Shincheonji seminář Slova Zjevení 6 „Jaký soud bude probíhat během otevírání sedmi pečetí?"

Autor
Shincheonji
Datum
26-11-2021 19:03
Zhlédnutí
404

Seminář Slova Shincheonji na Zjevení 6 „Jaký soud bude probíhat během otevírání sedmi pečetí?"

Shincheonji, seminář Slova o Zjevení 6
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"
„Jaký soud bude probíhat během otevírání sedmi pečetí?"
„Soud odehrávající se během otevírání sedmi pečetí není světový soud"
„Naděje věřících se naplní ve Zjevení 7 po soudu vyvoleného lidu, který zradil"


Jisang Lee, vedoucí Tomášova kmene Shincheonji, církve Ježíšovy, svatyně stánku svědectví dne 28. října vedl seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy".

Vedoucí kmene Lee dosvědčoval význam proroctví a naplnění Zjevení kapitoly 6 podle příkladu předsedy Shincheonji, církve Ježíšovy Manhee Lee, který vedl lekce o Zjevení 1.

Na úvod zmiňoval, že ve světě, ve kterém vládne Bůh, není smrti, žalu ani křiku, ale v tomto světě, kde žijeme my, se nachází smrt, žal, křik, války a smutek. „Je to kvůli tomu, že Satan ďábel svedl všechny národy a v čase naplnění proroctví Zjevení se objevuje pravá Boží historie a začínají se dít mnohem lepší věci."

Vedoucí kmene Lee vysvětlil, že obsah Zjevení kapitoly 6 je o soudu nad sluncem, měsícem a hvězdami prvního nebe, které zradily. Dále řekl, že soud začíná tím, že Ježíš vzal svitek zapečetěný sedmi pečetěmi v Boží pravici ve Zjevení 5 a otevírá pečetě (sedm).

Pokračoval, že Ježíš, který přišel v duchovním těle, si používá čtyři živé bytosti, nebo-li čtyři archanděly nebeské armády ve Zjevení 4, a soudí. Dával důraz na to, že mnoho lidí má nedorozumění o soudu, myslí si, že to je soud a rána, která se má dopadnout na celý svět, ale musíme si být vědomi toho, že ti, kteří přijímají soud, jsou pastoři a členové svatostánku sedmi zlatých svícnů, který zradil ve Zjevení 2-3 a 13.


Vedoucí kmene Lee také podotkl, že ve Zjevení 6, když je otevřena druhá pečeť ze sedmi pečetí, je dán jezdci na ohnivě rudém koni veliký meč a je vzat ze země pokoj. Někteří to vykládají jako události, které se mají odehrát během světové války. Vysvětlil, že veliký meč ve Zjevení 2:16, o které dosvědčoval Ježíš, je meč úst, nebo-li slovo soudu, které vychází z úst. Můžeme vidět, že země, odkud je vzat pokoj, se vztahuje na svatostánek vyvoleného lidu, který začal svatým duchem, ale nečinil pokání, proto se vrátil zpátky do těla a zradil.

Shrnul obsah, který se odehrává během otevírání první až do šesté pečetě ve Zjevení 6, jako událost, která se uskutečnila v čase naplnění Zjevení , kdy sedm poslů, kteří působili v Ježíšově pravici, zradili. A byli souzeni, protože nečinili pokání, přestože přijali dopisy ve Zjevení 2 a 3, tak jejich příslušnost začala patřit k pohanským ničitelům a skončili.

Vedoucí Lee dával zvláště důraz na to, že nejdůležitějším obsahem ve Zjevení 6 je událost během otevírání šesté pečetě. Dodal, že Boží vyvolený lid, který zhřešil a byl vyhnán ve Zjevení 6, patří synům království v Matouši 8:11-12. A řekl, že po událostech Zjevení 6 se ve Zjevení 7 píše obsah, ve kterém jsou označováni pečetí ti, kteří byli sklizeni, a je tvořeno nové království 12 kmenů, a to je obsah pro věřící velmi nadějeplný a skvělý.

Vedoucí Lee řekl, že jsme jedno v Ježíši a v Bohu, a zakončil lekci větou: „Skutečně se staňme jedním v Bohu a Ježíši a přeji si, abychom se účastnili společně úžasné milosti, kdy se vyléčí všechny národy. We are one."

Semináře jsou vysílány živě každé pondělí a čtvrtek v 10 hodin dopoledne na oficiálních YouTube kanálech Shincheonji a jsou přeloženy do 12 jazyků. Po vysílání prvního videa dne 18. října získal seminář jen za jednu hodinu 100 000 shlédnutí a je o něj veliký zájem.

Videa semináře se dají znovu sledovat na oficiálním kanále Shincheonji, církve Ježíšovy (https://www.youtube.com/c/shincheonjicz) a 27. prosince bude zakončen veškerý harmonogram speciální lekcí předsedy Lee.
czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži