V čem se liší Shincheonji, církev Ježíšova od tradičních církví... "Jediná církev, která dává poznat Zjevení Janovo"

Autor
Shincheonji
Datum
30-10-2021 13:14
Zhlédnutí
425

Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví (Shincheonji, církev Ježíšova, předseda Man Hee Lee) byla založena v březnu roku 1984 činností předsedy, který hlásal o fyzickém naplnění Zjevení. Předseda Man Hee Lee je svědkem, který vše viděl a slyšel a dosvědčuje o místě naplnění novozákonních proroctví Zjevení, sděluje, že byl vyvolen Ježíšem, aby oznámil sborům tyto skutečnosti (Zj 22:16).

Shincheonji, církev Ježíšova učí systematicky všechny knihy Bible včetně Zjevení. Je to odlišné od jiných církví, které vyučují jen části Bible. Jak je možné učit všechny knihy Bible, přestože dokonce teologické školy tvrdí, že některým částem Bible není možné porozumět? Shincheonji, církev Ježíšova sděluje: „Důvodem je, že se Boží historie v Bibli završuje naplněním Zjevení, poslední knihou Bible, a skrze to je vysvětlena celá Boží vůle skrytá v Bibli", a také zdůrazňuje, že: „Veškeré Slovo, které dosvědčuje Shincheonji, církev Ježíšova nevychází z analýzy provedené člověkem. Není to předseda, kdo vše vysvětlil, ale Bůh a Ježíš."

Podle Křesťanského misijního centra Sión, vzdělávacího institutu Bible Shincheonji, církve Ježíšovy: „Toto Slovo nemůže vycházet z analýzy provedené člověkem", „Slova, která jsou zapsána v různých obdobích a érách a jsou samostatně nepochopitelná od Genesis do Zjevení, jsou vysvětlena, jako když do sebe zapadají dílky puzzle a Bible je tak náhle rozluštěna. Tohle by nebylo možné, kdyby se nejednalo o Boží působení."

Shincheonji, církev Ježíšova přijímá členy, kteří chtějí vstoupit do církve po 6-8 měsíčním kurzu studia Bible v Křesťanském misijním centru Sión. Od COVID-19 probíhají lekce online a jsou zachována pravidla vstupu do církve a úroveň kvality vzdělávání. Studenti mohou být kvalifikováni se stát členy poté, co tímto způsobem dokončí studium slova. Pro běžné lidi není jednoduché se rozhodnout studovat Bibli po sto dní. Možná proto mluvčí Shincheonji řekl, že je to místo, kde se shromáždili lidé, kteří chtějí žít životem víry.

Po vstupu do církve se nejedná pouze o účast na bohoslužbě, ale probíhají programy pro růst ve víře. Kázání bohoslužeb samotné je vzdělávání Bible. Dále je vyučován rozsáhlý obsah Bible včetně Zjevení Janova, čtyř evangelií Bible, Genesis a celkově Starý zákon.

Možná proto je přirozené, že členové, kteří jsou takto dlouhodobě vzděláváni a rostou ve víře, si pak dávají za cíl: „I já se chci stát pastýřem (kazatelem), který učí slovo". Proto církev pořádá různé vzdělávací programy a kdokoliv z členů, pokud si zažádá, se může zúčastnit. Mluvčí Shincheonji, církve Ježíšovy řekl: „Je mnoho studentů, kterých se proces vzdělání v Křesťanském misijním centru Sión dotkl a jsou rozhodnuti: 'I já se stanu lektorem poté, co se budu pilně učit' a snem mnoha členů je zakládat církve a doručovat slovo v dalších zemích." Dodal, že "to je jiné než v církvích, ve kterých se členové pouze účastní bohoslužeb a různých setkání."

Takto Shincheonji, církev Ježíšova nabídla vzdělávání jak s vysokou kvalitou, tak i kvantitou mnoha lidem včetně věřících, kteří měli žízeň po vzdělávání Bible, což se potom projevilo rychlým růstem počtu členů. Po založení v roce 1984 Shincheonji, církev Ježíšova založila své pobočky v roce 1986 v Busanu, Gwangju, Daejeonu, a na dalších místech ve velkoměstech. V roce 1990 bylo založeno Křesťanské misijní centrum Sión, vzdělávací institut Bible, a díky přijetí Ježíšovy vůle „doručujte evangelium zdarma", se soustředí na doručování evangelia a od minulého roku otevírají cestu ke vzdělání ve větším rozsahu online.

V roce 2010 také pořádala seminář slova v 10 městech Korejské republiky, aby se všichni lidé mohli dostat ke slovu Shincheonji, církve Ježíšovy a takto otevřela možnost si poslechnout slovo a následovně v roce 2012 pořádala seminář slova i v zahraničí a tímto způsobem organizuje velké i menší události, kde je slovo doručováno.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži