Shincheonji seminář Slova Zjevení 11 „Kdo je Ježíšův 'svědek' ve Zjevení 11?"

Autor
Shincheonji
Datum
02-12-2021 08:32
Zhlédnutí
352

Shincheonji seminář Slova Zjevení 11 „Kdo je Ježíšův 'svědek' ve Zjevení 11?"
Shincheonji seminář Slova Zjevení 11 „Kdo je Ježíšův 'svědek' ve Zjevení 11?"
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Bangshik Jang, vedoucí Matějova kmene Shincheonji, církve Ježíšovy, svatyně stánku svědectví, vedl seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" dne 15. listopadu.

Vedoucí kmene Bangshik Jang navázal na lekci o Zjevení 10 "Otevřená kniha, která sestoupila z nebe, a zaslíbený pastýř" dne 11. listopadu a dosvědčoval význam a naplnění Zjevení 11.

Vedoucí kmene Bangshik Jang, který vedl seminář Zjevení 11 pod názvem "Dva svědkové a sedmá polnice", řekl: „Ve Zjevení 10 se objevuje zaslíbený pastýř nový Jan, který přijal otevřené slovo. Tento člověk je tím 'svědkem', který viděl a slyšel události všech kapitol Zjevení. Také ve Zjevení 1:2 se píše, že Jan dosvědčoval Boží slovo a vše, co uviděl. Stejně tak ve Zjevení 22:8 je napsáno, že ten, kdo viděl a slyšel obsah všech kapitol Zjevení, je Jan."

Dále zdůraznil, že věřící, kteří žijí život víry, aby získali království nebeské a věčný život, musí potkat nového Jana, nebo-li svědka v dnešním čase, který přijal Zjevení Ježíše, a přijmout ho od něj.

Zdůvodnil to verši Matouš 11:27, kde je psáno, že jedině ten, který přijal Zjevení, může poznat pravého Boha a Jan 17:3, kde se píše, že věčný život je znát pravého Boha a jeho poslaného. Vysvětlil, že si musíme být vědomi toho, že Jan, který přijal Zjevení Ježíše a doručuje to v dnešním čase, je velmi potřebný pro lidstvo.

Vedoucí kmene Bangshik Jang řekl: „Jan, nebo-li svědek, který přijal Zjevení Ježíše a doručuje to, bude troubit na polnici. Takto se království světa, ve kterém vládla smrt, stává Božím královstvím. V Božím království není smrt a naplní se vzkříšení a věčný život."

Také několikrát prosil: „Celé lidstvo v dnešním čase musí potkat Jana, svědka, který se stává sedmou polnicí, a přijmout Zjevení Ježíše. Zoufale si přeji, abyste si uvědomili pravého Boha, Ježíše a pravého pastýře a vstoupili do království nebeského a věčného života."

Dále řek: „Jak je již psáno ve Zjevení 10, jelikož Ježíšovo Zjevení je v žaludku Jana, jedině od nového Jana můžeme přijmout Zjevení Ježíše. Podle Jana 17:3 si přeji, abychom přijali Zjevení a vešli do věčného života. Stejně jako je jedna Bible, jeden Bůh a jedno nebe, přeji si, abychom se v Bohu sjednotili."

Série seminářů "Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení (1-22), Boží nové smlouvy" je vysílána do 138 zemí ve 24 jazycích a jen za pouhých 5 vysílání získala 1,5 milionu zhlédnutí (info k 2. listopadu) a také dostává úžasnou reakci mezi kazateli po celém světě.

Zejména současní a bývalí pastoři po celém světě nemohou skrývat své ohromení po účasti na tomto semináři a vysvětlení proroctví a naplnění Zjevení a ukazují vůli aktivně se účastnit doručování slova.

Harmonogram této série seminářů Zjevení bude zakončen dne 27. prosince speciální lekcí předsedy Man Hee Lee. Videa seminářů můžete znovu sledovat na oficiální kanále Shincheonji, církve Ježíšovy (https://www.youtube.com/c/shincheonjicz) a své dotazy můžete zaslat na czech@shincheonji.cz.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži