Uskutečnil se již třetí seminář o Zjevení 4 a 5 z cyklu „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy“

Autor
Shincheonji
Datum
26-11-2021 18:57
Zhlédnutí
399

Uskutečnil se již třetí seminář o Zjevení 4 a 5 z cyklu „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy“

Shincheonji, seminář Slova o Zjevení 4-5
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Dne 25. října 2021 proběhl třetí seminář z cyklu „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy“. Tento seminář se zaměřoval na kapitoly 4 a 5 ze Zjevení Janova. Slovo předával lektor Petrova kmene Shincheonji, církve Ježíšovy, Jeongwoo Lee.

Shincheonji, církev Ježíšova, vysílá tento cyklus seminářů prostřednictvím oficiálního kanálu YouTube. Je to poprvé, kdy je takto dosvědčováno nejen proroctví, ale i fyzické naplnění Zjevení Janova od kapitoly 1 až do 22. Vysílání probíhá každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin dopoledne. První seminář byl vysílán 18. října a vedl ho předseda Man Hee Lee, který dosvědčoval slovo Zjevení kapitoly 1. Další kapitoly budou vysvětlovány vedoucími jednotlivých kmenů Shincheonji.

V semináři ke kapitole Zjevení 4 lektor Jeongwoo Lee říká, že apoštol Jan před 2 000 lety viděl a slyšel Zjevení ve vidění. Avšak v době druhého příchodu Pána, zde existuje člověk, kterým je zaslíbený pastýř ‚nový‘ Jan, který viděl a slyšel události Zjevení na místě, kde se naplňují. Vysvětloval také organizaci duchovního světa, což je Bůh, 24 starších, 7 ohnivých pochodní, 4 živé bytosti a skelné moře, kterou Ježíš ukazuje ‚novému‘ Janovi poté, co ho k sobě zavolá.


Lektor Jeongwoo Lee dále mluvil o důvodu, proč bylo ‚novému‘ Janovi ukázáno království nebeské v duchovním světě. Tím důvodem je, aby ‚stvořil Boží království, kam sestoupí Bůh, zde na zemi‘. Podle Zjevení 4:8 je Bůh ten, který byl, který je a který přichází, a podle slov modlitby Páně ‚buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi‘, musí být v době naplnění tohoto Slova, Zjevení, stvořeno zde na zemi uspořádání kolem Božího trůnu stejně jako v duchovním světě.

„Shincheonji, 12 kmenů je stvořeno zde na zemi skrze zaslíbeného pastýře, toho, kdo vítězí, ‚nového‘ Jana, který viděl nebeské věci ve Zjevení 4," řekl lektor a dodal, že "právě tohle království se stává Božím královstvím, o kterém Bůh řekl, že tam sestoupí."

V páté kapitole Zjevení Janova se píše o zapečetěném svitku. Lektor Jeongwoo Lee vysvětluje, že je to kniha Božího tajemství, Zjevení. „Bůh ve Zjevení ukryl plány pro naplnění Boží vůle v tajemstvích, v podobenstvích,“ říká. „Tuto knihu vzal Ježíš, který zvítězil nad Satanem a ďáblem, z Boží pravice a tím, že rozlamuje jednotlivé pečetě, se kniha otevírá a objevují se skutečnosti,“ dosvědčuje lektor. Dodává, že proto, aby to Ježíš ukázal svým služebníkům, posílá Janovi anděla (Zj 10) a ten dává svitek Janovi jíst.

"Tato kniha může být dosvědčována jen Janem a poslání Jana je doručit slovo této knihy, které viděl a slyšel," říká lektor Jeongwoo Lee, neboť ve Zjevení kapitole 10 svitek dostává pouze Jan a je poslán k mnohým lidem, národům, jazykům i králům, aby jim to slovo přinesl.

Lektor Jeongwoo Lee také vysvětloval obsah veršů Zjevení 5:9-10. Zde se píše o lidech, které Ježíš vykoupil svou krví a učinil je králi a kněžími našemu Bohu. Prosil, aby pastoři křesťanství po celém světě dobře poslouchali, protože účinek krve beránka, Ježíše, který ji prolil před 2 000 lety, se objeví v čase druhého příchodu Pána, tedy v čase naplnění Zjevení. Vysvětloval, že slovo Zjevení, které bylo dáno Janovi, se stává slovem záchrany Ježíšovy krve a spasí mnoho lidí.

„Tato historie záchrany se naplní bez ohledu na to, jestli známe kdy, jak a na kom se naplní účinek Ježíšovy krve. Proto pastoři musí dobře poslouchat toto slovo a porozumět mu. A pokud ho dobře doručíme své milované Boží rodině, bude zachráněno mnoho lidí," řekl lektor Jeongwoo Lee.

czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži