Úžasná reakce v zahraničí na „Shincheonji online seminář"...„Slovo, které probouzí tuto éru, i my pomůžeme"

Autor
Shincheonji
Datum
31-10-2021 13:45
Zhlédnutí
488

Úžasná reakce v zahraničí na „Shincheonji online seminář"...„Slovo, které probouzí tuto éru, i my pomůžeme"

Online seminář Slova pro kazatele v Africe
750 pastorů či lidí v službě v církvi se účastnilo
Kazatelé: „Děkuji za hluboký dojem"

Online seminář Slova Shincheonji, církve Ježíšovy, o který i v situaci COVID-19 mělo zájem 30 000 lidí získává kladnou reakci i v zahraničí.

Jejich postoj vůči Zjevení a proroctví je jiný než protestantství v Korejské republice. V protestantství Korejské republiky je hlavní denominací presbyteriánská církev, která varuje před tím, že se blížíme ke Zjevení Janově, proto lekce Shincheonji, církve Ježíšovy, která vykládá všechny knihy Bible, dostávaly odsouzení. Kdež to reakce v zahraničí je ušlechtilejší, bez předsudku otevírají Bibli a porovnávají obsah lekce.

Ve skutečnosti zahraniční kazatelé ustanovili MOU spolupráce se Shincheonji, církví Ježíšovou s vděčností a ukazovali vůli, že „chtějí také doručit toto slovo".

Podle Shincheonji, církve Ježíšovy ze dne 3. září, se na „Online semináři Slova pro kazatele v Africe", který proběhl dvakrát dne 28. srpna ve 4 a 10 hodin odpoledne, účastnilo 750 lidí ve službě v církvi včetně kazatelů v Africe. Podle státu je 576 z Ugandy (502 kazatelů, 58 evangelistů, 16 dalších pracovníků), z Keni 174 (56 kazatelů, 19 evangelistů, 99 dalších pracovníků), z Konga 4 (4 kazatelé), z Ghany 2 (2 kazatelé), z Indie 3 (3 kazatelé), z Austrálie 1 (1 kazatel) a z Norska 1 (1 kazatel).


Pastor Ibrahim Kitamuriho (církev Worship to God's presence, letniční denominace) projevil vděčnost: „Díky Shincheonji, církvi Ježíšově naše církev dostala požehnání." Řekl: „Dostal jsem myšlenku poté, co jsem slyšel slovo svědectví Zjevení (od předsedy Man Hee Lee), že musím ustanovit MOU se Shincheonji, církví Ježíšovou, abych mohl mnohem více kazatelům doručit toto Slovo pravdy. Kolem mě se nachází mnoho kazatelů, kteří by vítali toto Slovo pravdy."

Dále chválil, že pokud by si pastoři poslechli toto Slovo a doručili ho věřícím, všichni by poznali Ježíše správně. „Děkuji za učení. Toto slovo je potřeba pro tuto generaci a je to slovo, které probouzí tuto éru."

Pastor Ibrahim ukázal dokument MOU, který osobně vyplnil a dodal: „Chtěl bych doručit toto slovo, aby ho mohlo poznat mnoho lidí. Naše církev by chtěla upřímně jednat spolu se Shincheonji, církví Ježíšovou a být spolu se slovem pravdy, které učí předseda."


Yijama Anumaka (pastorka Církve Slova, předsedkyně organizace International Victory of Women, letniční denominace v Ugandě), která chtěla také ustanovit MOU se Shincheonji, církví Ježíšovou, zaslala video. Řekla: „S upřímným srdcem děkuji, že jsem mohla skrze seminář slova pochopit tuto éru a také že jsem si mohla uvědomit mnoho věcí, které bych se za celý život nenaučila.... Chtěla bych nabídnout všem lidem celého světa učení Shincheonji."

Dodala: „Bylo by dobré, aby se, ať už to jsou kazatelé, kněží, evangelisté či profesoři, účastnili všichni. Přeji si, aby lidé mohli poznat slovo, které se doručuje v Shincheonji, církvi Ježíšově. ... Upřímně miluji práci, kterou činí předseda a budu se modlit za jeho duchovní a fyzickou sílu, aby naplnil veškerou svou službu. Svět potřebuje předsedu. Také Bůh nám bude neustále pomáhat."


Felix Okabo, pastor misijní organizace Hallelujah, letniční denominace v Ugandě s 9 000 členy, doručil: „Když jsem poprvé poznal předsedu Man Hee Lee skrze seminář Slova, pomyslel jsem si, že se musím celým srdcem účastnit práce, kterou činí předseda Shincheonji pro Krista a věřící. ... Já jsem už podepsal dokument MOU s církví Shincheonji. My jsme jedno v Kristu."

Členové církve Ugandy také osobně ve videu doručili zprávu předsedovi Man Hee Lee jak skrze seminář Slova byli hluboce dojati. Řekli: „Děkujeme (předsedovi Man Hee Lee), že dal slovo života. Mnoho kazatelů činí pokání." Takto doručili svou vděčnost.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži