Seminář Slova o Matouši 24 vedený předsedou Shincheonji Man Hee Lee ve dne 25. září, úspěšně dokončen

Autor
Shincheonji
Datum
30-10-2021 13:32
Zhlédnutí
410

Seminář Slova o Matouši 24 vedený předsedou Shincheonji Man Hee Lee ve dne 25. září, úspěšně dokončen
15 000 lidí se účastnilo online, 700 kazatelů se účastnilo
Podrobné svědectví, které viděl a slyšel o pravém významu, který byl skrytý ve znamení skonání věku
Předseda Shincheonji, církve Ježíšovy, svatyně stánku svědectví, Man Hee Lee, pořádal 2. online seminář Slova následující z předchozího měsíce dne 25. září a dosvědčoval podrobně o skrytém významu Matouše 24, ve kterém je prorokováno o čase druhého příchodu Ježíše.

Online semináře Slova, který byl pořádán v tomto dni, se účastnilo 15 000 lidí a z toho 700 kazatelů. Když sečteme účast 14 000 lidí na 1. semináři Slova, na dvou seminářích Slova pořádaných předsedou Man Hee Lee v intervalu jednoho měsíce se účastnilo celkem 30 000 lidí.

Lidé reagovali se zájmem na upřímné sdílení o procesu, jak přijal Zjevení, a o cestě života víry a na prosbu „Naplňuji poslání doručování fyzického naplnění Zjevení, jak jsem to přijal od Ježíše, proto si to prosím zkontrolujte".

Předseda Man Hee Lee na semináři z tohoto dne s tématem Matouš 24, kterému se také říká „mini Zjevení", dosvědčoval podrobně o práci, která má nastat v čase druhého příchodu Pána, na který mají věřící otázky, a dosvědčoval podrobně o obsahu proroctví a fyzického naplnění.

Speciálně na rozdíl od výkladu běžných kazatelů, kteří interpretují a tvrdí, že veškeré přírodní katastrofy a války spojené s proroctvím v čase druhého příchodu Pána z uvedené pasáže jsou fyzické, předseda Man Hee Lee dával důraz, že se jedná o duchovní podobenství, které se naplňuje v náboženském světě a dosvědčoval fyzické naplnění skrze Bibli.

Předseda Man Hee Lee zmiňoval o „válce v Jeruzalémě", že je znamením času druhého příchodu Pána a že Jeruzalém není jednoduše nějaká daná oblast, ale vysvětlil, že „Jeruzalém naznačuje místo, kde se nachází Bůh, a válka, která tam probíhá, není světská válka, ale duchovní válka".

Pokračoval, že „Po duchovní válce mezi Božím královstvím a královstvím Satana skončí Boží svatostánek, nebo-li Jeruzalém, a bylo to připodobněno ke slunci, měsíci a hvězdám, které padají" a řekl, že „to je konec jedné éry, konec tradičních církví, které odkazují na syny království v Matouši 8:12."

Předseda Man Hee Lee řekl: „Poté, co jsou synové království, kteří jsou nazýváni prvním nebem a první zemí, zničeni, Ježíš sklízí zralou pšenici ze semene, které zasel v prvním příchodu." Dával důraz, že „(V Bibli) se jasně píše, že první nebe a první země pominou a je stvořeno nové nebe a nová země, Zj 21 se naplní tak, jak je zapsáno."

Předseda Man Hee Lee řekl, že „se události daného obsahu naplnily v dnešním čase" a dodal, že „tenhle člověk je ten, který vše viděl a slyšel na místě naplnění. Jelikož viděl skutečnosti všech kapitol Zjevení, proto může dosvědčovat".

Také několikrát opakoval, že musíme jít na místo, kde můžeme získat záchranu, tím, že si uvědomíme Slovo, a mnohokrát řekl, že by chtěl kazatelům doručit podrobně každý den po kapitole od Zjevení 1 až 22 proroctví a fyzické naplnění. Dodal, aby kdykoliv řekli, pokud by měli pocit, že to je chybné či není pravda.

Na co bychom se měli soustředit u druhého semináře, je zájem kazatelů. U předchozího 1. semináře se účastnilo 1 000 kazatelů a na druhém semináři se následně účastnilo 700. Celkem 1 700 kazatelů se účastnilo na seminářích předsedy Man Hee Lee. Většina z nich má zájem si poslechnout lekce Zjevení Janova, které budou následovat v říjnu.

Mluvčí Shincheonji, církve Ježíšovy řekl: „Byla atmosféra, ve které se mnoho účastníků soustředilo na prosbu předsedy Man Hee Lee, který několikrát dával důraz na to, že nedosvědčuje skrze učení člověka, ale že dosvědčuje to, co viděl a slyšel podle nařízení Ježíše. Modlím se, aby poznali, že seminář Slova, který následoval od srpna do září není jednoduchá událost evangelizace, ale důležitá a významná událost, kdy se naplňuje svědectví fyzického naplnění Bible."


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži