Slovo o naplnění Zjevení poprvé online doručováno i v českém jazyce

Autor
Shincheonji
Datum
26-11-2021 19:18
Zhlédnutí
486

Slovo o naplnění Zjevení poprvé online doručováno i v českém jazyce

Shincheonji, seminář Slova o Zjevení 1-6 (shrnutí)
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


P R A H A – V pondělí 1. listopadu 2021 bylo v rámci online stream vysílání poprvé doručováno slovo o naplnění Zjevení v českém jazyce. Lektor Shincheonji, církve Ježíšovy, Rastislav Čižmár, sdílel své svědectví života víry z pozice letitého šéfredaktora Křesťan Dnes a pastora. Za 52 minut shrnul prvních 6 kapitol Zjevení, které jsou dostupné v online archivu církve zde: https://youtu.be/PNAgK5qUQ8E

Řečník v úvodu uvedl, že předseda církve Shincheonji, 91letý veterán korejské války a mírový posel Man Hee Lee, je jediným člověkem na světe, který s jistotou přináší svědectví o naplňování knihy Zjevení. „Jako novinář jsem si to mohl ověřit a nyní o tom také můžu dosvědčovat. Je zřejmé, že mnoho věcí je pro vás nových, a tak je to přirozené. Je to proto, že svědectví nemohlo být slyšeno ani dosvědčováno předtím, než byla kniha Zjevení otevřena.“

Jak ve vysílání zaznělo, Zjevení je zaznamenané Janem, je to Zjevení Ježíše Krista. Zjevení znamená otevřít a ukázat. Ve Zjevení 5 je svitek zapečetěný sedmi pečeti a nikdo se nemůže do něj podívat. Ježíš bere svitek a otevírá všechny pečetě ve Zjevení 6 a 8. To, co bylo ukázáno Janovi je vize, proroctví. Dnes se nedosvědčuje jenom proroctví, ale dosvědčuje se realita naplnění proroctví.

Podle výkladu Shincheonji, Ježíš dává svitek andělu a on Janovi. Ted tedy ví, co se v událostech Zjevení stalo: kdo tam byl, co dělal, kdo je 7 poslů, šelma z moře, šelma ze země, co je cejch šelmy, organizace Nikolaitů… „Předseda Shincheonji viděl entity, protože se objevili a Ježíš poslal anděla, aby mu ukázal tyto události,“ dodal lektor.

Řečník poděkoval pastorům a věřícím za dobrou práci služby pro evangelium Ježíše Krista a vyzval je, aby si ověřili tato svědectví, která naplňuje Ježíš z duchovního světa a objevují se jako fyzická realita.


Během vysílání bylo představeno 12 požehnání pro toho, kdo vítězí, organizace duchovního nebe, která se má objevit i na této zemi a způsob soudu ve Zjevení 6, který proběhl na konkrétním místě ve Svatyni stánku v jihokorejském Gwacheonu v 80. letech minulého století.

„Ježíš vyvolí 7 poslů, vzdělává je a učiní je pastory, poprvé po zhruba 2000 letech se objevuje světlo jako světlo lampy a mnoho lidí uprostřed hladomoru přichází. Satan chce zničit to místo skrze své pastory. Jsou popsáni různými jmény jako Nikolaité, Balám, Jezábel nebo Balák. Přišli zničit svatostánek, ale 7 poslů o tom nevědělo. A v té situaci se objevuje Nový Jan, který posílá dopisy ve jménu Ježíše, aby činili pokání. On se totiž, ačkoliv byl členem Svatyně stánku, nestal jedno s pastory satana, ale bojoval s nimi a zvítězil,“ shrnul lektor Shincheonji obsah prvních kapitol Zjevení.

Po představení organizace nebe ve Zjevení 4 bylo, mimo jiné, řečeno, že podobně jako Mojžíš postavil svatostánek a pak přišel Bůh, tak i Nový Jan tvoří tuto organizaci podle vzoru v duchovním světě. „V Shincheonji máme toho, který vítězí, 24 starších, 7 vzdělavatelů, 4 skupiny a jsme s Božím otevřeným slovem, které nás očišťuje. Jde tedy o organizaci přesně podle vzoru ve Zjevení 4. Do nebe je možné vejít přes jednu z 12 bran, které tvoří 12 kmenových vedoucích zde na zemi, po vzoru 12 učedníků Ježíše v duchovním světě.“

Organizace Shincheonji byla vytvořena 14. března roku 1995 na stadionu v Suwonu, kde bylo ustanoveno 12 kmenů. Od té doby Shincheonji hodně vyrostla, například v roce 2019 to bylo jen za jeden rok více než 100 tisíc nových členů jako prvotina zralé pšenice.

Podle výkladu Shincheonji, jde ve Zjevení 6 o soud vyvoleného slunce, měsíce a hvězd Svatyně stánku, který zradil. Není to soud celého světa, ale jde o soud na konkrétním místě na pastorech a věřících Svatyně stánku, protože zradili podle kapitol Zj 2, 3 a 13.

Poslové 7 církví jdou cestou korupce a odpadají z ruky Ježíše, objevují se Nikolaité a ničí svatostánek. Ježíš vybírá jednoho člověka a přikazuje mu poslat dopisy, aby poslové činili pokání. Jelikož pokání nečinili, tak přichází soud ve Zjevení 6. To vše se, podle svědectví předsedy Shincheonji, naplnilo v Gwacheonu v Jižní Koreji, v církvi Svatyně stánku, která byla založena v roce 1966.

„V knize Zjevení jde o proroctví, které se naplňují na konkrétním místě. Pokud je tomu tak, měli bychom si to biblicky i prakticky ověřit. Přijmout realitu a očekávat završení všech událostí na svatební hostině a první vzkříšení. Je jenom jedna osoba, která ve Zjevení přijala otevřený svitek, je to nový Jan, ten, který vítězí, malý chlapec, který dosvědčuje to, co viděl a slyšet. Důvod, proč jsem vám to dnes mohl takto doručit je to, že z Boží milosti žijeme v čase Druhého příchodu, kdy Ježíš završuje své vítězství,“ dodal na závěr lektor.

Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek až do konce roku na YouTube kanálu Shincheonji: https://www.youtube.com/c/shincheonjicz/ . Jde o bezprecedentní celosvětové vysílání a předseda Shincheonji žádá, aby si zejména pastoři vyslechli a ověřili slova jeho svědectví o naplňování proroctví.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži