Shincheonji seminář Slova Zjevení 10 "Kdo je posel, který snědl otevřený svitek, a mluví ve jménu?"

Autor
Shincheonji
Datum
01-12-2021 18:20
Zhlédnutí
466

Shincheonji seminář Slova Zjevení 10 "Kdo je posel, který snědl otevřený svitek, a mluví ve jménu?"
Shincheonji seminář Slova Zjevení 10 "Kdo je posel, který snědl otevřený svitek, a mluví ve jménu?"
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Bangshik Jang, vedoucí Matějova kmene Shincheonji, církve Ježíšovy, svatyně stánku svědectví vedl seminář ‘Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy‘ dne 11. listopadu 2021.

Vedoucí kmene Bangshik Jang dosvědčoval o významu Zjevení 10 a jeho naplnění po lekci Zjevení 9 dosvědčované Šimonovým kmenem v pondělí 8. listopadu.

Bangshik Jang, lektor, který vedl seminář Zjevení 10 pod názvem ‘Otevřená kniha, která sestoupila z nebe, a zaslíbený pastýř‘ zdůrazňoval, že „ve Zjevení 1:1-2 je psáno, že Jan přijímá Ježíšovo nařízení a dosvědčuje Boží slovo a vše, co uviděl. [...] Je skutečně důležité znát, kdo je Jan, který přijal Zjevení ve Zjevení Janově."

Dále vysvětlil, že „ve Zjevení 10 nám Ježíš, v něhož věříme, oznamuje zaslíbeného pastýře podle přislíbení nového zákona."

„V dnešním čase musíme potkat toho, který snědl otevřený svitek ve Zjevení 10 a dosvědčuje Ježíšovo slovo na místo něj," řekl lektor Bangshik Jang a zdůraznil, že „tento zaslíbený pastýř je jediný člověk, který doručuje proroctví všech kapitol Zjevení a jeho fyzické naplnění v čase naplnění Zjevení."

A přidal prosbu: „Prosím nezapomeňte, že skrze zaslíbeného pastýře nového zákona můžeme přijmout slovo Zjevení a také můžeme potkat pravého Boha a Ježíše a získat království nebeské a věčný život."

Vedoucí kmene Bangshik Jang řekl: „Záměrem života víry je věčný život, ale věčný život je poznat pravého Boha a jeho poslaného [...] Přestože v čase prvního příchodu toto ignorovali a neučinili tak, v čase, kdy se vrací zpátky, si uvědomujme nebeskou práci a přeji si, abyste se stali vlastníky nebeského tajemství."

Seminář ‘Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy‘ je vysílán ve 138 zemích ve 24 jazycích. Za pouhých 5 vysílání získal seminář 1,5 miliónu shlédnutí (informace k 2. listopadu) a také získává úžasnou reakci mezi kazateli po celém světě.

Harmonogram tohoto semináře Zjevení se zakončí dne 27. prosince 2021 speciální lekcí předsedy Man Hee Lee. Videa semináře můžete znovu sledovat na oficiálním kanále Shincheonji, církve Ježíšovy (https://www.youtube.com/c/shincheonjicz) a své náměty můžete zaslat na czech@shincheonji.cz.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži