76 poboček v Korejské republice, Shincheonji, online seminář slova o novozákonních proroctvích od 9. září, od října následuje..

Autor
Shincheonji
Datum
30-10-2021 13:20
Zhlédnutí
505

76 poboček v Korejské republice, Shincheonji, online seminář slova o novozákonních proroctvích od 9. září, od října následuje seminář Zjevení, prosba o objektivní posouzení. Anonymita zaručena. Skvělá příležitost pro duši, která žízní.

Online seminář Shincheonji, církve Ježíšovy, svatyně stánku svědectví vedený předsedou Man Hee Lee dne 14. srpna a online seminář Slova 12 kmenových vedoucích. Následoval seminář vedoucích lektorů 76 poboček v Korejské republice.

Po skončení semináře Slova, vedeného lektory poboček od 9. do 17. září, zakončil předseda Man Hee Lee seminářem slova 25. září. Od října je pořádán seminář slova doručující proroctví Zjevení Janova a jeho fyzické naplnění.

Online seminář Slova proběhl 9.-17. září ve všech kmenech od Janova kmene v Gwacheonu až po Matějův kmen v Daejeonu.

Důvodem, proč Shincheonji, církev Ježíšova pořádá tyto semináře, je zajištění lepších podmínek k poslechu slova proroctví a fyzického naplnění Bible a objektivního posouzení veřejnosti bez nedorozumění a předsudků.

Bezkontaktní průběh semináře kvůli situaci COVID-19, zajišťuje kazatelům a široké veřejnosti, kteří si přejí anonymitu, příležitost, ve které si bez břemene mohou pohodlně poslechnout slovo Shincheonji, církve Ježíšovy, což se také ukazuje být úspěchem semináře.

Jak můžeme vidět na semináři předsedy Man Hee Lee ze dne 14. srpna, kterého se zúčastnilo zhruba 15 000 lidí a 3 000 zažádalo o navazující vzdělávání, objevuje se mnoho žíznivých duší po slově což je také důvodem, proč Shincheonji, církev Ježíšova následně pořádá semináře slova.

Mluvčí Shincheonji, církve Ježíšovy řekl: „Předchozího srpnového semináře Slova se zúčastnilo celkem 30 000 lidí a jejich spokojenost je velmi vysoká. Původní náboženský svět, který byl spravován na základě přátelských vztahů, se proměnil kvůli COVID-19 na bezkontaktní život víry a Slovo se stalo tím pravým standardem" a dodal, že „Jako církev, která dosvědčuje o proroctví a naplnění novozákonní Bible, kterou by měli znát věřící v dnešním čase, ovládá a vyučuje všechny knihy Bible, budeme mít větší zodpovědnost a budeme v přední linii v doručování evangelia."

czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži