Shincheonji seminář Slova Zjevení 7 „Co je nově stvořený Izrael 12 kmenů?"

Autor
Shincheonji
Datum
01-12-2021 17:58
Zhlédnutí
429

Shincheonji seminář Slova Zjevení 7 „Co je nově stvořený Izrael 12 kmenů?"

Shincheonji seminář Slova Zjevení 7 „Co je nově stvořený Izrael 12 kmenů?"
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví oznamuje poprvé po celém světě fyzické naplnění Zjevení skrze seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" a dne 1. listopadu proběhla lekce o Zjevení kapitole 7.

Seminář byl vysílán živě ve 12 jazycích skrze YouTube a vedl ho Giwon Lee, vedoucí Janova kmene Shincheonji, církve Ježíšovy.

Vedoucí Giwon Lee nejprve představil název Zjevení 7: „Nově stvořený nový duchovní Izrael, dvanáct kmenů" a poté jeho obsah "znovustvoření Božího lidu, který byl souzen tím, že se stal jedním se Satanem ve Zjevení 6".

Vedoucí Lee řekl: "pro stvoření 144 000 Božích služebníků se přestává soudit ve Zjevení 6" a zdůraznil: "toto číslo není symbolické. Tento počet musí být opravdu naplněn" (dodržen).

Následně řekl, že skrze sklizeň a označování se tvoří 144 000 12 kmenů a oni se stávají těmi, kteří jsou označeni pečetí skrze novou smlouvu nebo-li Zjevení.

Označování pečetí znamená, že je zapisováno Boží slovo na mysl a do srdce. Skutečnost, že je člověk označován pečetí znamená, že uznává Boží Slovo a zapisuje je do mysli a do srdce.

Vedoucí Giwon Lee vysvětlil: "jelikož si vryli slovo do srdce, mohou učit další. Naplňují poslání pastýře nového duchovního Izraele mezi novým královstvím a novým lidem (Zj 22)".

Ohledně 12 kmenů dával důraz na to, že Shincheonji v dnešním čase ustanovila 12 vedoucích kmenů a organizaci 12 kmenů dne 14. března 1995 na stadionu Suwon. Toto fyzické naplnění není nikde jinde na světě, jen v Shincheonji.

Dále řekl: "vítr je zastaven jen do označení 144 000, po označování pečetí bude znovu foukat. Tomu se říká veliké soužení a z něj vychází nespočítatelný zástup oděný v bílých šatech".

Pokračoval, že oni si poslechnou slovo, které vychází z 12 kmenů, uvědomí si ho a přijdou z každé denominace do nového duchovního Izraele. Vysvětlil, že 144 000 lidí se dá spočítat, ale tyto lidi nelze spočítat, bude jich nespočítatelně mnoho.

Řekl, že 144 000 a velký zástup v bílém slouží před Božím trůnem dnem i nocí, a podotkl, že to místo, kde se nachází, je Boží svatyně, nové nebe nová země Shincheonji 12 kmenů. Toto místo se stává Boží svatyní zde na zemi.

Také žádal: „Boží lid nového duchovního Izraele, který je přislíbený v Bibli, je jen 12 kmenů. Toto nejsou má slova, ale obsah Zjevení 7. Milovaní, přeji si, abychom skutečně patřili k novému duchovnímu Izraeli 12 kmenům a byli uznáni Bohem, zachráněni a stali se Božím nebeským lidem."

Dále dodal: „věřím, že jsme jedno v Bohu a Ježíši. Nehádejme si, ale staňme se jedním ve víře a společně vejděme do nebe. Celým srdcem vás miluji. We are one!"

Seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" probíhá každé pondělí a čtvrtek v 10 hodin dopoledne na YouTube. Lekce probíhají popořadě od Zjevení kapitoly 1 až 22 a dne 27. prosince bude celý harmonogram ukončen skrze speciální lekci předsedy Lee.

Videa semináře můžete znovu sledovat na oficiálním kanále Shincheonji, církve Ježíšovy (https://www.youtube.com/c/shincheonjicz) a jakékoliv požadavky můžete zaslat na czech@shincheonji.cz.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži