andělé bojují v nebi s organizací draka a vítězí, a takto se naplní Boží království, záchrana a pravomoc Krista. Obsah tohoto proroctví se již odehrál a naplnil v dnešním čase.

Pověděl, že ve Zjevení 12 se objevuje v nebi žena, která je oděná sluncem, měsícem a hvězdami, a když nastane čas, kdy má porodit syna, objevuje se drak, aby tohoto syna pohltil. Žena poté, co porodila dítě, utekla do pustiny, ale chlapec, kterého žena porodila, a několik bratří bojují a vítězí nad drakem.

Vedoucí kmene Jeongchun Seok ohledně tohoto řekl, že drak, který prohrál v této válce, je dávný had, Satan, ďábel, a dodal, že organizace draka neobstála ve válce a byla svržena, proto stála na písku u moře, aby bojovala se zbytkem potomstva této ženy.

Následně dosvědčoval o „nebi" ve Zjevení 12 jako o Svatyni stánku, která byla ustanovena v roce 1966 v Gwacheonu, v Korejské republice, a o ženě, která je oděna sluncem, měsícem a hvězdami, jako o pastýři, který reprezentoval Svatyni stánku.

Také „šelma se sedmi hlavami a deseti rohy" je sedm pastorů a deset starších, kteří obsadili Svatyni stánku, a také další pastor, který byl s těmi staršími. Chlapec, kterého porodila žena, je „ten, kdo vítězí", který odhalil identitu šelmy se sedmi hlavami a deseti rohy.

Zvláště dával důraz na části jako „Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista" ze Zj 12:10 a „Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví" ze Zj 12:11.

Vedoucí kmene Jeongchun Seok řekl, že čas „nyní" je po boji a vítězství nad drakem. Dříve se nemohlo naplnit Boží království ani záchrana. Ale pokud jsme věřící, musíme dojít do Božího království a záchrany.

Dodal, že krev Beránkova a slovo svědectví je Ježíšovo slovo a slovo dosvědčující o identitě draka.

Vedoucí kmene Jeongchun Seok poukázal na skutečnost, že jedině pastýř, který zvítězil v boji s drakem na místě naplnění, může znát čas záchrany. Ne kdokoliv se může stát tím, kdo vítězí, jen proto, že chce. Vysvětlil, že Bible prorokuje, že tím, kdo vítězí v Bibli, je zaslíbený pastýř, který bojoval a zvítězil nad drakem, který vtrhl do nebeského svatostánku. Zaslíbený pastýř pak stvořil 12 kmenů.

Vysvětlil, že obsahem Zjevení 12 je, že pastýř, který reprezentoval Svatyni stánku, neochránil svatostánek a utekl. Nicméně jeden člen použil krev Beránkovu a slovo svědectví jako zbraň a bojoval a zvítězil nad pastory Satana, kteří tam vtrhli. Vedoucí kmene Jeongchun Seok zdůraznil, že ten, kdo vítězí, sklízí a označuje pečetí, a takto tvoří Boží nové království 12 kmenů, což je Zjevení Janovo a Boží záměr.

Shincheonji semináře Zjevení probíhají každé pondělí a čtvrtek v 10 hodin dopoledne a budou tak probíhat do 27. prosince. Podle Shincheonji, církve Ježíšovy, semináře, které nyní probíhají, získávají velký zájem pastorů v zahraničí a také průběžně roste účast pastorů v Korejské republice.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži