Shincheonji seminář Slova Zjevení 9 "Co je zvuk páté a šesté pečetě?"

Autor
Shincheonji
Datum
01-12-2021 18:15
Zhlédnutí
450

Shincheonji seminář Slova Zjevení 9 "Co je zvuk páté a šesté pečetě?"
Shincheonji seminář Slova Zjevení 9 "Co je zvuk páté a šesté pečetě?"
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Seminář "Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" vedl dne 8. listopadu Seungjoo Lee, vedoucí Šimonova kmene Shincheonji, církve Ježíšovy, svatyně stánku svědectví.

Vedoucí kmene Seungjoo Lee dosvědčoval o významu Zjevení 9 a jeho naplnění po lekci Zjevení 8 ze dne 4. listopadu vedené Ondřejovým kmenem.

Seminář na Zjevení kapitolu 9 nesl název "Kobylky z propasti a padlý anděl." Vedoucí Seungjoo Lee, podal toto shrnutí: "zvuk polnice, na kterou troubí pátý a šestý anděl ve Zjevení 9, je zvuk oznamující zabíjení ducha členů 'Svatyně stánku', kteří patřili původně Bohu (ve Zjevení 6) ale sjednotili se s pohanským národem."

Vedoucí Seungjoo Lee vysvětlil: "přetože členové Svatyně stánku slyšeli zvuk polnice, který mluví o jejich smrti, nakonec nečinili pokání. [...] Zjevení 9 je obsah, kde Bůh soudí vyvolený lid, který zradil." A zdůraznil: "to není událost, která se odehrává po celém světě, ale událost, která se již naplnila na začátku roku 1980. [...] Důvod, proč je Zjevení 9 důležité, je, že po takové události (Zjevení 11,15) je troubeno na sedmou polnici a naplní se záchrana, při které se království světa stává královstvím Boha."

Speciálně dával důraz na to, že proroctví Zjevení se naplňují v dnešním čase, a několikrát prosil kazatele a studenty teologie, aby si zkontrolovali a posoudili proroctví a fyzické naplnění.

A řekl, že "kdybychom se dívali na Zjevení 9 doslovně, jak je zapsáno, tak je to těžké a divné. To je proto, že tajemství království nebeského je ve Zjevení, které je proroctvím a je to ukryté v podobenství [...] Když nastal čas, Bůh dal Zjevení Ježíši a Ježíš otevírá pečetě té knihy a naplňuje zapsané slovo a tehdy ukazuje jen jednomu člověku to fyzické naplnění, které se objevilo."

Pokračoval, že "tím, člověkem je ten nazvaný jako "nový Jan", zaslíbený pastýř, předseda Shincheonji, církve Ježíšovy, Manhee Lee" a zdůrazňoval, že "Nový Jan viděl a slyšel osobně fyzické naplnění proroctví Zjevení v dnešním čase a jelikož byl na místě naplnění, tak proto jedině tento pastýř může dosvědčovat Zjevení." Dodal: "Neměli bychom znát a uvěřit ve fyzické naplnění podle proroctví? [...] Přestože nyní máme jinou denominaci a doktrínu, přeji si, abychom si v tomto posledním čase uvědomili novou smlouvu ustanovenou s Ježíšem, uvěřili v ni, jistě ji zachovali a stali se jedním v tomto slově, a tak se stávali Božími dětmi, nebeským lidem."

Seminář "Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" probíhá každé pondělí a čtvrtek v 10 hodin dopoledne na YouTube. Lekce probíhá popořadě od Zjevení kapitoly 1 až 22 a celý harmonogram se ukončí skrze speciální lekci předsedy Lee dne 27 prosince.

Videa semináře můžete znovu sledovat na oficiální kanále Shincheonji, církve Ježíšovy (https://www.youtube.com/c/shincheonjicz) a podobné náměty můžete zaslat na czech@shincheonji.cz.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži