Shincheonji seminář Slova Zjevení 2-3 „Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"

Autor
Shincheonji
Datum
02-11-2021 01:59
Zhlédnutí
447

Shincheonji, seminář Slova o Zjevení 2-3 „Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa" „Co je 12 požehnání, které získá ten, kdo vítězí?"

Shincheonji, seminář Slova o Zjevení 2-3
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"
„Co je 12 požehnání, které získá ten, kdo vítězí?"


Vedoucí Janova kmene Shincheonji, církve Ježíšovy, Giwon Lee, vedl dne 21. října seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy".

Vedoucí kmene Giwon Lee navázal na lekci Zjevení 1, kterou vedl předseda Man Hee Lee 18. října, a dosvědčoval o významu proroctví a fyzického naplnění Zjevení kapitol 2-3.


◆ Zpráva, na kterou věřící zoufale čekali ... Dosvědčuje, protože byl poslán Ježíšem

Vedoucí kmene Giwon Lee řekl: „Lekce Zjevení od kapitoly 1-22 je vzácné svědectví, které je dosvědčováno po celém světě. Je správné, aby to slyšel celý svět. Jak moc jsme čekali na druhý příchod Ježíše a naplnění nové smlouvy. Tuto zprávu jsme přišli doručit."

Dále zdůraznil, že záměr tohoto semináře je, aby zaslíbený pastýř - ten, kdo vítězí a který dostal nařízení od Ježíše - oznámil milovaným pastorům, studentům teologie a věřícím skutečnost fyzického naplnění Zjevení.

Dodal: "Já i vy, přestože naše denominace je jiná, jsme žili život víry se záměrem dosáhnout království nebeského a věčného života. Neměli bychom proto jít společně do království nebeského?" A žádal: „Pokud poté, co uslyšíte dnešní slovo svědectví, budete mít pocit, že jsem něco řekl špatně, oznamte mi to, prosím."


◆ „Hlavní bod Zjevení kapitoly 2-3, 12 druhů požehnání, které dává Ježíš tomu, kdo vítězí."

Vedoucí kmene Giwon Lee vysvětlil, že ve Zjevení 2-3 sedm poslů, kteří byli vyvoleni a vyučeni Ježíšem, nepoznalo identitu pastora, se kterým byl Satan, a sjednotili se s ním. Ježíš skrze nově vyvoleného pastýře oznamuje naplnění pastora, který patří Satanovi, a posílá jim dopisy, aby bojovali a zvítězili nad ním.

Řekl, že obsah dopisu je „to, co jsi uviděl, to, co jest, a to, co se má stát potom". „To, co jsi uviděl" je Ježíšův obraz, sedm hvězd a sedm zlatých svícnů, „to, co jest" je událost Satanova svodu a „to, co se má stát potom" je nejdůležitější obsah, kde je psáno, že pokud zvítězí, získá přislíbených 12 požehnání.

Pokračoval, že „ten, kdo vítězí" se objevil zde na zemi v dnešním čase a jelikož zvítězil podle přislíbení a dostal 12 druhů požehnání, stává se pastýřem přislíbeným Ježíšem.

Vedoucí kmene Giwon Lee dával důraz: „Neříkám, že máte uctívat toho, kdo vítězí, jako Boha. Nesmíte mít nedorozumění. My jsme Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví. Je to církev, která věří v Ježíše a Pánem je Ježíš."

Na závěr dodal: „Nikdy proti sobě nebojujme, neobviňujme se, ani se nepronásledujme, ale stejně jako Ježíš řekl 'milujte se navzájem, jako já miluji vás', tak si přeji, abychom se navzájem milovali. I já vás miluji. Věřím, že jsme jedno v Bohu a Ježíši."

Seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" je vysílán každé pondělí a čtvrtek v 10 hodin dopoledne a probíhají lekce od Zjevení 1 až 22 popořadě a celý harmonogram končí 27. prosince speciální lekcí předsedy Man Hee Lee. Videa semináře můžete znovu shlédnout na oficiálním kanálu Shincheonji, církve Ježíšovy (https://www.youtube.com/c/shincheonjicz) a související otázky můžete zaslat na czech@shincheonji.cz.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži