Shincheonji, církev Ježíšova odhaluje tajemství Zjevení Janova

Autor
Shincheonji
Datum
31-10-2021 14:35
Zhlédnutí
468

Shincheonji, církev Ježíšova odhaluje tajemství Zjevení Janova

Seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy“ vysílán celosvětově prostřednictvím YouTube
Předseda Manhee Lee, který „viděl a slyšel všechny události Zjevení“, vystoupil jako první lektor
Fyzické naplnění všech kapitol Zjevení bude dosvědčováno po dobu dvou měsíců.... Zájem kazatelů ↑

„Je 'číslo šelmy 666' 'implantovaný čip'?“ „Je skonání věku o konci planety Země?“ „Proroctví o válce je o 3. světové válce?“

Tajemství knihy Zjevení, která byla pro lidstvo jen hádankou, je odhaleno. Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví (předseda Man Hee Lee, dále Shincheonji, církev Ježíšova) pořádá od 18. října do 27. prosince každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin seminář s názvem „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy“.

Tento seminář je vysílán živě prostřednictvím Youtube formou vysvětlování proroctví zaznamenaných ve Zjevení 1-22 a o naplnění těchto proroctví na základě otázek „Kdo, kdy, kde, co, jak, proč“. Jako lektoři semináře vystupují předseda Manhee Lee, který je svědkem událostí všech kapitol Zjevení, které viděl a slyšel, a 12 kmenových vedoucí, které učil předseda Lee.

Pravdou je, že o knize Zjevení v rámci křesťanství po celém světě neprobíhá mnoho vzdělávání či kázání. Důvodem je, že přesný obsah není znám, jelikož je kniha Zjevení napsaná v podobenstvích. S oznámením, že Shincheonji, církev Ježíšova bude pořádat první otevřený seminář dosvědčující cele o proroctví a naplnění všech kapitol Zjevení, roste také zájem kazatelů.

První seminář byl dne 18. října veden předsedou Manhee Lee, který měl na starost první kapitolu Zjevení, shrnutí všech kapitol Zjevení a stručný obsah fyzického naplnění. Předseda také prozradil jakým způsobem se stal „poslem, který byl poslán Ježíšem dosvědčovat všem sborům“ (Zj 22:16), což bylo příležitostí objektivně ověřit průkaznost předsedy Lee.

Následně popořadě přednáší vedoucí z 12 kmenů o kapitolách Zjevení až do kapitoly 22 a skrze speciální lekci bude veškerý harmonogram zakončen předsedou Lee 27. prosince.

Tomuto předcházel Shincheonji online semináři, který se konal od 14. srpna letošního roku, kterého se zúčastnilo 1 700 kazatelů a 28 000 další široké veřejnosti, celkem tedy 30 000 lidí. Dostalo se mu velké pozornosti díky zájmu kazatelů, kteří si chtěli zkontrolovat „Otevřené kázání Shincheonji, církve Ježíšovy skrze otázky kdo, kdy, kde, co, jak a proč“, a také díky možnosti se připojit bezkontaktně online. Kvůli obavám založeným na nepodložených tvrzeních, že se jedná o sektu, bylo dříve při off-line seminářích těžší se zúčastnit.

Tento seminář je mimo jiné uspořádán také na základě žádostí kazatelů, kteří se účastnili předcházejícího semináře: „Rád bych slyšel přednášku o knize Zjevení“. Jaký dopad na náboženský svět i za jeho hranicemi bude mít tento seminář, který bude probíhat po dobu dvou měsíců, při zvyšujícím se zájmu kazatelů?

Mluvčí Shincheonji, církve Ježíšovy řekl: „Přednášky Shincheonji o Zjevení nejsou pouze spekulací nebo teorií, jedná se o svědectví o proroctví a o událostech, které se naplnily podle těchto proroctví. A jelikož se nejedná o prokázání lidských myšlenek, nýbrž Božího působení, tak nejen kazatelé v Koreji, ale i kazatelé v zahraničí projevují zájem o online seminář Shinchoenji“ a dodal také: „Tento seminář je nejlepší zprávou a také slovem, které musí poznat 2,4 miliard křesťanů po celém světě.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži