Online seminář Shincheonji, Šimonova kmene „Teď je čas sklizně, musíme tuto skutečnost oznámit křesťanům"

Autor
Shincheonji
Datum
26-10-2021 09:12
Zhlédnutí
545

Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví, Šimonův kmen (vedoucí kmene Seungjoo Lee) pořádal dne 21. srpna online seminář Slova na téma „Proč Shincheonji, církev Ježíšova evangelizuje křesťany?". Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 400 lidí.

Online seminář navazoval na semináře Slova pro kazatele, který vedl předseda Man Hee Lee dne 14. srpna pro širokou veřejnost. Pro velký zájem Shincheonji, církev Ježíšova předávala Slovo semináře křesťanům. Byl zde vytvořen prostor pro vysvětlení o sklizni přislíbené v Bibli, vysvětlil Šimonův kmen.

Vedoucí Šimonova kmene, Seungjoo Lee uvedl jako důvod předání Slova křesťanům: „Teď je podle Bible čas sklizně." A zdůraznil: „Jelikož je čas duchovní sklizně, při které jsou rozděleni věřící jako pšenice, která vyrostla ze semene Božího Slova, a plevel, který takový není, musí být Slovo doručeno na pole (svět křesťanství), na které bylo zaseto Boží semeno Slova."

Následně dodal: „Práce věřících v dnešním čase je zkontrolovat si fyzické naplnění Zjevení Janova a jít v čase sklizně do stodoly."

Také řekl o předsedovi Man Hee Lee: „Někteří tvrdí, že on je vůdce, ale to není vůbec pravda". Dodal a vysvětlil: „Předseda Man Hee Lee je posel, který byl vyvolen Ježíšem (Zj 22:16), aby oznámil sborům fyzické naplnění Zjevení Janova."

Jeden kazatel, který se účastnil semináře toho dne řekl: „Poté, co jsem si poslechl tento seminář, mám pocit, že všichni přijdou do Shincheonji, církve Ježíšovy," a část bývalých pastorů řekla: "Nikdy jsem na teologických školách či v církvi opravdu neslyšel o významu Slova Matouše 13 o semeni a sklizni a plánuji se zaregistrovat do Křesťanského misijního centra Sión a poslechnout si to".

Vedoucí Šimonova kmene Seungjoo Lee řekl: „Budu i nadále aktivně komunikovat s pastory a dalšími lidmi a dosvědčovat o naplnění Zjevení Janova."czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži