Shincheonji, církev Ježíšova začala předávat lekce všech kapitol Zjevení

Autor
Shincheonji
Datum
02-11-2021 01:58
Zhlédnutí
461

Shincheonji, církev Ježíšova začala předávat lekce všech kapitol Zjevení

Předseda Man Hee Lee, první lekce: „osobně jsem viděl a slyšel všechny události Zjevení"
Poprvé na světě se vysílá na YouTube fyzické naplnění všech kapitol Zjevení
Semináře „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" jsou naplánované do konce prosince.


Přeseda Shincheonji, církve Ježíšovy, Man Hee Lee, dne 18. října 2021 začal seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy", který oznamuje význam proroctví a fyzického naplnění Zjevení Janova.

Tento seminář, který proběhl ve striktním zachování vládního nařízení proti COVID-19, byl vysílán ve 12 jazycích živě na YouTube a jen za hodinu měl 100 000 zhlédnutí a proběhl úspěšně. Plánuje se vysílat do 27. prosince tohoto roku každé pondělí a čtvrtek v 10 hodin dopoledne do celého světa přes YouTube a počínaje lekcí Zjevení 1 od předsedy Man Hee Lee bude 12 vedoucích kmenů Shincheonji, církve Ježíšovy vést lekci kapitolu po kapitole.


◇ Dosvědčuje do celého světa slovo jako svědek, který viděl a slyšel fyzické naplnění Zjevení

Předseda Man Hee Lee na úvodu semináře dával důraz: „Tenhle člověk nedoručuje z vlastních myšlenek toto slovo celosvětově, ale Bůh a Ježíš mi řekli 'Běž a doručuj to, co jsi viděl a slyšel, sborům.'"

Dodal: „Nebyl ani jeden člověk, který by znal Zjevení od jeho zápisu po 2 000 let, ale jelikož se naplnilo toto proroctví, chtěl bych vám oznámit fyzické naplnění, které jsem viděl a slyšel", a prosil: „pokud vám připadalo něco špatně nebo bylo těžké k porozumění po poslechnutí, kdykoliv mě kontaktujte."

Předseda Man Hee Lee také oznámil, že ne všichni vejdou do království nebeského, jen ti, kteří slyší slovo Zjevení, zkontrolují si i fyzické naplnění a uvěří. Jen takoví lidé, jakožto ti, kteří mají plnou víru, mohou přivítat Pána ve druhém příchodu a vejít do království nebeského.

Speciálně náboženské představitele několikrát prosil: „Zkontrolujme si to, uvěřme v to a společně přivítejme Boha v království nebeském a žijme věčně. Prosím, poslechněte si každé slovo důkladně a znovu si to ověřte".


◇ „Zjevení znamená otevřít a ukázat”…Podrobně vysvětlil o principu proroctví a naplnění

Předseda Man Hee Lee vysvětlil: „Zjevení znamená otevřít a ukázat. Ve Zjevení kapitole 5 se nachází v Boží pravici jedna kniha, ale je zapečetěná sedmi pečetěmi, proto se do ní nikdo nemohl dívat. Tuto knihu vzal Ježíš, otevřel všech sedm pečetí a zjevil to, a toto zjevení uviděl Jan ve vidění."

Řekl, že „co, se má brzy stát" ve verši „Bůh, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát. On to prostřednictvím svého anděla naznačil svému otroku Janovi" znamená naplnění proroctví Zjevení od kapitoly 1 až 22 a otroci (služebníci) jsou označených 144 000 12 kmenů ve Zj 7.

Vysvětlil, že stejně jako vidíme, že „Jan dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co uviděl", tak Boží zaslíbený pastýř, který doručuje Zjevení, je Jan a Ježíšův duch přichází k Janovi a jsou spolu.

Také řekl, že obsah posílání dopisů sedmi sborům ve verši 4 mluví o obsahu Zjevení 2 a 3. Není to tak, že byly dopisy poslány sedmi sborům v Asii, ale v čase druhého příchodu si Ježíš vyvolí sedm poslů a posílá dopisy jim.

Předseda Man Hee Lee vysvětlil tajemství sedmi poslů a sedmi zlatých svícnů ve verši 19 a 20 a pokračoval ve vysvětlování tajemstvím smilnice, sedmi hlav a deseti rohů ve Zjevení 17 a o sedmé polnici ve Zj 10.

Na závěr několikrát žádal: „Prosím, analyzujte a ověřte si dnešní nahrávku." Dále zdůraznil: „Poté, co uslyšíte toto Slovo a uznáte ho, staňme se jedním. My jsme všichni jedna rodina v Bohu a Ježíši."

Na semináři „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" probíhají lekce od Zjevení kapitoly 1 až 22 ve svém pořadí a celý harmonogram končí 27. prosince 2021 speciální lekcí předsedy Man Hee Lee. Videa semináře můžete znovu shlédnout na oficiálním kanálu Shincheonji, církve Ježíšovy (https://www.youtube.com/c/shincheonjicz) a související požadavky můžete zaslat na czech@shincheonji.cz.czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži